O necesitate: Revizuirea Standardului ISO 31.000

O necesitate: Revizuirea Standardului ISO 31.000

Reducerea, anticiparea și gestionarea riscurilor fac parte din munca zilnică a organizațiilor care au integrat managementul riscului în strategia lor de afaceri. De aceea, adesea se îndreaptă către ISO 31000, standardul care se referă la gestionarea. Dar, modificarea realităților din zona de business impune mai nou revizuirea acestei reglementări.

De ce?

Standardele ISO revin cu noutăți la fiecare cinci ani, iar ISO 31.000 și Ghidul său de însoțire, privind terminologia managementului riscurilor, nu fac excepție. În acest sens, lansarea procesului de revizuire a revenit grupului de lucru responsabil cu elaborarea standardelor de management al riscului, ISO/TC 262/WG 2, care s-a întrunit la Paris, acolo unde a discutat despre schimbările necesare.

Odată cu trecerea timpului, un număr de practicanți de risc au indicat că ISO 31.000 necesită o revizuire limitată, pentru a se asigura că acest va rămâne relevant pentru utilizatori. În consecință, Ghidul ISO 73 va trebui să fie revizuit și el, în măsura în care se fac modificări ale termenilor și definițiilor utilizate în standardul revizuit sau în cazul în care termenii și definițiile suplimentare sunt considerate necesare pentru a ajuta utilizatorii.

Cu alte cuvinte, este important ca aceste două documente să fie revizuite în același timp? Răspunsul e unul singur: Da. Toți termenii și definițiile din ISO 31.000 sunt conținute în Ghidul ISO 73, astfel încât, orice modificare a termenilor și definițiilor din Standard trebuie să fie identică în ambele documente.

Care sunt principalele puncte ale revizuirii?

Mulți au considerat această revizuire limitată drept o ocazie de a căuta schimbări mai mari, care să reflecte nevoile marilor corporații și guverne pentru un document la nivel înalt. În consecință, la întâlnirea de la Paris, grupul de lucru trebuia să se ocupe de un total de 656 de comentarii. În timp ce au îndeplinit această sarcină, s-a demonstrat necesitatea unui nou document la nivel înalt, care va presupune o revizuire completă, cu scopul de a elabora o specificație de proiectare (DS), care să sublinieze problemele suplimentare care trebuie abordate pe baza pe comentariilor examinate la Paris.

Un standard larg răspândit

ISO 31.000 a fost adoptat ca standard național de peste 50 de organisme naționale de standardizare, care acoperă peste 70% din populația globală. De asemenea, a fost adoptat de un număr de agenții ale ONU și de guverne naționale, ca bază pentru elaborarea propriilor standarde și politici legate de riscuri, în special în domeniul reducerii riscului de dezastru și al gestionării riscului de dezastru.

Utilizarea pe scară largă a standardului ISO 31.000 a determinat o varietate de întrebări adresate diverșilor experți, organismele naționale de standardizare și ISO solicitând clarificări cu privire la anumite aspecte. Aceste aspecte, combinate cu feedback-ul comisiilor naționale de referință, au indicat necesitatea de a oferi o mai mare claritate în anumite domenii.

O necesitate a fost exprimată, de asemenea, de către practicienii din domeniul riscului, în special în economiile G20, pentru un document la nivel înalt care să reflecte modul în care este gestionat riscul în cadrul organizațiilor multinaționale și al guvernelor naționale, precum și modul în care gestionarea riscurilor ar trebui încorporată în sistemele de guvernanță și gestionare de organizații.

În prezent, standardul ISO 31000 este un document general de orientare, care s-a dovedit a fi foarte util în țările în curs de dezvoltare și în întreprinderile mici și mijlocii. Cu toate acestea, este nevoie de ceva mai substanțial, decât orientările cuprinse în Anexa A din standardul ISO 31.000, pentru a ajuta organizațiile să avanseze, lucru la care lucrează în prezent.

Care vor fi modificările noilor ediții?

Revizuirea limitată a standardului ISO 31.000 va oferi o mai mare claritate pentru utilizatorii săi. Acest lucru va depinde de munca depusă pentru a elabora o recomandare. Există două posibilități:

1. ISO / TC 262 / WG 2 finalizează revizuirea limitată a standardului ISO 31.000 într-un proiect al standardului internațional (DIS) și îl trimite pentru vot; atunci se angajează o revizuire completă, pentru a elabora o specificație de proiectare pentru o Propunere a unui standard la nivel înalt, privind gestionarea riscului;

2. ISO / TC 262 / WG 2 solicită aprobarea Comitetului tehnic pentru a opri revizuirea limitată și merge direct, cu rezultatele obținute până în prezent, la o revizuire completă, tehnică. Acest lucru va necesita o specificație de proiectare (DS) care să sublinieze problemele care trebuie abordate în plus față de ceea ce s-a realizat în prezent.

Revizuirea se mută spre un text mai clar și mai concis

ISO 31.000, privind gestionarea riscurilor este destinat persoanelor care creează și protejează valoarea într-o organizație, prin gestionarea riscurilor, luarea deciziilor, stabilirea și atingerea obiectivelor și îmbunătățirea performanței. Procesul de revizuire al standardului descoperă virtuțile de menținere a managementului riscului simplu.

Iar, revizuirea standardului ISO 31.000, Managementul riscului-Principii și orientări, s-a mutat cu un pas mai aproape de Proiectul Standard Internațional (DIS), care este acum disponibil pentru comentarii publice. Lucrarea de revizuire urmărește un obiectiv distinct: acela de a face lucrurile mai ușoare și mai clare. Acest lucru se realizează prin folosirea unui limbaj simplu, pentru a exprima fundamentele managementului riscurilor într-un mod coerent și ușor de înțeles pentru utilizatori.

Standardul oferă îndrumări privind beneficiile și valorile unei gestionări eficiente a riscurilor și ar trebui să ajute organizațiile să înțeleagă mai bine cum să facă față incertitudinilor cu care se confruntă în îndeplinirea obiectivelor lor. Așadar, sarcina principală a fost găsirea unui echilibru corect între oferirea de îndrumări suficient de detaliate și scrierea unui manual întreg. Având în vedere acest lucru, textul a fost redus la conceptele sale fundamentale, pentru a crea un document mai scurt, mai clar și mai concis, care să fie mai ușor de citit, rămânând în continuare aplicabil pe scară largă.

Asta nu înseamnă că semnificațiile specifice sau jargonele sectoriale, care sunt importante pentru anumiți utilizatori, au dispărut. Dimpotrivă, furnizarea de informații mai detaliate și precise a reprezentat un aspect esențial al revizuirii. Pentru a evita cântărirea standardului și a nu deveni prea complex, s-a decis să se reducă terminologia la concepte și să se creeze anumiți termeni în Ghidul ISO 73, Managementul riscului-Vocabular, care se ocupă în special de terminologia managementului riscului și este destinat pentru a fi citit, alături de ISO 31000.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *