INS: Turismul în luna septembrie 2022

INS: Turismul în luna septembrie 2022

În luna septembrie 2022, comparativ cu luna septembrie 2021, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au crescut cu 1,8%, iar înnoptările au scăzut cu 0,6%. 

În luna septembrie 2022, comparativ cu luna septembrie 2021, la punctele de frontieră, sosirile1) vizitatorilor străini au crescut cu 54,2%, iar plecările1) în străinătate ale vizitatorilor români cu 22,2%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna septembrie 2022 au însumat 1091,5 mii persoane, în creștere cu 1,8% faţă de cele din luna septembrie 2021.

Din numărul total de sosiri, în luna septembrie 2022, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 84,3%, iar sosirile turiştilor  străini 15,7%.  

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna septembrie 2022 au însumat 2375,6 mii, în scădere cu 0,6% faţă de cele din luna septembrie 2021.

Din numărul total de înnoptări, în luna septembrie 2022, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 84,6%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 15,4%.  

Durata medie a şederii în luna septembrie 2022 a fost de 2,2 zile la turiştii români  şi de 2,1 zile la turiştii străini.   Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna septembrie 2022 a fost de 32,1% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 0,4 puncte procentuale faţă de luna septembrie 2021.  

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, în luna septembrie 2022 au însumat 1165,3 mii persoane, în creștere cu 54,2% faţă de luna septembrie 2021.  

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, în luna  septembrie 2022 au însumat 1644,6 mii persoane, în creștere cu 22,2% comparativ cu luna septembrie 2021.

Pe judeţe, în perioada 01.01.-30.09.2022, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare a înregistrat valori mai mari în:

Constanța (1188,2 mii persoane), Municipiul Bucureşti (1063,2 mii persoane) și Braşov (875,6 mii persoane) iar  înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat valori mai mari în: Constanța (3937,7 mii), Municipiul Bucureşti (2077,7 mii) și Braşov (1647,9 mii). 

Pe țări2), cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în perioada 01.01.-30.09.2022 au provenit din: Germania (134,5 mii persoane), Israel (105,1 mii persoane) și Italia (82,6 mii persoane). 

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 01.01.-30.09.2022 de 9605,5 mii persoane, în creștere cu 87,2% faţă de perioada 01.01.-30.09.2021.  

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 01.01.-30.09.2022 de 13234,2 mii persoane, în creștere cu 48,9% comparativ cu perioada 01.01.-30.09.2021. 

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *