Licitatie Baia Mare: Lapte UHT

Produse
Directiva 2004/18/CESectiunea I: Autoritatea contractanta
I.1 Denumire, adrese si punct e de contactConsiliul Judetean MaramuresStr. Gheorghe Sincai nr. 46Punct e de contact: Serviciul Achizitii PubliceIn atentia: Dna Ana Zaharia, dna Liliana Horotan430311 Baia MareROMAcirc;NIATelefon: +40 262214659E-mail: office@maramures.ro, achizitii@maramures.roFax: +40 262215597Adresa adrese Internet:Adresa generala a autoritatii contractante: www.cjmaramures.roAdresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.roI.2 Tipul autoritatii contractanteAutoritate regionala sau localaI.3 Activitate principalaServicii publice generaleI.4 Atribuirea contractului in numele altor autoritati contractanteAutoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante: nuSectiunea II: Obiectul contractului
II.1 DescriereII.1.1 Denumirea atribuita contractuluiFurnizare produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Maramures, in anul scolar 2014 – 2015.II.1.2 Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilorProduseCumparareLocul principal de executare a lucrarilor, de livrare sau de prestare: Sediile scolilor si gradinitelor de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Maramures.Cod NUTS RO114II.1.3 Informatii privind acordul-cadru sau sistemul de achizitie dinamic SAD II.1.4 Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilorFurnizarea si distribuirea produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din judetul Maramures, in anul scolar 2014 – 2015.II.1.5 Clasificare CPV Vocabularul comun privind achizitiile publice 15511210, 60000000II.1.6 Informatii despre Acordul privind achizitiile publice AAP Contractul intra sub incidenta Acordului privind achizitiile publice AAP : daII.2 Valoarea totala finala a contractului sau a contractelorII.2.1 Valoarea totala finala a contractului sau a contractelorValoare: 2 809 006,20 RONFara TVASectiunea IV: Procedura
IV.1 Tipul proceduriiIV.1.1 Tipul proceduriiDeschisaIV.2 Criterii de atribuireIV.2.1 Criterii de atribuireCel mai mic pretIV.2.2 Informatii despre licitatia electronicaS-a organizat o licitatie electronica: daIV.3 Informatii administrativeIV.3.1 Numarul de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractantaIV.3.2 Publicare anterioara privind acelasi contractAnunt de participareNumarul anuntului in JOUE: 2014/S 241-423692 din 13.12.2014Alte publicari anterioareNumarul anuntului in JOUE: 2014/S 129-230508 din 9.7.2014Sectiunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 902 Denumire: Furnizare produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privatV.1 Data deciziei de atribuire a contractului:5.2.2015V.2 Informatii privind oferteleNumarul de oferte primite: 1V.3 Numele si adresa operatorului economic in favoarea caruia s-a luat o decizie de atribuire a contractuluiAlbalact SACom. Galda de Jos, DN 1, Km. 392 + 600510200 OiejdeaROMAcirc;NIAE-mail: secretariat@albalact.ro, mihai.militaru@albalact.ro, it@albalact.roTelefon: +40 258816425Adresa Internet: www.albalact.roFax: +40 258816425V.4 Informatii privind valoarea contractuluiEstimarea initiala a valorii totale a contractului: Valoare: 2 852 221,68 RONFara TVAValoarea totala finala a contractului: Valoare: 2 809 006,20 RONFara TVAV.5 Informatii privind subcontractareaEste posibila subcontractarea: nuSectiunea VI: Informatii complementare
VI.1 Informatii despre fondurile Uniunii EuropeneContractul se refera la un proiect si/sau program finantat din fonduri ale Uniunii Europene: nuVI.2 Informatii suplimentare:Modul de departajare a ofertelor clasate pe primul loc cu preturi egale:Daca dupa etapa de licitatia electronica, doua sau mai multe oferte contin acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au ofertat cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.Potrivit art. 11 din HG nr. 925/2006, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din Ordonanta de Urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati, nominalizarea echipei propuse pentru indeplinirea contractului, sau altele asemenea. Formularul 4 .VI.3 Cai de atacVI.3.1 Organismul competent pentru caile de atacConsiliul National de Solutionare a ContestatiilorStr. Stavropoleos nr. 6, sector 3030084 BucurestiROMAcirc;NIAE-mail: office@cnsc.roTelefon: +40 213104641Adresa Internet: http://www.cnsc.roFax: +40 213104642 / 218900745VI.3.2 Utilizarea cailor de atacVI.3.3 Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atacConsiliul judetean Maramures, Biroul juridic, coordonare autoritati localeStr. Gheorghe Sincai nr. 46430311 Baia MareROMAcirc;NIAE-mail: office@maramures.roTelefon: +40 262215090Adresa Internet: www.cjmaramures.roFax: +40 262215597VI.4 Data expedierii prezentului anunt:23.2.2015

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *