INS: Turismul în luna noiembrie 2021

INS: Turismul în luna noiembrie 2021

În luna noiembrie 2021, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au crescut cu 59,2%, iar înnoptările cu 56,6%.

Comparativ cu luna noiembrie 2020, în luna noiembrie 2021, la punctele de frontieră sosirile vizitatorilor străini au crescut cu 78,7%, iar plecările în străinătate ale vizitatorilor români cu 92,7%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna noiembrie 2021 au însumat 539,1 mii persoane, în creștere cu 59,2% faţă de cele din luna noiembrie 2020.

Din numărul total de sosiri, în luna noiembrie 2021, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 87,5%, în timp ce turiştii străini doar 12,5%.

Referitor la sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (75,1% din total turişti străini), iar dintre aceștia 73,4% au sosit din ţările Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna noiembrie 2021 au însumat 1064,7 mii, în creștere cu 56,6% faţă de cele din luna noiembrie 2020.

Din numărul total de înnoptări, în luna noiembrie 2021, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 86,1%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 13,9%.

În ceea ce priveşte numărul de înnoptări al turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei sosiți din Europa (73,9% din total turişti străini), iar dintre aceștia 72,8% provin din ţările Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna noiembrie 2021 a fost de 1,9 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna noiembrie 2021, a fost de 18,7% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 5,9 puncte procentuale faţă de luna noiembrie 2020.

Indici de utilizare netă a locurilor de cazare mai mari în luna noiembrie 2021 s-au înregistrat la hoteluri (23,3%), popasuri turistice (15,3%), pensiuni turistice (13,8%), vile turistice și moteluri ( fiecare cu câte 13,4%), bungalouri (12,2%), hosteluri (11,6%), pensiuni agroturistice (11,5%) și campinguri (11,2%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna noiembrie 2021 de 497,2 mii persoane, în creștere cu 78,7% faţă de luna noiembrie 2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din străinătate, reprezentând 77,9%, respectiv 19,3% din numărul total de sosiri.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna noiembrie 2021 de 917,0 mii persoane, în creștere cu 92,7% comparativ cu luna noiembrie 2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 63,9%, respectiv 35,5% din numărul total de plecări.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *