INS: Activitatea din turism în luna iulie 2021

INS: Activitatea din turism în luna iulie 2021

În luna iulie 2021, comparativ cu luna corespunzătoare din anul precedent, sosirile în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au crescut cu 56,3%, iar înnoptările cu 51,3%.

Comparativ cu luna iulie 2020, în luna iulie 2021, la punctele de frontieră, sosirile vizitatorilor străini au crescut cu 93,1%, iar plecările în străinătate ale vizitatorilor români cu 63,4%.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în luna iulie 2021 au însumat 1434,4 mii persoane, în creștere cu 56,3% faţă de cele din luna iulie 2020. Din numărul total de sosiri, în luna iulie 2021,sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 91,1%, în timp ce turiştii străini doar 8,9%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei din Europa (74,4% din total turişti străini), iar dintre aceștia 80,9% au sosit din ţările Uniunii Europene. Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în luna iulie 2021 au însumat 3685,5 mii, în creștere cu 51,3% faţă de cele din luna iulie 2020.

Din numărul total de înnoptări, în luna iulie 2021, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 92,5%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 7,5%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei sosiți din Europa (70,5% din total turişti străini), iar dintre aceștia 79,8% provin din ţările Uniunii Europene.

Durata medie a şederii în luna iulie 2021 a fost de 2,6 zile la turiştii români şi de 2,2 zile la turiştii străini. Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică, în luna iulie 2021, a fost de 39,9% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 11,1 puncte procentuale faţă de luna iulie 2020.

Indici de utilizare netă a locurilor de cazare mai mari în luna iulie 2021 s-au înregistrat la hoteluri (48,8%), vile turistice (38,2%), sate de vacanță (30,2%), bungalouri (28,8%), hosteluri (27,0%), popasuri turistice (26,6%), pensiuni turistice (26,4%), pensiuni agroturistice (25,7%), căsuțe turistice (24,1%) și spații de cazare pe nave (22,4%).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna iulie 2021 de 954,3 mii persoane, în creștere cu 93,1% faţă de luna iulie 2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile din străinătate, reprezentând 76,9%, respectiv 18,9% din numărul total de sosiri.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în luna iulie 2021 de 1428,9 mii persoane, în creștere cu 63,4% comparativ cu luna iulie 2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 64,3%, respectiv 35,2% din numărul total de plecări.

Sosirile înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01.-31.07.2021 au însumat 4707,9 mii persoane, în creștere cu 53,6% faţă de perioada 1.01.-31.07.2020. Din numărul total de sosiri, în perioada 1.01.-31.07.2021, sosirile turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 93,1%, în timp ce turiştii străini au înregistrat un procent de doar 6,9%.

În ceea ce priveşte sosirile turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei sosiți din Europa (78,3% din total turişti străini), iar dintre aceştia, un procent de 75,9% provin din ţările Uniunii Europene.

Înnoptările înregistrate în structurile de primire turistică în perioada 1.01.-31.07.2021 au însumat 10242,1 mii, în creștere cu 52,5% faţă de cele din perioada 1.01.-31.07.2020. Din numărul total de înnoptări, în perioada 1.01.-31.07.2021, înnoptările turiştilor români în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au reprezentat 92,9%, în timp ce înnoptările turiştilor străini au înregistrat un procent de 7,1%.

În ceea ce priveşte înnoptările turiştilor străini în structurile de primire turistică, cea mai mare pondere au deţinut-o cei sosiți din Europa (77,2% din total turişti străini), iar dintre aceştia 75,9% au provenit din ţările Uniunii Europene. Durata medie a şederii în perioada 1.01.-31.07.2021, a fost de 2,2 zile atât la turiştii români cât şi la turiştii străini.

Indicele de utilizare netă a locurilor de cazare turistică în perioada 1.01.-31.07.2021 a fost de 23,6% pe total structuri de cazare turistică, în creștere cu 1,6 puncte procentuale faţă de perioada 1.01.-31.07.2020. Indici de utilizare netă a locurilor de cazare turistică mai mari, în perioada 1.01.-31.07.2021, s-au înregistrat la hoteluri (28,4%), vile turistice (22,3%), spații de cazare pe nave (22,1%), bungalouri (21,1%), popasuri turistice (18,0%), căsuțe turistice (17,7%), campinguri (16,8%), pensiuni turistice (16,6%) şi pensiuni agroturistice (16,0%).

Pe judeţe, în perioada 1.01.-31.07.2021, numărul de sosiri ale turiştilor în structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare turistică a înregistrat valori mai mari în: Constanța (605,5 mii persoane), Braşov (536,4 mii persoane), Municipiul Bucureşti (433,8 mii persoane), Bihor (226,5 mii persoane), Prahova (225,2 mii persoane), Suceava (210,1 mii persoane), Vâlcea (199,9 mii persoane), Cluj (198,8 mii persoane), Sibiu (192,9 mii persoane) şi Mureș (186,2 mii persoane), iar înnoptările turiştilor au înregistrat valori mai mari în: Constanța (2105,0 mii), Braşov (1049,9 mii), Municipiul Bucureşti (750,1 mii), Bihor (592,5 mii), Vâlcea (533,6 mii), Prahova (464,3 mii), Suceava (411,4 mii), Mureș (373,6 mii), Cluj (343,1 mii), Sibiu (337,9 mii), Caraș Severin (278,7 mii), Covasna (240,5 mii) şi Timiș (206,0 mii). Pe țări1), cele mai multe sosiri ale turiştilor străini cazaţi in structurile de primire turistică cu funcţiuni de cazare au provenit din Germania (40,5 mii), Italia (27,3 mii), Franţa (20,2 mii), S.U.A. (18,1 mii), Israel (17,5 mii), Ungaria (17,3 mii), Polonia (16,8 mii), Republica Moldova (13,2 mii) şi Ucraina (11,2 mii).

Sosirile vizitatorilor străini în România, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01.-31.07.2021 de 3321,1 mii sosiri, în creștere cu 3,2% faţă de perioada 1.01.-31.07.2020.

Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru sosirile vizitatorilor străini în România, reprezentând 82,6% cel rutier și respectiv 13,2% cel aerian, din numărul total al sosirilor.

Plecările vizitatorilor români în străinătate, înregistrate la punctele de frontieră, au fost în perioada 1.01.-31.07.2021 de 5852,0 mii plecări, în scădere cu 2,4% comparativ cu perioada 1.01.-31.07.2020. Mijloacele de transport rutier și aerian au fost cele mai utilizate pentru plecările în străinătate, reprezentând 72,5% cel rutier, iar 26,9% cel aerian, din numărul total de plecări.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *