INS: Prețurile cu amănuntul vor crește

INS: Prețurile cu amănuntul vor crește

Pe baza analizei economice și a răspunsurilor oferite de managerii companiilor din România, INS a publicat tendințele activității economice prevăzute până la finalul lunii iulie 2020.

Considerente generale

Institutul Naţional de Statistică înțelege greutățile cu care se confruntă respondenții noștri în această perioadă și suntem conștienţi că este posibil ca răspunsurile la cercetările statistice să nu fie în prezent o prioritate.

Cu toate acestea, prin colectarea informațiilor statistice, vom putea monitoriza și informa toți utilizatorii noștri cu privire la efectele COVID-19 asupra economiei și societății noastre.

Apreciem sprijinul continuu al respondenților noștri la cercetările statistice derulate de Institutul Național de Statistică și le mulțumim pentru furnizarea informațiilor la termen în condițiile dificile cu care se confruntă toți furnizorii de date statistice. În linii mari, se prevăd:

▪ Relativă stabilitate a activității în construcții și comerțul cu amănuntul

▪ Scădere moderată a numărului de salariați în construcții, comerțul cu amănuntul și servicii

▪ Creștere a prețurilor în comerțul cu amănuntul

▪ Tendinţe ale activităţii economice

Activitatea economică, numărul de salariaţi, preţurile și soldul conjunctural indică percepţia managerilor întreprinderilor asupra dinamicii unui fenomen care NU trebuie confundată cu ritmul creşterii sau scăderii oricărui indicator statistic produs de INS.

Soldul conjunctural procentual este obţinut ca diferenţă între procentajul managerilor care au ales varianta pozitivă a fenomenului şi procentajul celor care au indicat varianta negativă.

Industrie prelucrătoare

În cadrul anchetei de conjunctură din luna mai 2020, managerii din industria prelucrătoare preconizează pentru următoarele trei luni, scădere a volumului producţiei (sold conjunctural -21%; în luna aprilie sold conjunctural -70%).

Pentru activitatea de fabricare a echipamentelor electrice se va înregistra cea mai semnificativă scădere (sold conjunctural -38%), în timp ce pentru activitatea de fabricare a produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului se va înregistra creștere (sold conjunctural +37%).

Activitatea de fabricare a produselor farmaceutice de bază și a preparatelor farmaceutice va înregistra 2/2 scădere moderată (sold conjunctural -13%), comparativ cu perioada precedentă în care se estima stabilitate (sold conjunctural -4%).

Referitor la numărul de salariaţi se estimează scădere, soldul conjunctural fiind de -26% pe total industrie prelucrătoare. Pentru preţurile produselor industriale se prognozează relativă stabilitate în următoarele trei luni (sold conjunctural +4%).

Construcţii

Potrivit estimărilor din luna mai 2020, în activitatea de construcţii se va înregistra pentru următoarele trei luni relativă stabilitate a volumului producţiei (sold conjunctural 0%; în luna aprilie sold conjunctural -57%). Managerii estimează scădere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural -8%). În ceea ce priveşte preţurile lucrărilor de construcţii se preconizează relativă stabilitate a acestora (sold conjunctural +5%).

Comerţ cu amănuntul

În sectorul comerţ cu amănuntul managerii au estimat pentru următoarele trei luni, tendinţă de relativă stabilitate a activităţii economice (sold conjunctural +3%; în luna aprilie sold conjunctural -58%).

Volumul comenzilor adresate furnizorilor de mărfuri de către unităţile comerciale va înregistra relativă stabilitate (sold conjunctural -4%). Angajatorii prognozează pentru următoarele trei luni scădere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural -8%).

Pentru următoarea perioadă, managerii societăţilor comerciale estimează creștere a preţurilor de vânzare cu amănuntul (sold conjunctural +22%).

Servicii

Conform estimărilor din luna mai 2020, cererea de servicii (cifra de afaceri) va cunoaşte scădere în următoarele trei luni (sold conjunctural -29%; în luna aprilie sold conjunctural -62%).

Dintre activitățile care vor înregistra cele mai însemnate scăderi menționăm: activitățile de creație și interpretare artistică (sold conjunctural -100%), activitățile agențiilor turistice și ale tur-operatorilor (sold conjunctural -82%) și activitățile sportive, recreative și distractive (sold conjunctural -81%).

În sectorul de servicii se estimează scădere moderată a numărului de salariaţi (sold conjunctural -15%). Conform opiniei managerilor, preţurile de vânzare sau de facturare ale prestaţiilor vor avea tendinţă de scădere moderată (sold conjunctural -9%).

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *