Protocol de colaborare între ANPC și ICI București

Protocol de colaborare între ANPC și ICI București

Președintele Autorității Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor (ANPC), Claudiu DOLOT, împreună cu Directorul general al Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare în Informatică – ICI București, Adrian – Victor VEVERA, au semnat un protocol de colaborare între cele două instituții.


Cooperarea interinstituțională este esențială, sens în care scopul semnării acestui Protocol îl reprezintă promovarea relațiilor constante în domeniile conexe competențelor proprii ale ANPC și ICI, dar și intensificarea legăturilor de colaborare reciprocă în acțiunile fiecărei instituții sau în acțiuni comune.

ICI București reprezintă cel mai important institut de cercetare-dezvoltare şi inovare în domeniul Tehnologiilor Informaţiei şi Comunicaţiilor din România.

Misiunea ICI o constituie consolidarea poziţiei câştigate şi dezvoltarea suportului ştiinţific şi tehnologic în domeniul tehnologiilor informaţiei şi comunicaţiilor necesar realizării structurilor şi seviciilor specifice societăţii informaţionale bazate pe cunoaştere.

Noile tipuri de provocări și relaţia comercială cu consumatorul au impus adaptarea modului în care interacţionează operatorii economici cu cetăţeanul. Vorbim aici, în principal, de actul comercial realizat preponderent prin mijloacele online, care a determinat adaptarea acestor practici la condiţii fizice de prevenire a pandemiei. 

În acest context, creșterea nivelului de informare și educare a cetățenilor privind drepturile consumatorilor în vederea apărării intereselor legitime ale acestora reprezintă o prioritate pentru ANPC.

Cele două instituții vor iniția și organiza, în parteneriat, activități cu caracter educațional (instruire, cursuri, training, exerciții), vor concepe, realiza și edita lucrări didactice în vederea diseminării acestora și vor desfășura activități comune, dar mai ales se vor axa pe necesitatea instituțiilor de a se alinia la evoluția din zona online, deoarece este vorba despre o tendință a viitorului.

„Consultarea și susținerea reciprocă în inițierea și derularea de programe și campanii de educare și informare a cetățenilor, în calitatea lor de consumatori cu implicații puternice la nivel social, în special din perspectiva protecției consumatorilor, reprezintă unul dintre dezideratele mandatului meu. 

Ne propunem să contribuim la creșterea vizibilității și dezvoltarea activităților în domeniul protecției consumatorilor, în rândul publicului larg, iar protocolul încheiat între cele două instituţii va răspunde, în primul rând, nevoii de informare a consumatorilor”, a declarat Claudiu DOLOT, Președintele ANPC.


Prin semnarea Protocolului, cele două entități confirmă o colaborare îndelungată și se angajează instituțional să o dezvolte pe multiple planuri, în beneficiul consumatorilor din România.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *