Licitatie Tg.Jiu: Mere

Produse
Directiva 2004/18/CESectiunea I: Autoritatea contractanta
I.1 Denumire, adrese si punct e de contactConsiliul Judetean GorjStr. Victoriei nr. 2-4In atentia: Daniela Stricescu 210165 Targu JiuROMAcirc;NIATelefon: +40 253214006E-mail: liliana@cjgorj.ro, camelia.semen@cjgorj.ro, consjud@cjgorj.roFax: +40 253212023Adresa adrese Internet:Adresa generala a autoritatii contractante: www.cjgorj.roAdresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roI.2 Tipul autoritatii contractanteAutoritate regionala sau localaI.3 Activitate principalaServicii publice generaleI.4 Atribuirea contractului in numele altor autoritati contractanteAutoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: nuSectiunea II: Obiectul contractului
II.1 DescriereII.1.1 Denumirea atribuita contractuluiFurnizarea fructelor proaspete in scoli pentru elevii din clasele pregatitoare si clasele I-VIII, in anul scolar 2014 – 2015 pentru tot judetul Gorj.II.1.2 Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilorProduseCumparareLocul principal de executare a lucrarilor, de livrare sau de prestare: Sediul beneficiarilor.Cod NUTS RO412II.1.3 Informatii privind acordul-cadru sau sistemul de achizitie dinamic SAD II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilorAprovizionara si distributia merelor in cadrul programului national de incurajare a consumului de fructe in scoli pentru elevii din clasele pregatitoare si clasele I-VIII, in anul scolar 2014 – 2015 pentru tot judetul Gorj.Se vor asigura servicii privind transportul si distributia zilnic, bisaptamanal sau saptamanal la fiecare unitate de invatamant.II.1.5 Clasificare CPV Vocabularul comun privind achizitiile publice 03222321, 60100000II.1.6 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice AAP Contractul intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice AAP : nuII.2 Valoarea totala finala a contractului sau a contractelorII.2.1 Valoarea totala finala a contractului sau a contractelorValoare: 565 553,20 RONFara TVASectiunea IV: Procedura
IV.1 Tipul proceduriiIV.1.1 Tipul proceduriiDeschisaIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criterii de atribuireCel mai mic pretIV.2.2 Informatii despre licitatia electronicaS-a organizat o licitatie electronica: daIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta111111IV.3.2 Publicare anterioara privind acelasi contractAnunt de participareNumarul anuntului in JOUE: 2014/S 217-383563 din 11.11.2014Sectiunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 2710 Denumire: Furnizare fructe pt. elevii din clasele pregatitoare si clasele I-VIII, an sc.2014 – 2015, jud. GorjV.1 Data deciziei de atribuire a contractului:27.2.2015V.2 Informatii privind oferteleNumarul de oferte primite: 3V.3 Numele si adresa operatorului economic in favoarea caruia s-a luat o decizie de atribuire a contractuluiPrimdal TradE SRLStr. Navodari nr. 10, bl. G8, sc. 2B, ap. 3910000 CalarasiROMAcirc;NIAE-mail: ang_liliana09@yahoo.comV.4 Informatii privind valoarea contractuluiEstimarea initiala a valorii totale a contractului: Valoare: 820 052,14 RONFara TVAValoarea totala finala a contractului: Valoare: 565 553,20 RONFara TVAV.5 Informatii privind subcontractareaEste posibila subcontractarea: nuSectiunea VI: Informatii complementare
VI.1 Informatii despre fondurile Uniunii EuropeneContractul se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: nuVI.2 Informatii suplimentare:VI.3 Cai de atacVI.3.1 Organismul competent pentru caile de atacConsiliul National de Solutionare a ContestatiilorStr. Stavropoleos nr. 6, sector 3030084 BucurestiROMAcirc;NIAE-mail: office@cnsc.roTelefon: +40 213104641Adresa Internet: http://www.cnsc.roFax: +40 213104642 / 218900745VI.3.2 Utilizarea cailor de atacVI.3.3 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atacConsiliul Judetean Gorj – Directia Juridica si Dezvoltarea Capacitatii AdministrativeStrada Victoriei nr. 2-4, judetul Gorj210165 Targu JiuROMAcirc;NIATelefon: +40 253214006Adresa Internet: www.cjgorj.roFax: +40 253212023VI.4 Data expedierii prezentului anunt:4.3.2015

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *