INS: Turismul în luna august 2021

INS: Turismul în luna august 2021

În luna august 2021, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au crescut cu 32,9%, iar înnoptările cu 30,3%.

Comparativ cu luna august 2020, în luna august 2021, la punctele de frontieră, sosirile vizitatorilor străini au crescut cu 115,1%, iar plecările în străinătate ale vizitatorilor români cu 71,9%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2021 au însumat 1729,9 mii persoane, în creștere cu 32,9% faţă de cele din luna august 2020.

Din numărul total de sosiri, în luna august 2021, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 91,2%, în timp ce turiştii străini doar 8,8%. În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (82,4% din total turişti străini), iar dintre aceștia 78,2% au sosit din ţările Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna august 2021 au însumat 4491,3 mii, în creștere cu 30,3% faţă de cele din luna august 2020.

Din numărul total de înnoptări, în luna august 2021, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 92,9%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 7,1%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei sosiți din Europa (79,9% din total turişti străini), iar dintre aceștia 75,8% provin din ţările Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna august 2021 a fost de 2,6 zile la turiştii români şi de 2,1 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna august 2021, a fost de 48,4% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 9,3 puncte procentuale faţă de luna august 2020. Indici de utilizare netă a locurilor de cazare mai mari în luna august 2021 s-au înregistrat la hoteluri (57,5%), vile turistice (49,0%), bungalouri (43,3%), sate de vacanță (36,7%), căsuțeturistice (35,8%) hosteluri (35,1%), popasuri turistice (33,7%), pensiuni turistice (33,3%), pensiuni agroturistice (32,4%) și campinguri (30,5%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna august 2021 de 1054,5 mii persoane, în creștere cu 115,1% faţă de luna august 2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din străinătate, reprezentând 78,8%, respectiv 17,3% din numărul total de sosiri.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna august 2021 de 1688,8 mii persoane, în creștere cu 71,9% comparativ cu luna august 2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 62,0%, respectiv 37,5% din numărul total de plecări.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01.-31.08.2021 au însumat 6437,8 mii persoane, în creștere cu 47,4% faţă de perioada 1.01.-31.08.2020.

Din numărul total de sosiri, în perioada 1.01.-31.08.2021, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 92,6%, în timp ce turiştii străini au înregistrat un procent de doar 7,4%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei sosiți din Europa (79,7% din total turişti străini), iar dintre aceştia, un procent de 76,6% provin din ţările Uniunii Europene. 4/5 Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01.-31.08.2021 au însumat 14733,5 mii, în creștere cu 45,0% faţă de cele din perioada 1.01.-31.08.2020.

Din numărul total de înnoptări, în perioada 1.01.-31.08.2021, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 92,9%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 7,1%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei sosiți din Europa (78,0% din total turişti străini), iar dintre aceştia 75,8% au provenit din ţările Uniunii Europene.

Durata medie a şederii, în perioada 1.01.-31.08.2021, a fost de 2,3 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 1.01.-31.08.2021 a fost de 28,0% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 2,1 puncte procentuale faţă de perioada 1.01.-31.08.2020.

Indici de utilizare netă a locurilor de cazare turistică mai mari, în perioada 1.01.-31.08.2021, s-au înregistrat la hoteluri (33,6%), bungalouri (27,9%), vile turistice (27,6%), spații de cazare pe nave (24,1%), campinguri (22,7%), căsuțe turistice (22,6%), popasuri turistice (21,6%), hosteluri și pensiuni turistice ( fiecare cu câte 19,1%) şi pensiuni agroturistice (18,6%).

Pe judeţe, în perioada 1.01.-31.08.2021, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în: Constanța (1098,1 mii persoane), Braşov (678,4 mii persoane), Municipiul Bucureşti (544,9 mii persoane), Bihor (295,9 mii persoane), Prahova (285,1 mii persoane), Suceava (273,2 mii persoane), Sibiu (272,6 mii persoane), Vâlcea (261,6 mii persoane), Cluj (259,2 mii persoane) şi Mureș (242,8 mii persoane), iar înnoptările turiştilor au înregistrat valori mai mari în:

Constanța (3963,0 mii), Braşov (1334,6 mii), Municipiul Bucureşti (958,1 mii), Bihor (797,0 mii), Vâlcea (722,9 mii), Prahova (598,2 mii), Suceava (553,7 mii), Mureș (499,3 mii), Sibiu (475,6 mii), Cluj (453,2 mii), Caraș Severin (389,2 mii), Covasna (312,4 mii) şi Timiș (265,0 mii).

Pe țări, cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au provenit din Germania (63,3 mii), Italia (39,4 mii), Franţa (30,3 mii), Ungaria (27,2 mii), Polonia (27,0 mii), Israel (26,9 mii), S.U.A. (25,2 mii) şi Republica Moldova (18,6 mii). Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01.-31.08.2021 de 4375,6 mii sosiri, în creștere cu 18,0% faţă de perioada 1.01.-31.08.2020.

Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile vizitatorilor străini în România, reprezentând 81,7% cel rutier și respectiv 14,2% cel aerian, din numărul total al sosirilor. Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01.-31.08.2021 de 7540,9 mii plecări, în creștere cu 8,1% comparativ cu perioada 1.01.-31.08.2020.

Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 70,2% cel rutier, iar 29,2% cel aerian, din numărul total de plecări.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *