POSDRU instrument pentru dezvoltarea firmei

Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane AM POSDRU – Ministerul Fondurilor Europene – a publicat vineri, 23 mai 2014, varianta finala a Ghidului Solicitantului – Conditii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate in anul 2014.
Pregatirea profesionala, esentiala pentru companii
Existenta unor bune practici in formarea profesionala continua FPC a angajatilor conduce la schimbari in modul de derulare a activitatii firmei, determina cresterea productivitatii si a profitului iar pentru salariat creeaza un nivel ridicat al satisfactiei profesionale. Un plan potrivit de formare profesionala continua poate sa reprezinte o componenta importanta a sistemului de management al performantei in firma, fisa postului, specificatiile, standardele de performanta si standardele de evaluare reprezentand componente de baza ale sistemului de management.
Un sistem eficient de formare profesionala continua va avea drept consecinta valorizarea capitalului uman al intreprinderii, ceea ce va conduce in final la atingerea scopurilor organizatiei, se arata in motivarea furnizata de un Ghid de bune practici pentru formarea profesionala continua in constructii, in centre FPC, elaborat de specialisti spanioli in cadrul unii proiect intitulat EUCALIFICARE – Valorificarea potentialului uman prin calificarea ?si recalificarea angajatilor din sectorul constructii la standarde europene.
Exista o stransa legatura intre formarea profesionala continua a angajatilor si performantele sistemului de management al companiei de aceea, atunci cand intre acestea exista o legatura stransa, si rezultatele in ceea ce priveste performantele generale ale companiei nu intarzie sa apara, se arata in continuare in documentul aratat.
Adesea candidatii care se prezinta la un interviu de recrutare sunt interesati de un loc de munca stabil si de o cariera pe termen lung si de aceea cauta acele companii cu perspective de crestere, ce ofera in acelasi timp si perspective de dezvoltare a carierei. Prin urmare, atunci cand in procesul de recrutare firma prezinta viitorului angajat si un plan de dezvoltare a carierei, sansele de a recruta specialisti sau persoane motivate sa se specializeze si sa aiba succes intr-un anumit domeniu cresc simtitor.
Pe piata romaneasca insa, firmele de formare profesionala continua, precum si formatorii specializati sunt greu de gasit, rezultatul fiind ca in Romania, la astfel de cursuri de calificare participa doar 14,3% din angajati, comparativ cu o medie de 90% in UE.
Un instrument de creordm;tere a competitivitatii
In perioada 2007-2013 continuat si in anul in curs , la dispozitia companiilor a stat Programul Operational Sectorial de Dezvoltare a Resurselor Umane POS-DRU , fond structural european destinat formarii profesionale de lunga durata a populatiei active a Romaniei. Obiectivul general al POSDRU a fost reprezentat de dezvoltarea capitalului uman ?si creordm;terea competitivitatii, prin corelarea educatiei ?si invatarii pe tot parcursul vietii cu piata muncii ?si asigurarea de oportunitati sporite pentru participarea viitoare pe o piata a muncii moderna, flexibila ?si inclusiva a 1.650.000 de persoane.
Obiectivele specifice POSDRU s-au constituit in: promovarea educatiei ?si formarii initiale ?si continue de calitate, inclusiv invatamantul superior ?si cercetarea; promovarea culturii antreprenoriale ?si creordm;terea calitatii ?si productivitatii muncii; facilitarea insertiei tinerilor ?si a ordm;omerilor de lunga durata pe piata muncii; dezvoltarea unei piete a muncii moderne, flexibile ?si inclusive; promovarea insertiei/reinsertiei pe piata muncii a persoanelor inactive, inclusiv din zonele rurale; imbunatatirea serviciilor publice de ocupare; facilitarea accesului grupurilor vulnerabile la educatie ?si pe piata muncii.
POS DRU a sprijinit investitiile in capitalul uman si cresterea accesului la ocupare prin reducerea somajului si inactivitatii, in special pentru grupurile cu potential ridicat de integrare in educatie si pe piata muncii. In acest sens, POS DRU a avut o contributie substantiala in atragerea si mentinerea a cat mai multor persoane pe piata muncii active linii directoare 17, 18, 19, 20 , a imbunatatit adaptabilitatea lucratorilor si a intreprinderilor, in special pentru a fi capabile sa raspunda introducerii continue de noi tehnologii liniile directoare 21, 22 si a sustinut imbunatatirea si cresterea investitiilor in capitalul uman prin educatie si formare mai buna liniile directoare 23 si 24 .
Fata de fondurile propuse de agentiile de ocupare a fortei de munca, programele POS-DRU se diferentiau prin faptul ca: un proiect finantat prin POS-DRU poate presupune un program modular de formare profesionala formata din mai multe programe complementare si care se desfasoara pe o perioada mai lunga de timp; un proiect finantat prin POS-DRU necesita si parteneriate si o colaborare cu firme partenere sau beneficiare de servicii, in timp ce programele propuse in planul anual de formare profesionala al unei companii raspund de obicei la nevoi punctuale, ?si se desfasoara intern sau prin furnizor extern; documentatia pentru obtinerea unei finantari POSDRU este mai laborioasa decat cea necesara la agentiile de ocuparea fortei de munca.
Noutati 2014
Autoritatea de Management pentru Programul Operational Sectorial Dezvoltarea Resurselor Umane AM POSDRU – Ministerul Fondurilor Europene – a publicat vineri, 23 mai 2014, varianta finala a Ghidului Solicitantului – Conditii Generale aferent cererilor de propuneri de proiecte lansate in anul 2014, ghid ce poate fi consultat la adresa www.fonduri-ue.ro.
Conform informatiilor puse la dispozitie de noul ghid, valoarea contributiei minime ceruta solicitantului este de 5% pentru beneficiarii persoane juridice de drept privat cu scop patrimonial si de 2% pentru beneficiarii persoane juridice de drept privat fara scop patrimonial si institutiile de invatamant superior acreditate. Cheltuielile efectuate in timpul implementarii proiectului ?si considerate neeligibile la verificarea unei cereri de rambursare vor fi suportate de catre beneficiar.
Pentru a putea sa acceseze fonduri prin POS-DRU, solicitantii trebuie sa se incadreze, din punct de vedere al obligatiilor de plata restante la bugetele publice, intruna din situatiile de mai jos: obligatiile de plata nete depaordm;esc 1/12 din totalul obligatiilor datorate in ultimele 12 luni, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de Agentia Nationala de Administrare Fiscala; obligatiile de plata depaordm;esc 1/6 din totalul obligatiilor datorate in ultimul semestru, in cazul certificatului de atestare fiscala emis de autoritatile publice locale.
Pentru intervalul 2014-2020 este preconizat ca actualul POS-DRU sa se transforme in POS Fond Social care va coordona OI Educatie ?si OI Ocupare ?si intruziune sociala autoritatea de management va fi Ministerul Fondurilor Europene .

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *