Licitatie Mehedinti: Mere

Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : CONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTINumar invitatie : 370273 / 19.02.2015Denumire contract : Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasa pregatitoare si clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Mehedinti, in anul scolar 2014-2015Stare procedura : In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1 DESCRIEREI.1.1 Sediul socialCONSILIUL JUDETEAN MEHEDINTI Cod fiscal 4337344 , Adresa str. traian, nr. 89, Drobeta-Turnu Severin , Telefon +40 0372521137 , Fax +40 0372521137I.1.2 Adresa la care se transmit ofertele : str. Traian, nr. 89, Drobeta-Turnu Severin, Romania, cod postal: 1500, telefon:+40 0372521137, fax:+40 0372521137, persoana de contact:ROIBANESCU FLORIAN REMUSI.1.3 Adresa locul de deschidere a ofertelor : Sediul Consiliului Judetean Mehedinti str. traian, nr. 89, Drobeta-Turnu Severin, Romania – sala 513I.2 Tipul autoritatii contractante si activitatea principalaI.2.1 Tip Autoritate Sectorial : NuI.2.2 Tip Activitate : Servicii generale ale administratiilor publiceSECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUIII.1 DESCRIEREII.1.1 Denumire contract : Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasa pregatitoare si clasele I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Mehedinti, in anul scolar 2014-2015II.1.2 Tip contract : FurnizareII.1.3 Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publiceII.1.5 Obiectul contractului : Furnizarea si distribuirea de mere elevilor din clasele pregatitoare si I-VIII care frecventeaza invatamantul de stat si privat autorizat/acreditat din judetul Mehedinti, in anul scolar 2014 – 2015II.1.6 CPV : 03222321-9 – Mere Rev.2 II.1.7 Impartire pe loturi : NuII.2 Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadruII.2.1 Valoare estimata : 395,874.15 RONSECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITIIIII.1 Conditii referitoare la contractIII.1.1 Conditii suplimentare, garantie de participareConditii suplimentareDenumire DescriereGarantie de participare Cuantumul garantiei de participare este de 7000 lei, iar perioada de valabilitate este de 90 de zile calendaristice de la data limita de primire a ofertelor si trebuie prezentata in original. Forma de constituire a garantiei de participare care va fi acceptata: Instrument de garantare in conditiile HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare sau virament bancar. Data la care se va face echivalenta leu/alta valuta este cu 5 zile inainte de data limita de depunere a ofertelor. III.2 CONDITII DE PARTICIPAREIII.2.1 Criterii de calificare Criterii de calificareSECTIUNEA IV: PROCEDURAIV.1 ProceduraIV.1.1 Tipul procedurii Cerere de ofertaIV.1.2 Modalitate de desfasurare : Procedura offlineIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazutIV.2.2 Se va organiza licitatie electronica : NuIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Modul de obtinere a documentatiei de atribuire : S.E.A.P.IV.3.2 Limba de redactare a ofertei : RomanaIV.3.3 Moneda in care se transmite oferta de pret : -IV.3.4 Data limita de depunere a ofertelor : 09.03.2015 09:00IV.3.5 Data si ora deschiderii ofertelor : 09.03.2015 11:00IV.3.6 Data limita de valabilitate a ofertei : 90 zile de la termenul limita de primire a ofertelor SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTAREVI.1 Mod de finantareVI.1.1 Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : NuVI.1.2 Tip de finantare : Fonduri bugetare Data expedierii prezentei invitatii : 18.02.2015 14:59

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *