Protejarea salariaților împotriva biohazardului

Protejarea salariaților împotriva biohazardului

Industria alimentară și a băuturilor cuprinde peste 30 de sectoare diferite, cel mai mare fiind al panificației, urmat de sectoarele de prelucrare a cării, industria băuturilor, fabricile de produse lactate, hrana animalelor și cel al prelucrării peștelui. Totodată, acesta este și unul dintre cele mai riscante domenii de activitate, din punct de vedere al siguranței și sănătății, întrucât în jur de 5% din totalul forței de muncă, au probleme de sănătate, cauzate sau agravate de locul de muncă.

Riscul bolilor profesionale, de două ori mai mare

Riscul bolilor profesionale din acest domeniu alimentar este de două ori mai mare decât cel care se înregistrează în alte domenii de activitate. Principalele pericole de vătămare corporală a angajaților din industria alimentară și a băuturilor, din Europa,  sunt cele provocate de manevrarea manuală, alunecările și expunerea la substanțe periculoase.

O gamă largă de soluții chimice, de la pesticide și organofosfați, la soluții antibacteriene de curățare și dezinfectanți industriali este folosită în lanțul zilnic de producție alimentară. Specialiștii au estimat că există mai mult de 15.000 de substanțe chimice diferite care sunt utilizate în peste 60.000 de produse din această industrie a alimentelor și băuturilor. Multe dintre aceste produse chimice folosite pentru a contracara contaminarea prin microorganisme sunt clasificate ca periculoase și cu potențiale riscuri grave pentru sănătatea angajaților.

Acestea pot afecta pielea, ochii sau sistemul respirator și poate fi extrem de dăunător, dacă sunt ingerate sau intră în contact direct cu pielea. Expunerea la aceste substanțe chimice poate duce la vătămări imediate, cum ar fi arsurile și leziunile respiratorii. Dar, de multe ori, leziunile se pot cumula în timp, în situația în care este vorba de o expunere neprotejată și de durată.

13.000 de decese anual, în Marea Britanie

Potrivit HSE, în Marea Britanie se înregistrează un număr de 13.000 de decese anual, cauzate de expunerea la susbstanțe chimice sau prafuri, de la locul de muncă. Dezinfectanții cu alcool, folosiți pentru piele, sunt iritanți pentru ochi, nas și gât, iar când există concentrații ridicate în aer, acestea pot fi un risc de incendiu.

De pildă, glutaraldehida este o substanță clasificată ca fiind deosebit de nocivă pentru piele și sistemul respirator. Formaldehida este cunoscută ca fiind un iritant puternic respirator. Acidul peracetic este un agent puternic de oxidare, utilizat în industria alimentară și este, la rândul său, deosebit de coroziv. Hipocloritul și clorul organic sunt corozivi în forma lor concentrată și sunt substanțe clasificate ca fiind iritante pentru ochi și piele, chiar și în forma lor diluată!

Importanța echipamentului de protecție

În aceste condiții, este limpede că este foarte important echipamentul individual de protecție, inclusive haine de protecție chimică, mănuși rezistente la chimicale, încălțăminte de siguranță, și, în situațiile în care există risc de inhalare a acestor substanțe, este obligatoriu și echipamentul de protecție a respirației.

Deși au existat nenumărate discuții despre măsuri comune care să vizeze echipamentul de protecție, cum ar fi măsurile de protecție a pielii și a sistemului respirator, în cazul în care muncitorii intră în contact cu substanțele chimice, mult mai puțină atenție a fost acordată importanței echipamentului de protecție chimică.

Aceasta, deoarece pericolul nu este simțit imediat în cazul utilizării unei salopete generale, care ar putea reprezenta totuși, o barieră sigură împotriva produselor chimice cu care angajatul intră în contact, mai ales în situațiile care nu presupun imersiunea sau stropirea cu substanțe chimice. Astfel, problema salopetelor impermeabile devine o condiție obligatorie în situații de acest gen.

Este binecunoscut faptul că orice contact cu substanțe chimice poate provoca leziuni immediate, cum ar fi arsurile, sau leziuni ale căilor respiratorii, dar expunerea continuă la aceste substanțe chimice continuă să se situeze în Top 10 al cauzelor de răniri la locul de muncă, în Marea Britanie, țară luată ca referință în studiile Uniunii Europene.

Pericolul fluxului de substanța și microorganisme

Fluxul de substanțe chimice și microorganisme care pătrund prin materialele poroase, cusături, găuri sau mici defecte ale materialului salopetei sunt periculoase pentru angajați. În cazul în care lucrătorii sunt expuși la substanțe chimice, este important să ne asigurăm că hainele pot preveni pătrunderea acestor substanțe.

Regulamentul COSHH Assessment According  HSE, referitor la controlul substanțelor periculoase pentru HealthRegulations/2002 (COSHH), impune angajatorilor să prevină sau să controleze expunerea propriilor angajați la substanțe periculoase.

În cazul în care expunerea nu poate fi prevenită, angajatorii trebuie să evalueze riscul pentru sănătate și să pună la dispoziția acestora măsuri adecvate de control. Această evaluare trebuie să includă o listă a tuturor substanțelor chimice care trebuie utilizate, a pericolelor și a măsurilor pentru controlul expunerii operatorului privind concentrațiile și procedurile de diluare în condiții de siguranță dar și a echipamentelor adecvate.

De aceea, este obligatoriu ca furnizorii de dezinfectanți să furnizeze o fișă tehnică de securitate (MSDS) a produsului, din care să reiasă proprietățile periculoase ale fiecărui produs.

Verificarea echipamentelor, absolut obligatorie

Un risc mult mai mare îl reprezintă tehnica de pulverizare prin presiune, când se generează niveluri mai mari de contaminații. În acest caz, se recomandă echiparea adecvată a echipamentelor individuale de protecție, cât și a echipamentelor respiratorii.

În ceea ce privește echipamentele de protecție respiratorie, acestea vor varia de la măști de unică folosință, utilizate pentru protejarea împotriva lichidelor solide (filtre de particule marcate SL), la aparate de respirație, în funcție de natură toxică a agendului dezinfectant cât și de factorii de muncă. Echipamentul de protecție mai include pe lângă costumul anti-chimic, cizme, mănuși și mască de protecție a feței.

Pentru a vă asigura că îmbrăcămintea chimică este certificată la exigențele actuale, trebuie văzut ca, la selecția mănușilor și a cizmelor, acestea să aibă capacitatea de a rezista penetrării de către dezinfectantul respectiv, iar producătorii și furnizorii de echipamente au obligația de a furniza această informație.

Cu toate acestea, ar trebui să se țină seama de faptul că, deși există tipuri de echipamente individuale de protecție care oferă un nivel foarte ridicat de protecție, se poate întâmpla ca acestea să aibă o defecțiune la cusături sau o mică gaură. De aceea este foarte important ca toate echipamentele de protecție să fie verificate foarte atent, pentru a fi siguri că acestea asigură protecția necesară împotriva substanțelor chimice.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *