EFSA: Utilizarea materialelor plastice reciclate in industria alimentara

In conformitate cu Regulamentul CE Nr 282/2008 reactualizat , asupra materialelor plastice reciclate ?si obiectelor destinate pentru a veni in contact cu produsele alimentare, European Food Safety Authority EFSA stabileste ca procesul de reciclare trebuie sa faca subiectul unui sistem de asigurare a calitatii SAC ce trebuie sa respecte cerintele stabilite in Anexa Regulamentului CE Nr. 2023/2006 Comisia Europeana, 2006 .
Reglementarea reciclarii mecanice
Conform legislatiei, EFSA ofera indrumari solicitantilor care doresc sa obtina autorizarea pentru procesul de productie al materialelor plastice reciclate in conformitate cu Regulamentul european, oferind si recomandari legate de informatiile administrative ?si tehnice necesare ?si de formatul solicitarii pentru evaluarea efectuata.
Aceste recomandari se aplica proceselor care implica reciclare mecanica, in cadrul carora materialele plastice colectate sunt macinate ?si decontaminate inainte de a fi prelucrate in materiale care sa intre in contact cu produsele alimentare.
Procesele chimice de reciclare, in care materialele plastice sunt depolimerizate complet in monomeri ?si substante initiale care sunt apoi reutilizate in reactia de polimerizare nu fac subiectul Regulamentului ?si nu sunt acoperite de aceste recomandari.
Procesele in care reciclarea mecanica reprezinta segmentul principal al intregului proces fac subiectul prezentelor recomandari, cu conditia ca materialele plastice sa nu fie ulterior depolimerizate, dar nu se aplica materialelor plastice reciclate, utilizate in spatele unei bariere functionale de plastic, conform specificatiilor din Directiva 2002/72/EC.
Riscuri asociate
Riscurile asociate utilizarii materialelor plastice reciclate ce intra in contact cu produsele alimentare provin din eventuala migratie a substantelor, precum:
Contaminantii care pot fi introdu?si in procesul de fabricatie de materialele care nu sunt adecvate contactului cu produsele alimentare: In baza Regulamentului, plasticul trebuie sa provina din materialele plastice produse in conformitate cu legislatia Comunitara legata de materialele ?si obiectele de plastic care intra in contact cu produsele alimentare. Totu?si, in cazul in care sistemul de sortare nu este destul de eficient, in procesul de fabricatie pot patrunde materiale plastice care nu sunt autorizate pentru contactul cu produsele alimentare AFSSA 2007 ,
Contaminanti accidentali proveniti din utilizari anterioare, inclusiv din intrebuintari eronate: Recipientele de plastic destinate produselor alimentare pot fi intrebuintate eronat de consumatori care le pot utiliza pentru depozitarea de substante chimice toxice, ?si ele pot fi introduse in procesul de fabricatie Begley et al., 2002; FDA, 2002; FDA, 2006; Franz et al., 2004a; Komolprasert ?si Lawson, 1994; Welle, 2005 .
Substante chimice utilizate in procesul de fabricatie, de ex. detergenti, in eventualitatea in care ele nu sunt eliminate complet din materialele plastice reciclate AFSSA, 2007, Begley et al., 2002, Welle, 2005 .
Degradarea produselor din polimer sau a aditivilor: Pe parcursul diverselor etape ale procesului de reciclate, de ex. tratarea la temperaturi ridicate, lantul polimeric se poate descompune in molecule, iar aditivii pot reactiona ?si pot genera noi compu?si chimici Vilaplana et al., 2007 .
Riscul substantelor chimice
Substantele chimice reprezinta motiv de ingrijorare daca ele se afla in plasticul reciclat ?si daca migreaza in alimente in cantitati ce pot periclita starea de sanatate AFFSA, 2007; FDA, 2007, Pennarun et al., 2005 . Calitatea materialelor utilizate in fabricatie, eficienta procesului de reciclare in eliminarea contaminantilor precum ?si destinatia materialelor plastice reciclate reprezinta aspecte cruciale in evaluarea riscului. Luandu-se in considerare toate sursele potentiale de contaminare, s-a demonstrat ca procesul poate reduce contaminarea la nivele care nu implica riscuri pentru sanatate pentru destinatia produsului final Franz et al., 2004a; Komolprasert ?si Lawson, 1994; AFSSA, 2007; Coulier et al., 2007; FDA, 2006 .
Depunerea dosarului de solicitant
Dosarul depus de solicitant trebuie sa includa toate informatiile relevante care permit EFSA sa efectueze evaluarea sigurantei. EFSA, atunci cand este cazul, va emite opinii, recomandari, specificatii sau restrictii legate de materiile prime, de procesul de reciclare sau de destinatia materialelor plastice reciclate.
Conform Regulamentului, evaluarea ?si auditarea SAC vor fi efectuate de statele membre ?si nu de EFSA. Totu?si, aceste recomandari prevad obligatia ca documentatia SAC fie prezentata atunci cand solicitantul o considera necesara pentru evaluarea sigurantei.
Trebuie remarcat ca aceste recomandari nu acopera aspectele legate de mediu, de impactul asupra mediului a materialelor ce vin in contact cu produsele alimentare ?si de conditia acestora dupa ce materialele au fost supuse tratamentului deordm;eurilor.
Depunerea unei solicitari
Solicitantii trebuie sa retina ca autoritatile competente din statele membre vor avea acces deplin la toate dosarele inaintate catre EFSA Art. 9 din Regulamentul CE Nr. 1935/2004 Comisia Europeana, 2004 . De asemenea, trebuie retinut ca solicitarile vor fi accesibile public cu exceptia sectiunilor marcate confidential. Informatiile direct relevante pentru evaluarea sigurantei nu pot fi confidentiale. Doar informatiile care pot afecta in mod semnificativ pozitia concurentiala a solicitantului pot fi tratate drept confidentiale. In acest caz trebuie prezentata o justificare verificabila Art. 19 ?si 20 din Regulamentul CE Nr. 1935/2004 Comisia Europeana, 2004 .
Solicitarile trebuie depuse in conformitate cu Articolul 5 al Regulamentului. Solicitantul va prezenta toate informatiile relevante pentru evaluarea EFSA. In scopul prezentelor recomandari, se vor aplica definitiile prezentate in Regulament. Solicitantul trebuie sa depuna un dosar continand toate informatiile, atat pe hartie, cat ?si in format electronic pe mediu fizic standard CD-ROM . Trebuie data o declaratie care sa specifice ca cele doua variante sunt identice.
In plus, fata de varianta completa ce contine toate informatiile, solicitantii trebuie sa prezinte o a doua varianta pe suport CD-ROM care sa nu cuprinda informatiile confidentiale. Aceasta varianta va fi accesibila tuturor celor care inainteaza catre EFSA o cerere in conformitate cu Regulamentul CE Nr. 1935/2004, Art. 19 Comisia Europeana, 2004 .
Toate referintele literare specifice precum lucrari ordm;tiintifice mentionate ?si utilizate in sprijinul solicitarii trebuie prezentate in intregime. Cand se face referire la o carte sau la publicatii de mare intindere, trebuie prezentate doar sectiunile relevante. Solicitantii se pot abate de la recomandari, cu conditia sa prezinte in dosar motivatii ordm;tiintifice valabile ?si documentate. In toate cazurile, EFSA poate solicita informatii suplimentare.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *