INS: Evoluția afacerilor din turism în luna noiembrie 2022

INS: Evoluția afacerilor din turism în luna noiembrie 2022

În luna noiembrie 2022, comparativ cu luna noiembrie 2021,  sosirile în structurile de primire turistică cu funcțiuni de cazare au crescut cu 51,6%, iar înnoptările au crescut cu  55,2%.

În luna noiembrie 2022, comparativ cu luna noiembrie 2021, la punctele de frontieră, sosirile1) vizitatorilor străini au crescut cu 91,0%, iar plecările1) în străinătate ale vizitatorilor români cu 44,3%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna noiembrie 2022 au însumat 817,2 mii persoane, în creștere cu 51,6% faţă de cele din luna noiembrie 2021.

Din numărul total de sosiri, în luna noiembrie 2022, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 84,3%, iar sosirile turiştilor  străini 15,7%. 

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna noiembrie 2022 au însumat 1652,5 mii, în creștere cu 55,2% faţă de cele din luna noiembrie 2021.

Din numărul total de înnoptări, în luna noiembrie 2022, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 82,6%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 17,4%.  

Durata medie a şederii în luna noiembrie 2022 a fost de 2,0 zile la turiştii români  şi de 2,2 zile la turiştii străini.   Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna noiembrie 2022 a fost de 27,6% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 8,9 puncte procentuale faţă de luna noiembrie 2021.  

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, în luna noiembrie 2022 au însumat 949,9 mii persoane, în creștere cu 91,0% faţă de luna noiembrie 2021.  

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, în luna  noiembrie 2022 au însumat 1322,8 mii persoane, în creștere cu 44,3% comparativ cu luna noiembrie 2021.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *