Licitatie Ploiesti: Carne de pasare

Produse
Directiva 2004/18/CESectiunea I: Autoritatea contractanta
I.1 Denumire, adrese si punct e de contactSpitalul Judetean de Urgenta PloiestiStr. Gageni nr. 100, jud. PrahovaPunct e de contact: Mariana CursaruIn atentia: sjuploiesti@flash.ro100576 PloiestiROMAcirc;NIATelefon: +401 244530678E-mail: sjuploiesti@flash.roFax: +401 244530678Adresa adrese Internet:Adresa generala a autoritatii contractante: www.sjup.roAdresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roI.2 Tipul autoritatii contractanteAltele: spitalI.3 Activitate principalaAltele: sanatateI.4 Atribuirea contractului in numele altor autoritati contractanteAutoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: nuSectiunea II: Obiectul contractului
II.1 DescriereII.1.1 Denumirea atribuita contractuluiAcord cadru de furnizare produse alimentare si transport.II.1.2 Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilorProduseCumparareLocul principal de executare a lucrarilor, de livrare sau de prestare: Bloc alimentar nord – str. Gageni nr. 100; Bloc Alimentar Buna Vestire – str. Buna Vestire nr. 3; Bloc Alimentar Boldescu – str. Romana si bloc alimentar TBC – str. Oborului.Cod NUTS RO316II.1.3 Informatii privind acordul-cadru sau sistemul de achizitie dinamic SAD Anuntul implica incheierea unui acord-cadruII.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilorAutoritatea contractanta va atribui contractele de achizitie publica subsecvente acordului-cadru in cascada, numai cu respectarea conditiilor tehnice si financiare stabilite in acordul-cadru respectiv.De fiecare data cand intentioneaza sa atribuie un contract de achizitie publica subsecvent unui acord-cadru, autoritatea contractanta se va consulta, cu operatorul economic aflat in prima pozitie din clasament, solicitandu-i acestuia, in functie de necesitati, completarea ofertei.In cazul in care operatorul economic aflat in prima pozitie din clasament nu poate furniza intreaga cantitate de produse necesara si/sau nu poate respecta termenele de livrare, atunci autoritatea contractanta are dreptul de a transmite solicitare in vederea atribuirii contractului subsecvent celui de-al doilea operator economic aflat in clasamentul intocmit in baza preturilor ofertate pentru lotul respectiv. Se va proceda in consecinta si daca cel de-al doilea operator nu poate furniza intreaga cantitate de produse necesara si/sau nu poate respecta termenele de livrare trimitandu-se solicitare in vederea atribuirii contractului subsecvent celui de-al treilea operator, respectiv 4 si 5 cu care autoritatea contractanta a incheiat acord-cadru.II.1.5 Clasificare CPV Vocabularul comun privind achizitiile publice 15112000, 60112000II.1.6 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice AAP Contractul intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice AAP : nuII.2 Valoarea totala finala a contractului sau a contractelorII.2.1 Valoarea totala finala a contractului sau a contractelorOferta cea mai scazuta 448 200 si oferta cea mai ridicata 531 000 RONFara TVASectiunea IV: Procedura
IV.1 Tipul proceduriiIV.1.1 Tipul proceduriiDeschisaIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criterii de atribuireCel mai mic pretIV.2.2 Informatii despre licitatia electronicaS-a organizat o licitatie electronica: nuIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractantaIV.3.2 Publicare anterioara privind acelasi contractAnunt de participareNumarul anuntului in JOUE: 2014/S 245-431509 din 19.12.2014Sectiunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 5276 Denumire: Acord cadru de furnizare produse alimentare si transportV.1 Data deciziei de atribuire a contractului:23.2.2015V.2 Informatii privind oferteleNumarul de oferte primite: 5V.3 Numele si adresa operatorului economic in favoarea caruia s-a luat o decizie de atribuire a contractuluiCorex SRLStr. Breslelor nr. 15, ap. 4535600 Odorheiu SecuiescROMAcirc;NIAE-mail: corex@com-turism.roV.4 Informatii privind valoarea contractuluiValoarea totala finala a contractului: Oferta cea mai scazuta 448 200 si oferta cea mai ridicata 531 000 RONFara TVAIn cazul unei valori anuale sau lunare: Numarul de luni: 18V.5 Informatii privind subcontractareaEste posibila subcontractarea: nuSectiunea VI: Informatii complementare
VI.1 Informatii despre fondurile Uniunii EuropeneContractul se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: nuVI.2 Informatii suplimentare:In cazul in care procedura de atribuire este online fara etapa electronica si se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, iar pentru operatorii economici clasati pe locurile 2; 3; 4 si 5 cu preturi egale si elementul reofertarii il constituie pretul, acesta din urma nu poate fi inbunatatit decat pana la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior.mdash; Declaratie privind calitatea de participant la procedura conf Formularului specific a prezentei documentatii de atribuire.Conducerea spitalului:Manager: dr. Baloi Alexandru;Director medical: dr. Puscariu Florin;Director financiar contabil: ec. Florea Ion;Director de ingrijiri medicale: as. Marin Camelia;Presedinte: ec. Rotaru Marian;Membrii: ec. Iordache Sorin;Ec. Stoica Camelia.VI.3 Cai de atacVI.3.1 Organismul competent pentru caile de atacOrganismul competent pentru procedurile de mediereTribunalul PrahovaStr. Gheorghe Lazar nr. 6100031 PloiestiROMAcirc;NIATelefon: +40 244529107Fax: +40 244529107VI.3.2 Utilizarea cailor de atacVI.3.3 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atacOficiul JuridicStr. Gageni nr. 100100576 PloiestiROMAcirc;NIATelefon: +40 244530537Fax: +40 244530537VI.4 Data expedierii prezentului anunt:24.2.2015

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *