Viitorul agroindustriei românești, analizat la MADR de reprezentanții mediului academic

Viitorul agroindustriei românești, analizat la MADR de reprezentanții mediului academic

Secretarii de Stat din MADR au participat în data de 20 iulie la întâlnirea de lucru cu conducerea principalelor universități de științe agronomice și medicină veterinară din țară. La întâlnire au luat parte subsecretarul de stat Conf. Avram Fițiu, directori și experți din cadrul MADR, reprezentantul Forumului Inventatorilor.  

Subiectele dezbătute au vizat: prezentarea politicii de sprijin a Ministerului privind finanțarea liceelor agricole, adaptarea curriculei din învățământul superior agronomic românesc la noile provocări ale PAC, inventarul cercetărilor implementate referitoare la secetă, menținerea apei în sol, prevenirea fenomenelor de deșertificare, schimbările climatice, agricultura ecologică.

Secretarul de stat Emil Dumitru a prezentat stadiul de elaborare a Planului Național Strategic (PNS), afirmând că Ministerul dorește crearea unui PNS care să corespundă nevoilor reale de dezvoltare ale agriculturii.

În deschiderea dezbaterilor, subsecretarul de stat Fițiu a declarat că se dorește ca universitățile să fie alături de Minister în această perioadă în care se pun bazele viitorului PNS, îndemnând cadrele universitare să transmită sugestii pentru fundamentarea unor puncte de vedere, a unor strategii și măsuri specifice din noua PAC.

Proiectele prezentate s-au referit la: cercetări cu privire la secetă, menținerea apei în sol, prevenirea fenomenelor de deșertificare, schimbări climatice, biodiversitate și agricultură ecologică.

În cadrul întâlnirii, experți din cadrul MADR au susținut o prezentare referitoare la situația învățământului liceal agricol.

În urma apariției Legii 57/2019 pentru completarea Legii educației naționale nr. 1/2011 s-a creat cadrul legislativ de susținere financiară a 57 licee tehologice cu profil preponderent agricol și s-a elaborat un plan de măsuri în acest sens. Ministerul va avea atribuții privind finanțarea de investiții și a unor cheltuieli materiale, precum și îmbunătățirea calității învățământului liceal agricol.

Astfel, se are în vedere susținerea înființării de noi specializări profesionale care să fie în concordanță cu noile cerințe din agricultură și industrie alimentară, fundamentarea cifrei anuale de școlarizare, perfecționarea cadrelor didactice de specialitate, organizarea stagiilor de practică în funcție de cerințele și opțiunile elevilor și ale angajatorului, promovarea învățământului dual.

Conducerea MADR a subliniat importanța parteneriatului cu mediul academic și rolul educației din învățământul primar și universitar pentru promovarea unui stil de viață sănătos prin consumul de fructe și legume.

Subsecretarul de stat Fițiu a transmis necesitatea ca toate acțiunile întreprinse la nivelul universităților și al Ministerului să se poată concretiza în politici publice care să fie înțelese și acceptate de consumatori. Participanții au agreat să organizeze o nouă întâlnire pe grupuri de lucru în cadrul căreia să poarte discuții aplicate.

În încheierea dezbaterilor, subsecretarul de stat a afirmat că stând la aceeași masă împreună cu reprezentanții mediului academic se va reuși identificarea unor răspunsuri și soluții la problemele din agricultură.      

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *