România, pe ultimul loc în UE în privința calității vieții și a bunăstării sociale

România, pe ultimul loc în UE în privința calității vieții și a bunăstării sociale

România ocupă locul 44 din 168 de țări, urcând o poziție în clasamentul mondial,dar continuă să rămână peultimul loc între statele membre ale Uniunii Europene, potrivit studiului Indicele de Progres Social 2021 privind calitatea vieții și bunăstarea socială, realizat de organizația nonprofit Social Progress Imperative cu sprijinul Deloitte.

România înregistrează 78,41 de puncte din 100, un scor ușor mai ridicat față de anul precedent, și se regăsește, conform acestuia, în rândul țărilor din a treia categorie din clasament, după Argentina, Ungaria și Bulgaria.

Indicele de Progres Social (IPS) măsoară calitatea vieții și bunăstarea socială a cetățenilor din 168 de țări, în baza analizei a trei dimensiuni principale.

Metodologia presupune acordarea unui punctaj pentru elementele încadrate în categoria nevoilor de bază – și anume hrană și îngrijire medicală de bază, apă și salubritate, locuință și siguranță personală -, pentru cele care țin de bunăstare – accesul la educație de bază, accesul la informații și comunicații, sănătatea și bunăstarea, calitatea mediului – și pentru elementele care țin de oportunități – drepturile personale, libertatea personală și de alegere, incluziunea, accesul la educație avansată.În baza punctajului acordat,țările din clasament sunt grupate în șase categorii, în mod descrescător.

„Ne-am fi așteptat ca pandemia de COVID-19 să anuleze progresul social înregistrat pe parcursul a câțiva ani, dar este remarcabil faptul că, anul acesta, indicele la nivel global este ușor mai ridicat decât cel de anul trecut (65,05 puncte din 100, comparativ cu 64,68, în 2020).

Acest aspect demonstrează cât de rezistenți și plini de resurse sunt oamenii, organizațiile și societățile atunci când se confruntă cudificultăți mari și persistente.

În același timp, toți ne-am dori să vedem România avansând de pe ultima poziției în Europa,lucru care nu s-a întâmplat anul acesta, în ciuda progresului înregistrat de țara noastră în toate cele trei categorii analizate – nevoi de bază, bunăstare și oportunități”,explică Alexandru Reff, Country Managing Partner, Deloitte România și Moldova.

În clasamentul mondial, România se regăsește în primele 50 de țări la toate cele trei categorii analizate, nevoi de bază (locul 41), oportunități (locul 45) și bunăstare (locul 50).

Analizând punctajele acordate fiecăreia dintre coordonatele încadrate în cele trei categorii,țara noastră a obținut cele mai bunescoruri pentruaccesul la comunicații și informații (locul 35), siguranța personală (locul 38),drepturile personale (locul 41) șiaccesul la educație avansată (locul 43).

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *