Rezultatele sondajului infoGROUP referitor la impactul Covid-19 asupra companiilor din sectorul Agro-Alimentar al României

Rezultatele sondajului infoGROUP referitor la impactul Covid-19 asupra companiilor din sectorul Agro-Alimentar al României

Întreaga economie națională trece printr-o perioadă extrem de dificilă, din cauza problemelor generate de evoluția bolii Covid-19. Deja, începând din momentul decretării Stării de Urgență și până acum, structura pieței, obiceiul de consum al populației și relațiile economice pe întreg lanțul economic, de la fermă la desfacere, inclusiv din punct de vedere tehnologic, s-au modificat substanțial.

Tocmai de aceea, Agentia infoGROUP si revistele MEAT.MILK., infoFERMA si infoALIMENT au inițiat, în premieră pentru presa de specialitate din România, o cercetare sub forma unui chestionar. Scopul acesteia a fost acela de a determina impactul crizei sanitare generată de Covid-19, asupra sectorului Agro-Alimentar din România.

În acest fel, prin participarea cu răspunsuri la chestionarul nostru, se poate creiona o imagine foarte apropiată de cea reală a situației generale, dar și că totalitatea răspunsurilor pot indica direcții ale deciziilor managerilor, menite să eficientizeze activitatea companiilor din domeniu.

La chestionar care a fost la dispoziția respondenților în perioada 4-31 mai 2020, au răspuns proprietari de afaceri, manageri sau alți factori de conducere din ferme, furnizori de input-turi, distribuitori de tehnologii, inclusiv de laborator, companii de procesare, retail. Iată mai jos, sinteza răspunsurilor primite:

Răspunsuri la Chestionar

Care este numărul de angajați al companiei?

1) 20: –

2) 20-50: 9 %

3) 50-100:4 %

4) Peste 100: 87 %

Care a fost cifra de afaceri a companiei? (ultimul bilanț)

1) 10.000-100.000 euro: 8 %

2) 100.000-300.000 euro: 14 %

3) 300.000-1.000.000 euro: 6 %

4) Peste 1.000.000 euro: 72 %

Care este domeniul principal de activitate al companiei?

1) Fermă agricolă: 2 %

2) Fermă zootehnică: 15 %

3) Distribuție input-uri: 3 %

4) Distribuție de tehnologii (procesare, ambalare, frig, transport, igienă etc.): 9 %

5) Distribuție de tehnologii de laborator (sănătate animală, siguranță alimentară): 6 %

6) Procesare: 63 %

7) Comerț alimentar, retail: 2 %

Secțiunea 2: Impactul asupra afacerilor companiei dumneavoastră

Care a fost situația stocurilor în momentul decretării Stării de Urgență?

1) Suficiente: 94 %

2) Facem producție, fluxul se actualizează zilnic: 4 %

3) A fost necesară o suplimentare: 2 %

După decretarea Stării de Urgență ați avut dificultăți în asigurarea aprovizionării cu materii prime, input-uri etc?

1) Nu, lucrăm în sistem integrat: 3,5 %

2) Nu: 68 %

3) Într-o oarecare măsură: 6,5 %

4) Da, am avut probleme serioase: 22 %

Ați constatat întârzieri în furnizarea de materii prime din partea partenerilor dumneavoastră?

1) Nu: 5 %

2) Mici întârzieri: 81 %

3) Întârzieri mari (1-3 săptămâni): –

4) Blocaje de moment: 14 %

Ați înregistrat întreruperi ale producției din alte cauze decât cele generate de aprovizionarea cu materii prime?

1) Nu: 97 %

2) Întreruperi de moment (ore, maxim o zi): 3 %

V-ați confruntat cu întârzieri în livrarea produselor finite?

1) Nu: 61 %

2) Întârzieri moderate: 39 %

3) Întârzieri mari (3-7 zile): –

A scăzut numărul comenzilor?

1) Nu: 7 %

2) Da: 93 %

Ați întârziat emiterea de facturi?

1)Nu: 99,8 %

2) Da: 0,2 %

V-ați confruntat cu problema întărzierii plăților către compania dumneavoastră?

1) Nu: –

2) Mici întârzieri (2-7 zile): 83 %

3) Întârzieri mai mari de 7 zile: 13 %

4) Blocarea plăților: 1 %

5) Plăți neefectuate nici până acum: 3 %

Care au fost vânzările companiei dumneavoastră în perioada 1 martie-30 aprilie 2020, comparativ cu 1 martie-30 aprilie 2019?

1) Mai mari: 8 %

2) Egale: 6,5 %

3) Mai mici: 71,5 %

4) Mult mai mici: 14 %

Ați închis capacități de producție?

1) Nu: 69 %

2) Parțial: 26 %

3) Aproape în totalitate: 3,7 %

4) Total: 1,3 %

Ați făcut concedieri cauzate de diminuarea producției și a vânzărilor?

1) Da: –

2) Nu: 100 %

Ați trimis salariați în șomaj tehnic?

1) Nu: 57 %

2) Parțial: 43 %

3) Aproape în totalitate: –

Secțiunea 3: Estimarea evoluției companiei dumneavoastră

Pentru următoarele 6 luni:

1) Foarte dificilă: 1,4 %

2) Dificultate medie: 46 %

3) Activitate normală: 52,6 %

4) Creștere a activității: –

Pentru următorul an:

1) Foarte dificilă: 2,2 %

2) Dificultate medie: 39 %

3) Activitate normală: 58 %

4) Creștere a activității: 0,8 %

Luați în calcul modificarea structurii producției, din punct de vedere al gamei sortimentale?

1) Am făcut-o deja: 7 %

2) Suntem în tranziția spre o nouă structură: 16 %

3) Rămânem la structura de acum: 77 %

Luați în calcul modificarea structurii producției, din punct de vedere al volumului?

1) Am redus deja volumul de producție: 17 %

2) Derulăm un plan de reducere: 1 %

3) Nu vom diminua producția: 81 %

4) Vom crește producția: 1 %

Veți proceda la disponibilizări în următorul an?

1) Nu: 96 %

2) Parțial: 3,5 %

3) Cu siguranță: 0,5 %

În timpul Stării de Urgență ați contractat sau veți contracta credite în perioada următoare:

1) Nu: 69 %

2) Nu știu: 1 %

3) Este foarte posibil: 14 %

4) Da: 16 %

Vedeți probabilitatea vânzării unor capacități de producție?

1) Nu: 91 %

2) Da, pentru a putea continua afacerea: 4,6 %

3) Da, pentru că voi diminua producția: –

4) Intenționez vânzarea companiei în totalitate: 4,4 %

Intenționați să vă asociați cu noi parteneri/să măriți numărul de acționari?

1) Nu este necesar: 72 %

2) În funcție de evoluția afacerilor: 28 %

3) Da: –

Care este opinia dumneavoastră referitoare la măsurile luate de statul român pentru sectorul în care activați:

1) Foarte bună: –

2) Relativ bună: 62,3 %

3) Relativ proastă: 14,7 %

4) Foarte proastă: –

5) Nu s-a făcut nimic concret, aplicabil, eficient: 23 %

Doriți să vi se trimită sinteza chestionarului?

1) Da: 100

2) Nu: –

Interpretarea răspunsurilor

Respondenți: După cum se poate constata mai sus, majoritatea covârșitoare a respondenților parvin din categoria procesatorilor, pe locul doi situându-se managerii fermelor zootehnice. Nu este de mirare, gândind la profilul publicațiilor editate de infoGROUP, deși, baza de date este oarecum, uniformă. Din punct de vedere al dimensiunii companiilor, au participat în general firme cu peste 100 de salariați și cu o cifră de afaceri anuală de peste 1.000.000 de euro.

Impactul asupra afacerilor: Răspunsurile date la întrebările acestei secțiuni reflectă cu foarte mare precizie starea de fapt a sectorului agro-industrial românesc, din perioada Stării de Urgență, însă, totodată, ele reflectă și soliditatea managementului companiilor care au participat la cercetare.

Afirmăm acest lucru, deoarece, potrivi răspunsurilor primite, fermele și companiile, indiferent de natura lor, au fost bine aprovizionate, au avut stocuri suficiente de materii prime și au întâmpinat în general mici probleme de aprovizionare.

Din punctul de vedere al producției, a dominat responsabilitatea, activitatea decurgând, în general, normal, chiar dacă vânzările au fost pentru mulți dintre respondenți mai mici (dar nu foarte mici!). Responsabilitatea managerilor este reflectată și de răspunsurile privind politica salarială. Cei mai mulți și-au păstrat echipele, nu s-au făcut concedieri; cel mult, pentru o minoritate, s-a procedat la trecerea în șomaj tehnic.

Probleme, am spune, inerente, s-au ivit la încasarea banilor din vânzări. Pentru foarte puțini s-a pus problema blocării plăților, iar un procent redus s-a confruntat cu neplata facturilor emise. Se poate spune, însă, că întregul sector a traversat perioada cu dificultate, dar nu a intrat în zona de pericol, după cum o arată procentele răspunsurilor. Foarte importate au fost răspunsurile referitoare la credite, majoritatea declarând că nu au contractat împrumuturi bancare, fapt care le definește încă o dată soliditatea financiară.

Estimarea evoluției companiilor: Și această secțiune de întrebări a oferit rsăpunsuri interesante, autorii cercetării lăsându-i pe participanții la sondaj să creioneze prin propriile opinii, viitorul. Oarecum, contrazicând declarațiile publice ale unora dintre actori, managerii din agro-industria României privesc viitorul cu un optimism echilibrat: Vor păsatra structura de producție, consideră că își vor desfășura activitatea cu o dificultate medie sau normal, nu vor face concedieri, nu își vor vinde companiile.

Cât privește măsurile luate de autorități, în perioada analizată, cei mai mulți le consideră, cu moderație, benefice, dar, într-o proporție destul de serioasă, consideră că ”nu s-a întreprins nimic eficient”.

Concluzii

Cercetarea întreprinsă de agenția infoGROUP și de publicațiile sale, referitoare la impactul Stării de Urgență asupra agro-industriei din România, a relevat încă o dată soliditatea afacerilor din domeniu, referindu-ne aici la companiile care, desigur, s-au consolidat inclusiv ca urmare a crizei economice de acumzece ani, fapt care a determinat prodență managerială și adoptarea politicilor de creștere cu pași mici. Iar, dacă adăugăm și faptul că nu s-au înregistrat decât două cazuri de Covid 19 la doi salariați din întreagul sector, e cu atât mai îmbucurător.

Cer este că managerii fermelor și companiilor din domeniu dau dovadă de maturitate și responsabilitate, atât față de propriile afaceri, cât și, de ce nu am spune-o, față de societate, în general, lucru care asigură o bază solidă pentru viitor.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *