Încă 8,3 milioane de euro pentru promovarea turismului în Deltă și la Marea Neagră

Încă 8,3 milioane de euro pentru promovarea turismului în Deltă și la Marea Neagră

Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării și Administrației – în calitate de Autoritate de Management pentru Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 – informeaza ca a semnat, în luna iunie, 9 noi Contracte de Grant aferente celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte din cadrul Programului.

Valoarea totală a acestor proiecte este de 8,3 milioane euro, din care 7,6 milioane reprezintă fonduri nerambursabile ENI (Instrumentul European de Vecinătate).

Din cele 9 proiecte contractate, 6 au ca obiectiv îmbunătățirea monitorizării în comun a mediului și promovarea creșterii calității mediului prin acțiuni de conștientizare și educație privind problemele de poluare marină și riverană, precum și prin organizarea de campanii transfrontaliere de curățare a râurilor din bazinul Mării Negre.

De asemenea, 2 proiecte urmăresc promovarea oportunităților de turism prin crearea de trasee turistice pentru bicicliști, promovarea ciclo-turismului, îmbunătățirea infrastructurii turistice, dezvoltarea antreprenoriatului în turism și promovarea în comun a obiectivelor culturale, istorice precum și a produselor turistice din regiune.

Totodată, unul dintre proiecte vizează informarea și instruirea fermierilor privind promovarea  agriculturii diversificate și creșterea valorii produselor din plante medicinale, cu impact asupra îmbunătățirii activității economice a producătorilor din acest sector.

Din România sunt implicați 9 beneficiari din Regiunea de Dezvoltare Sud-Est în 7 dintre aceste proiecte dezvoltate în parteneriat de cele 8 state participante în Program pe toate cele 4 priorități.

Aceste noi contracte se adaugă celor 13 Contracte de Grant aferente celui de-al doilea apel de propuneri de proiecte semnate începând cu luna aprilie 2020.

Detalii privind proiectele contractate sunt disponibile pe site-ul programului.

* * *

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 urmărește să îmbunătățească nivelul de trai al oamenilor din regiunile bazinului Mării Negre, prin creștere sustenabilă și protecția în comun a mediului.

Programul este o continuare a cadrului de cooperare din perioada de programare 2007-2013 și are alocat un buget de aproximativ 54 de milioane de euro, din care 49 de milioane de euro reprezintă sprijinul prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate (ENI).

Programul Operațional Comun Bazinul Mării Negre 2014-2020 este cofinanțat de Uniunea Europeană prin intermediul Instrumentului European de Vecinătate și de către statele participante: Armenia, Bulgaria, Georgia, Grecia, Republica Moldova, România, Turcia și Ucraina.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *