INS: Turismul în luna septembrie 2021

INS: Turismul în luna septembrie 2021

În luna septembrie 2021, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au crescut cu 35,0%, iar înnoptările cu 25,0%.

Comparativ cu luna septembrie 2020, în luna septembrie 2021 la punctele de frontieră sosirile vizitatorilor străini au crescut cu 89,2%, iar plecările în străinătate ale vizitatorilor români cu 50,4%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna septembrie 2021 au însumat 1072,5 mii persoane, în creștere cu 35,0% faţă de cele din luna septembrie 2020.

Din numărul total de sosiri, în luna septembrie 2021, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 86,9%, în timp ce turiştii străini doar 13,1%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (77,4% din total turişti străini), iar dintre aceștia 80,3% au sosit din ţările Uniunii Europene. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna septembrie 2021 au însumat 2389,4 mii, în creștere cu 25,0% faţă de cele din luna septembrie 2020.

Din numărul total de înnoptări, în luna septembrie 2021, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 87,7%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 12,3%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei sosiți din Europa (75,9% din total turişti străini), iar dintre aceștia 79,0% provin din ţările Uniunii Europene. Durata medie a şederii în luna septembrie 2021 a fost de 2,2 zile la turiştii români şi de 2,1 zile la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna septembrie 2021, a fost de 31,7% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 5,4 puncte procentuale faţă de luna septembrie 2020.

Indici de utilizare netă a locurilor de cazare mai mari în luna septembrie 2021 s-au înregistrat la hoteluri (39,1%), vile turistice (27,8%), spații de cazare pe nave (26,4%), pensiuni turistice (21,7%), hosteluri (20,7%) pensiuni agroturistice (19,3%), cabane turistice (18,9%), bungalouri și moteluri (fiecare cu câte 17,7%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna septembrie 2021 de 755,7 mii persoane, în creștere cu 89,2% faţă de luna septembrie 2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din străinătate, reprezentând 73,3%, respectiv 22,4% din numărul total de sosiri.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna septembrie 2021 de 1346,3 mii persoane, în creștere cu 50,4% comparativ cu luna septembrie 2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 56,1%, respectiv 43,4% din numărul total de plecări.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în perioada 01.01.-30.09.2021, au însumat 7510,3 mii persoane, în creștere cu 45,5% faţă de perioada 01.01.-30.09.2020.

Din numărul total de sosiri, în perioada 01.01.-30.09.2021, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 91,8%, în timp ce turiştii străini au înregistrat un procent de doar 8,2%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei sosiți din Europa (79,2% din total turişti străini), iar dintre aceştia, un procent de 77,4% provin din ţările Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 01.01.-30.09.2021 au însumat 17122,9 mii, în creștere cu 41,8% faţă de cele din perioada 01.01.-30.09.2020.

Din numărul total de înnoptări, în perioada 01.01.-30.09.2021, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 92,2%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 7,8%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei sosiți din Europa (77,6% din total turişti străini), iar dintre aceştia 76,5% au provenit din ţările Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în perioada 01.01.-30.09.2021 a fost de 2,3 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 01.01.-30.09.2021 a fost de 28,5% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 2,6 puncte procentuale faţă de perioada 01.01.-30.09.2020.

Indici de utilizare netă a locurilor de cazare turistică mai mari, în perioada 01.01.-30.09.2021, s-au înregistrat la hoteluri (34,3%), vile turistice (27,6%), bungalouri (26,5%), spații de cazare pe nave (24,5%), căsuțe turistice (21,7%), campinguri (20,9%), popasuri turistice (19,8%), pensiuni turistice (19,5%), hosteluri (19,3%) şi pensiuni agroturistice (18,7%). Pe judeţe1), în perioada 01.01.-30.09.2021, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în:

Constanța (1226,0 mii persoane), Braşov (784,6 mii persoane), Municipiul Bucureşti (673,2 mii persoane), Bihor (343,7 mii persoane), Prahova (330,1 mii persoane), Sibiu (327,9 mii persoane), Suceava (313,9 mii persoane), Cluj (313,0 mii persoane), Vâlcea (302,7 mii persoane) şi Mureș (282,4 mii persoane), iar înnoptările turiştilor au înregistrat valori mai mari în:

Constanța (4422,4 mii persoane), Braşov (1532,9 mii persoane), Municipiul Bucureşti (1203,7 mii persoane), Bihor (945,6 mii persoane), Vâlcea (852,8 mii persoane), Prahova (688,7 mii persoane), Suceava (636,8 mii persoane), Mureș (578,9 mii persoane), Sibiu (565,6 mii persoane), Cluj (556,4 mii persoane), Caraș Severin (460,7 mii persoane), Covasna (367,9 mii persoane) şi Timiș (307,1 mii persoane).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au provenit din Germania (82,3 mii), Italia (50,4 mii), Franţa (39,8 mii), Polonia (35,6 mii), Israel (35,5 mii), Ungaria (35,4 mii), S.U.A. (32,9 mii) şi Republica Moldova (22,0 mii). Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 01.01.-30.09.2021 de 5131,3 mii sosiri, în creștere cu 24,9% faţă de perioada 01.01.-30.09.2020.

Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile vizitatorilor străini în România, reprezentând 80,5% cel rutier și respectiv 15,4% cel aerian, din numărul total al sosirilor.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 01.01.-30.09.2021 de 8887,2 mii plecări, în creștere cu 12,9% comparativ cu perioada 01.01.-30.09.2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 68,0% cel rutier, iar 31,4% cel aerian, din numărul total de plecări.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *