INS: Turismul în luna octombrie 2021

INS: Turismul în luna octombrie 2021

 În luna octombrie 2021, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au crescut cu 31,4%, iar înnoptările cu 28,2%.

Comparativ cu luna octombrie 2020, în luna octombrie 2021, la punctele de frontieră, sosirile vizitatorilor străini au crescut cu 74,8%, iar plecările în străinătate ale vizitatorilor români cu 42,7%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna octombrie 2021 au însumat 648,1 mii persoane, în creștere cu 31,4% faţă de cele din luna octombrie 2020.

Din numărul total de sosiri, în luna octombrie 2021, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 84,7%, în timp ce turiştii străini doar 15,3%.

Referitor la sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (76,7% din total turişti străini), iar dintre aceștia 77,3% au sosit din ţările Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna octombrie 2021 au însumat 1364,3 mii, în creștere cu 28,2% faţă de cele din luna octombrie 2020. Din numărul total de înnoptări, în luna octombrie 2021, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 84,0%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 16,0%.

În ceea ce priveşte numărul de înnoptări al turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei sosiți din Europa (75,1% din total turişti străini), iar dintre aceștia 75,6% provin din ţările Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna octombrie 2021 a fost de 2,1 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna octombrie 2021 a fost de 21,6% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 4,1 puncte procentuale faţă de luna octombrie 2020.

Indici de utilizare netă a locurilor de cazare mai mari în luna octombrie 2021 s-au înregistrat la hoteluri (27,4%), spații de cazare pe nave (19,5%), vile turistice (16,1%), pensiuni turistice (14,6%), hosteluri (13,7%), moteluri (13,4%), pensiuni agroturistice și bungalouri (fiecare cu câte 12,3%) și cabane turistice (10,7%).

Sosirile vizitatorilor străini în România înregistrate la punctele de frontieră au fost în luna octombrie 2021 de 613,4 mii persoane, în creștere cu 74,8% faţă de luna octombrie 2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din străinătate, reprezentând 72,4%, respectiv 23,8% din numărul total de sosiri.

Plecările vizitatorilor români în străinătate înregistrate la punctele de frontieră au fost în luna octombrie 2021 de 1015,9 mii persoane, în creștere cu 42,7% comparativ cu luna octombrie 2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 58,9%, respectiv 40,5% din numărul total de plecări.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *