Infrigement pentru Romania, din cauza nerespectarii drepturilor consumatorilor

Euraktiv Potrivit unui raport al Agentului Guvernamental pentru Curtea Europeana de Justitie, Serviciul Contencios al UE, fata de Romania s-a declansat o actiune in constatarea neindeplinirii obligatiilor care privesc comunicare masurilor de transpunere a directivelor UE.
Aceasta actiune se afla in faza precontencioasa – cauza nr. 0191 din anul 2014 – Necomunicarea masurilor finale de transpunere a Directivei 2011/83/UE privind drepturile consumatorilor, de modificare a Directivei 93/12/CEE si a Directivei 1999/44/CE si de abrogare a Directivei 85/577/CEE si a Directivei 97/7/CE.
Cauza etapei I a fazei precontentioase – punere in intarziere – este, potrivit documentului citat, aceea a netranspunerii. Agentia Nationala pentru Protectia Consumatorilor a facut public un proiect de lege pentru transpunerea acestei directive.
Prezentam in cele de mai jos punctele importante din proiectul de lege Proiect de Lege privind drepturile consumatorilor la incheierea contractelor.
Gosta PETRI, Deputy Head of Unit, Unit Consumer and Marketing Law DG Justice, European Commission:- termenul-limita pentru transpunerea Directivei, 13 decembrie 2013, a fost indeplinit de 19 state membre care au transmis notificari – datae valabile pana la 10 aprilie 2014 – declansarea procedurilor de infringement pentru statele in intarziere- masurile de transpunere trebuie sa se aplice deja contractelor incepand cu data 13 iunie 2014- pana atunci, perioada de adaptare pentru mediul de afaceri- intalniri cu statele membre pentru transpunere- ghid pentru aplicarea uniforma a Directivei pentru Drepturile Consumatorilor in statele membre.
Proiectul de lege a fost publicat spre consultare publica pe site-ul ANPC din decembrie 2012. Termenul de implementare al Directivei a expirat la sfarsitul anului trecut.
Expunerea de motive a proiectului de lege propus de ANPC ramas in continuare la sectiunea de proiecte legislative a ANPC
Noua directiva privind drepturile consumatorilor actualizeaza si cumuleaza prevederile celor doua directive referitoare la contractele incheiate in afara spatiilor comerciale si la contractele incheiate la distanta si introduce prevederi referitoare la alte tipuri de contracte, diferite de cele doua anterior mentionate.
Proiectul de act normativ transpune in legislatia nationala prevederile Directivei 2011/83/UE si vizeaza orice contract incheiat intre un profesionist si un consumator persoana fizica, fiind exceptate in mod expres contractele mentionate in actul normativ.
Proiectul reglementeaza informatiile ce trebuie oferite consumatorilor in stadiul precontractual atat in cazul contractelor negociate in afara spatiilor comerciale si al contractelor la distanta, cat si in cazul altor contracte decat cele mentionate.
Noutati
Dintre noutatile aduse de proiectul legislativ, mentionam pe cele cu privire la:
introducerea unui termen unic de 14 zile de retragere din contractele incheiate la distanta si al celor negociate in afara spatiilor comerciale;
introducerea unui formular tipizat de retragere, armonizat, care sa poata fi utilizat de consumatori pentru a simplifica procesul de retragere si a aduce securitate juridica;
armonizarea normelor referitoare la momentul in care ar trebui sa se efectueze livrarea. Astfel, daca partile nu cad de acord asupra unei anumite date de livrare, comerciantul ar trebui sa livreze bunurile cat se poate de repede, dar in orice caz nu mai tarziu de 30 de zile de la data incheierii contractului. Mai mult, in cazul in care comerciantul nu livreaza bunurile/presteaza serviciile in acest termen, in anumite circumstante, se acorda comerciantului un termen suplimentar rezonabil; comerciantilor li se interzice perceperea de la consumatori a unor comisioane care depasesc costul suportat de comercianti pentru utilizarea unui anumit mijloc de plata;
in ceea ce priveste momentul de transfer al riscurilor, se considera ca un consumator a dobandit posesia fizica a bunurilor in momentul in care le-a primit; in cazul vanzarii nesolicitate, consumatorul este scutit de obligatia de plata in legatura cu bunurile sau serviciile nesolicitate.
Alte aspecte
Pentru redarea corecta a spiritului directivei europene, actul normativ utilizeaza o terminologie diferita fata de cea deja consacrata.
Astfel, este utilizata sintagma drept de retragere, iar nu cea de denuntare unilaterala a contractului deoarece dreptul de a se retrage ca beneficiu suplimentar acordat consumatorului, retracter in versiunea franceza, Right of withdrawal in varianta engleza, a retracta cele spuse nu are aceeasi semnificatie juridica cu dreptul de a denunta unilateral contractul, deoarece opereaza asupra unor etape diferite ale actului juridic, primul asupra formarii, incheierii actului juridic, iar al doilea asupra efectelor acestuia, fiind o modalitatea de incetare specifica doar contractelor de locatiune cu durata nedeterminata. Apreciem astfel, ca dreptul consumatorului de a retracta/a se retrage, se traduce juridic in posibilitatea consumatorului de a reveni retroactiv asupra consimtamantului dat la perfectarea contractului.
De asemenea, este utilizata sintagma drept de incetare, iar nu aceea de drept de reziliere deoarece rezilierea presupune neindeplinirea obligatiilor de catre una din parti, or nu acesta este spiritul directivei. Conform directivei, contractul poate, in conditiile stipulate de directiva europeana si, implicit, si de proiect, inceta chiar daca obligatiile au fost respectate de catre parti.
In locul notiunii de comerciant se utilizeaza notiunea de profesionist avand in vedere modificarile aduse in aceasta privinta de prevederile Codului Civil.
Odata cu aparitia acestei legi se vor abroga Ordonanta Guvernului nr. 106/1999 privind contractele incheiate in afara spatiilor comerciale si Ordonanta Guvernului nr. 130/2000 privind regimul juridic al contractelor la distanta.
Institutia publica responsabila de implementarea masurilor cuprinse in proiectul de act normativ este Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *