INS: Turismul în luna aprilie 2022

INS: Turismul în luna aprilie 2022

În luna aprilie 2022, comparativ cu luna aprilie 2021, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au crescut cu 54,2%, iar înnoptările cu 58,7%.

În luna aprilie 2022, comparativ cu luna aprilie 2021, la punctele de frontieră, sosirile1) vizitatorilor străini au crescut cu 188,7%, iar plecările1) în străinătate ale vizitatorilor români cu 136,9%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna aprilie 2022 au însumat 692,2 mii persoane, în creștere cu 54,2% faţă de cele din luna aprilie 2021. Din numărul total de sosiri, în luna aprilie 2022, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 85,0%, iar sosirile turiştilor străini 15,0%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna aprilie 2022 au însumat 1352,5 mii, în creștere cu 58,7% faţă de cele din luna aprilie 2021.

Din numărul total de înnoptări, în luna aprilie 2022, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 82,8%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 17,2%.

Durata medie a şederii în luna aprilie 2022 a fost de 1,9 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna aprilie 2022 a fost de 23,0% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 7,1 puncte procentuale faţă de luna aprilie 2021.

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, în luna aprilie 2022 au însumat 955,0 mii persoane, în creștere cu 188,7% faţă de luna aprilie 2021. Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, în luna aprilie 2022 au însumat 1457,7 mii persoane, în creștere cu 136,9% comparativ cu luna aprilie 2021.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică, în perioada 01.01.-30.04.2022, au însumat 2488,6 mii persoane, în creștere cu 33,8% faţă de perioada 01.01.-30.04.2021. Din numărul total de sosiri, în perioada 01.01.-30.04.2022, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 86,5%, în timp ce sosirile turiştilor străini au înregistrat un procent de 13,5%.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 01.01.-30.04.2022 au însumat 4761,2 mii, în creștere cu 37,6% faţă de cele din perioada 01.01.-30.04.2021.

Din numărul total de înnoptări, în perioada 01.01.-30.04.2022, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 84,1%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 15,9%.

Durata medie a şederii în perioada 01.01.-30.04.2022, a fost de 1,9 zile la turiştii români şi de 2,3 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 01.01.-30.04.2022 a fost de 21,4% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 4,5 puncte procentuale faţă de perioada 01.01.-30.04.2021.

Pe judeţe, în perioada 01.01.-30.04.2022, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare a înregistrat valori mai mari în: Municipiul Bucureşti (365,7 mii persoane), Braşov (325,8 mii persoane) și Prahova (134,1 mii persoane) iarînnoptările turiştilor în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au înregistrat valori mai mari în:

Municipiul Bucureşti (720,8 mii), Braşov (625,0 mii), și Prahova (269,6 mii). Pe țări2) , cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare în perioada 01.01.-30.04.2022 au provenit din: Germania (34,7 mii persoane), Israel (29,1 mii persoane) și Italia (28,6 mii persoane).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 01.01.-30.04.2022 de 3271,5 mii persoane, în creștere cu 156,5% faţă de perioada 01.01.-30.04.2021.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 01.01.-30.04.2022 de 4480,0 mii persoane, în creștere cu 81,7% comparativ cu perioada 01.01.-30.04.2021.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *