MADR a perfectat noi masuri de investitii pentru sectorul vie-vin

Comunicat Pentru a veni in sprijinul solicitantilor din sectorul vie-vin si pentru a creste absorbtia fondurilor europene alocate masurilor notificate in Programul National de Sprijin al Romaniei 2014 – 2018, a fost elaborat un act normativ care, pe langa investitiile deja accesate de catre producatori, cuprinde siinvestitii inconstructia de imobile noi destinate vinificatiei crame , laboratoare pentru controlul calitatii, imobile cu destinatia de prezentare si vanzare, sali de degustare, care, pana la aparitia prezentului ordin, se puteau accesa doar prin PNDR.
Sprijinul se acorda in bazaOrdinului nr. 208/2017privind modificarea si completarea Normelor metodologiceprivind conditiile de punere in aplicare a masurii de investitii, eligibila pentru finantare in cadrul Programului National de Sprijin al Romaniei PNS in sectorul vitivinicol 2014 – 2018, aprobate prin Ordinulnr.1801/2014.
In acest sens, a fost stabilita aria solicitantilor care acceseaza fonduri europene pentru masura de investitii, respectiv:
persoane juridice cu domiciliul fiscal in Romania;
institutii si unitati de cercetare-dezvoltare vitivinicola, definite conform legislatiei nationale in vigoare;
persoane fizice autorizate, intreprinderi familiale, intreprinderi individuale;
asociatii de doi sau mai multi producatori si/sau organizatii interprofesionale, care realizeaza o operatiune de productie, de prelucrare, de ambalare sau de comercializare a produselor din sectorul vitivinicol si care propun programe de investitii, altele decat cele finantate prin PNDR, care indeplinesc una dintre urmatoarele conditii:
exploateaza plantatii viticole inscrise in Registrul plantatiilor viticole, produc si/sau imbuteliaza vinuri in intreprinderea vinicola proprie sau, in nume propriu, la tertii si comercializeaza produsele vinicole in nume propriu;
achizitioneaza struguri pentru vin, produc si/sau imbuteliaza vinuri in intreprinderea vinicola proprie sau, in nume propriu, la terti si comercializeaza produsele vinicole in nume propriu;
comercializeaza produse vinicole achizitionate de pe piata interna
Conditia principala pentru accesarea tuturor operatiunilor eligibile din cadrul masurii de investitii este ca solicitantul sa produca vinuri, in unitatea proprie, sau in nume propriu la terti si sa comercializeze productia vinicola obtinuta.
Solicitarile de investitii se depun in sesiune deschisa la sediile centrelor judetene ale APIA.
Cuprinsul programelor de investitii, documentatia solicitata de catre APIA, actiunile din cadrul operatiunilor eligibile precum si Cererea pentru acordarea sprijinului financiar sunt detaliate in cuprinsul Ordinului nr.1801/2014pentru aprobareaNormelor metodologice privind conditiile de punere in aplicare a masurii de investitii, eligibila pentru finantare in cadrul Programului national de sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol 2014-2018, cu modificarile si completarile ulterioare.
INFORMATII SUPLIMENTARE
In baza Organizarii Comune de Piata unice aferente sectorului vitivinicol, incepand cu anul 2009, Romania a beneficiat de fonduri europene prin programele nationale de sprijin in sectorul vitivinicol.
Pentru noua perioada de programare 2014 – 2018 producatorii de struguri pentru vin pot accesa fonduri FEGA prin Programul National de Sprijin al Romaniei in sectorul vitivinicol,cu oalocare financiara anuala de 47,7 milioane euro,pentru urmatoarele5 masuri de sprijin:
promovarea vinurilor,prin submasura de promovare a vinurilor produse in UE care constain actiuni de informare in statele membre, in scopul informarii consumatorilor cu privire la consumul moderat de vin ?si la schema de denumiri de origine controlata si indicatii geografice, precum si submasura de promovare in tari terte, in vederea imbunatatirii competitivitatii vinurilor cu denumire de origine controlata, indicatie geografica sau a vinurilor pentru care se indica soiul vitei-de-vie
restructurarea si reconversia podgoriilor
asigurarea recoltei
investitii
distilarea subproduselor.
Pentru masura de investitii, contributia Uniunii Europene este de maximum 50% din costurile eligibile, fondurile reprezentand finantare FEGA, iar contributia beneficiarilor este de minimum 50%.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *