INS: Turismul în luna decembrie 2022

INS: Turismul în luna decembrie 2022

În luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021,  sosirile în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au crescut cu 39,3%, iar înnoptările au crescut cu  41,9%.

În luna decembrie 2022, comparativ cu luna decembrie 2021, la punctele de frontieră, sosirile1) vizitatorilor străini au crescut cu 89,6%, iar plecările1) în străinătate ale vizitatorilor români cu 46,5%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna decembrie 2022 au însumat 807,2 mii persoane, în creștere cu 39,3% faţă de cele din luna decembrie 2021.

Din numărul total de sosiri, în luna decembrie 2022, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 84,2%, iar sosirile turiştilor  străini 15,8%.  

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna decembrie 2022 au însumat 1562,9 mii, în creștere cu 41,9% faţă de cele din luna decembrie 2021.

Din numărul total de înnoptări, în luna decembrie 2022, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 81,6%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 18,4%.  

Durata medie a şederii în luna decembrie 2022 a fost de 1,9 zile la turiştii români  şi de 2,3 zile la turiştii străini.   Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna decembrie 2022 a fost de 25,8% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 6,7 puncte procentuale faţă de luna decembrie 2021.  

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, în luna decembrie 2022 au însumat 1036,9 mii persoane, în creștere cu 89,6% faţă de luna decembrie 2021.  

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, în luna  decembrie 2022 au însumat 1205,4 mii persoane, în creștere cu 46,5% comparativ cu luna decembrie 2021.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în anul 2022, au însumat 11299,1 mii persoane, în creștere cu 21,8% faţă de anul 2021.

Din numărul total de sosiri, în anul 2022, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 86,0%, în timp ce sosirile turiştilor străini au înregistrat un procent de 14,0%. 

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în anul 2022 au însumat 24319,6 mii, în creștere cu 17,8% faţă de cele din anul 2021.

Din numărul total de înnoptări, în anul 2022, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 85,8%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 14,2%.  

Durata medie a şederii în anul 2022, a fost de 2,1 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini.   Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în anul 2022 a fost de 30,1% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 3,6 puncte procentuale faţă de anul 2021.  

Pe judeţe, în anul 2022, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare a înregistrat valori mai mari în:

Municipiul Bucureşti (1480,8 mii persoane), Constanța (1253,5 mii persoane) și Braşov (1187,4 mii persoane) iar înnoptările turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat valori mai mari în: Constanța (4106,1 mii), Municipiul Bucureşti (2937,9 mii) și Braşov (2212,1 mii).

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *