În T1, PIB-ul României a fost în creștere, față de 2019

În T1, PIB-ul României a fost în creștere, față de 2019

Faţă de acelaşi trimestru din anul 2019, Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 2,4% pe seria brută şi cu 2,7% pe seria ajustată sezonier.

Seria ajustată sezonier a Produsului intern brut trimestrial a fost recalculată ca urmare a includerii estimărilor pentru trimestrul I 2020, fiind înregistrate diferenţe faţă de varianta publicată în Comunicatul de presă nr. 91 din 7 aprilie 2020;

Estimările “semnal” precum şi cele provizorii ale produsului intern brut trimestrial sunt afectate de dificultăţile create de criza pandemică şi de instituirea stării de urgenţă.

Aceste dificultăţi au fost legate de colectarea datelor de bază care reprezintă intrări pentru conturile naţionale şi s-au concretizat printr-o creştere a ratei de non-răspuns.

Pentru completarea informaţiilor au fost utilizate surse alternative pentru a afecta, cât mai puţin posibil, calitatea indicatorilor produşi.

Conform practicii curente, datele publicate astăzi vor face obiectul unor revizuiri, conform calendarului comunicatelor de presă şi a politicii de revizuire a conturilor naţionale publicate pe site-ul INS, pe măsură ce noi surse de date devin disponibile. In condiţiile actuale, revizuirile ar putea fi mai mari decât de obicei.

Seria ajustată sezonier

In trimestrul I 2020, comparativ cu trimestrul anterior, Produsul intern brut a crescut cu 0,3%. Faţă de acelaşi trimestru din anul 2019 Produsul intern brut a înregistrat o creştere cu 2,7%.

Serie brută Comparativ cu acelaşi trimestru din anul 2019

Produsul intern brut, în trimestrul I 2020, a înregistrat o creştere cu 2,4%.

Revizuiri

Ca urmare a revizuirii seriei brute prin includerea estimării Produsului intern brut pentru trimestrul I 2020 în seria trimestrială, seria ajustată sezonier a fost recalculată, indicii de volum fiind revizuiţi faţă de 3/3 a doua variantă provizorie a Produsului intern brut pentru trimestrul IV 2019, publicată în comunicatul de presă nr. 91 din 7 aprilie 2020.

Astfel :

– rezultatele trimestrului I 2019, comparativ cu trimestrul IV 2018, au fost revizuite de la 101,1% la 101,5% ;

– rezultatele trimestrului II 2019, comparativ cu trimestrul precedent, au fost revizuite de la 100,9% la 100,6% ;

– rezultatele trimestrului III 2019, comparativ cu trimestrul II 2019, au fost revizuite de la 100,6% la 100,5%;

– rezultatele trimestrului IV 2019, comparativ cu trimestrul III 2019, au fost revizuite de la 101,5% la 101,2%.

Seriile ajustate sezonier se recalculează trimestrial ca urmare a modificării modelelor adoptate, a numărului de regresori folosiţi, a modificării seriilor brute şi a numărului de observaţii disponibile.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *