Licitatie Pitesti: Mere

Produse
Directiva 2004/18/CESectiunea I: Autoritatea contractanta
I.1 Denumire, adrese si punct e de contactJudetul ArgesPiata Vasile Milea nr. 1In atentia: Mara Codrut, Rujoiu Ion110035 PitestiROMAcirc;NIATelefon: +40 248220075E-mail: codrut.mara@cjarges.roFax: +40 248220075Adresa adrese Internet:Adresa generala a autoritatii contractante: www.cjarges.roAdresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roI.2 Tipul autoritatii contractanteAutoritate regionala sau localaI.3 Activitate principalaServicii publice generaleI.4 Atribuirea contractului in numele altor autoritati contractanteAutoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: nuSectiunea II: Obiectul contractului
II.1 DescriereII.1.1 Denumirea atribuita contractuluiFurnizare mere in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.II.1.2 Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilorProduseCumparareLocul principal de executare a lucrarilor, de livrare sau de prestare: Scolile din judetul Arges.Cod NUTS RO311II.1.3 Informatii privind acordul-cadru sau sistemul de achizitie dinamic SAD II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilorContract de furnizare a fructelor proaspete in cadrul Programului de incurajare a consumului de fructe in scoli.II.1.5 Clasificare CPV Vocabularul comun privind achizitiile publice 03222321, 60000000II.1.6 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice AAP Contractul intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice AAP : nuII.2 Valoarea totala finala a contractului sau a contractelorII.2.1 Valoarea totala finala a contractului sau a contractelorValoare: 498 890,42 RONFara TVASectiunea IV: Procedura
IV.1 Tipul proceduriiIV.1.1 Tipul proceduriiDeschisaIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criterii de atribuireCel mai mic pretIV.2.2 Informatii despre licitatia electronicaS-a organizat o licitatie electronica: nuIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractantaIV.3.2 Publicare anterioara privind acelasi contractAnunt de participareNumarul anuntului in JOUE: 2014/S 231-407080 din 29.11.2014Sectiunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 2728 Denumire: Contract furnizare mereV.1 Data deciziei de atribuire a contractului:26.2.2015V.2 Informatii privind oferteleNumarul de oferte primite: 2V.3 Numele si adresa operatorului economic in favoarea caruia s-a luat o decizie de atribuire a contractuluiPrimdal Trade SRLStr. Navodari nr. 10, bl. G8, sc. 2B, ap. 3910000 CalarasiROMAcirc;NIAE-mail: ang_liliana09@yahoo.comV.4 Informatii privind valoarea contractuluiEstimarea initiala a valorii totale a contractului: Valoare: 870 846,78 RONFara TVAValoarea totala finala a contractului: Valoare: 498 890,42 RONFara TVAV.5 Informatii privind subcontractareaEste posibila subcontractarea: nuSectiunea VI: Informatii complementare
VI.1 Informatii despre fondurile Uniunii EuropeneContractul se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: nuVI.2 Informatii suplimentare:In cazul in care exista doua sau mai multe oferte cu acelasi pret, clasate pe primul loc, autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Noile propuneri financiare se vor deschide in cadrul unei sedinte de deschidere la care vor participa reprezentantii imputerniciti ai ofertantilor care au preturi egale si membrii comisiei de evaluare. Noua propunere financiara nu va influenta in nici un caz propunerea tehnica, aceasta ramanand neschimbata. In cazul unor modificari legislative/privind implementarea programului de incurajare a consumului de fructe proaspete in scoli/privind stabilirea fructelor distribuite, a perioadei si frecventei distributiei, a limitei valorii zilnice/elev, acestea vor fi puse la dispozitia operatorilor economici, iar redactarea ofertelor va tine cont de aceste modificari. Durata contractului de furnizare mentionata la punctul II 3 Durata contractului sau termenul limita pt. finalizare din fisa de date , se refera la perioada de 58 zile de scolarizare din interiorul anului scolar 2014 – 2015.VI.3 Cai de atacVI.3.1 Organismul competent pentru caile de atacConsiliul National de Solutionare a ContestatiilorStr. Stavropoleos nr. 6, sector 3030084 BucurestiROMAcirc;NIAE-mail: office@cnsc.roTelefon: +40 213104641Adresa Internet: http://www.cnsc.roFax: +40 213104642 / 218900745VI.3.2 Utilizarea cailor de atacVI.3.3 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atacBiroul Licitatii si Achizitii Publice DirectePiata Vasile Milea nr. 1, jud. Arges110053 PitestiROMAcirc;NIATelefon: +40 248220075Fax: +40 248220075VI.4 Data expedierii prezentului anunt:11.3.2015

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *