Echipamente pentru prevenirea si stingerea incendiilor

Ioan serbanescu:
Principalele conditii care favorizeaza aparitia incendiilor constau in prezenta, in anumite imprejurari determinate, in acela?si timp ?si spatiu, a materialelor ?si substantelor combustibile, precum ?si a surselor potentiale de aprindere. Ordinea interioara, din punct de vedere al prevenirii ?si stingerii incendiilor, reprezinta ansamblul unor dispozitii stabilite, aplicate ?si respectate in incinta unitatilor productive sau comerciale din industria alimentara. In acela?si timp, trebuie asigurata ?si urmarita functionarea echipamentelor tehnice de prevenire ?si stingere a incendiilor PSI .
Pregatirea actiunilor PSI
Protectia impotriva incendiilor este obligatorie ?si urmareordm;te securitatea persoanelor, protectia bunurilor ?si totodata fiabilitatea ?si siguranta investitiei. Fiecare agent economic i?si asuma, pe parcursul desfaordm;urarii activitatii, proiectarea executia, exploatarea, verificarea ?si atestarea, in conformitate cu standardele nationale in vigoare, a instalatiilor de stingere ?si semnalizare a incendiilor.
Operatiunile complexe de pregatire a interventiei in situatii de urgenta au ca obiectiv principal crearea, in perioada preincendiu, a conditiilor pentru realizarea interventiei operative, calificate ?si eficienta echipamentelor specifice. Organizarea ?si desfaordm;urarea operatiunilor complexe de pregatire a interventiei sau a raspunsului, in caz de incendiu, vizeaza in principal verificarea pregatirii teritoriului obiectivelor pentru interventie, alocarea ?si disponibilitatea unor mijloace tehnice ?si altor resurse adecvate indeplinirii functiilor de sprijin.
In organizarea ?si desfaordm;urarea operatiunilor complexe se urmareordm;te aplicarea unor principii de baza, specifice echipamentelor impotriva incendiilor, tinand cont de: prioritati, dimensiuni optime, corelarea cu resursele existente, colaborarea cu factorii interesati. Pentru desfaordm;urarea operatiunilor cu scop preventiv se intocmesc planuri grafice continand elementele necesare obiectivelor propuse, inclusiv a amplasarii echipamentelor de prevenire ?si stingere.
Nota generala a prevenirii fenomenului de ardere, care prezinta pericol de incendiu, poate fi prezentata prin urmarirea:
– limitarii propagarii fumului prin elemente de constructie;
– clasei de periculozitate ale materialelor ?si substantelor;
– echipamentelor de protectie impotriva incendiilor;
– imprejurarilor determinante, care pot favoriza initierea, dezvoltarea ?si/sau propagarea unui incendiu;
– echiparii ?si dotarii cu mijloace tehnice de aparare impotriva incendiilor;
– permiselor/autorizatiilor de lucru cu foc deschis;
– categoriilor de constructii ?si amenajarilor care se supun avizarii ?si/sau autorizarii privind securitatea la incendiu;
– normelor generale de aparare impotriva incendiilor, la proiectarea instalatiilor ?si constructiilor;
– obligatiilor impuse salariatilor, privind apararea impotriva incendiilor.
Nivelurile de performanta privind siguranta la foc in industria alimentara, precum ?si masurile de prevenire/stingere a incendiilor, stabilite pentru constructii, instalatii ?si alte amenajari, vor fi prevazute in documentatiile tehnice de organizare, sistematizare ?si amenajare a teritoriului, precum ?si in documentatiile tehnice de proiectare ?si executare a constructiilor ?si instalatiilor.
Echiparea ?si dotarea cu mijloace PSI
Echipamentele, utilajele, instalatiile, substantele accesoriile ?si alte mijloace tehnice de prevenire ?si stingere a incendiului trebuie sa indeplineasca conditiile de performanta specifice, fiind admise pentru utilizare numai daca sunt avizate de Inspectoratul General al Pompierilor Militari. La proiectarea, omologarea ?si executarea in tara a mijloacelor tehnice de prevenire ?si stingere a incendiilor este obligatorie respectarea conditiilor tehnice generale, prevazute in reglementarile elaborate ?si avizate.
Dotarea agentilor economici cu mijloace fixe sau mobile de interventie la incendii se face, dupa caz, pe baza scenariilor de siguranta la foc sau a analizei capacitatii de aparare impotriva incendiilor, respectandu-se criteriile minime de performanta privind organizarea ?si functionarea serviciilor de pompieri civili, stabilite de autoritatile abilitate prin lege.
Personalului de interventie pentru stingerea incendiilor i se prevede ?si i se asigura echipamentul ?si mijloacele de protectie adecvate. Facem referire la echipamente care trebuie sa asigure protectie personalului de interventie, la efectele negative ale agentilor care intervin in caz de incendiu, precum ?si la posibilitati de iluminat, de comunicare ?si de lucru in conditii de siguranta.
Orice persoana cu atributii de administrator, conducator al unei unitati, producator, importator de produse alimentare are obligatia legala de a organiza interventiile de stingere a incendiilor la locul de munca. Pentru a respecta aceasta obligatie ?si pentru a permite salariatilor sa actioneze eficient, este obligat sa stabileasca numarul ?si tipul mijloacelor tehnice, care trebuie sa existe la fiecare loc de munca.
Categoriile principale de echipamente pentru prevenirea ?si stingerea incendiilor, necesare constructiilor a instalatiilor tehnologice ?si a platformelor amenajate in industria alimentara sunt:
– sistemele, instalatiile, aparatele ?si dispozitivele de semnalizare, alarmare ?si alertare, in caz de incendiu;
– sistemele, instalatiile, aparatele ?si dispozitive de limitare ?si stingere a incendiilor;
– stingatoarele ?si alte aparate de stins incendii.
Instalatiile care utilizeaza apa ca substanta de stingere sunt proiectate cu functia de prevenire/stingere a incendiilor. In faza de postinitiere a incendiilor, materializata prin ardere/combustie, instalatiile speciale de stingere cu sprinkler trebuie proiectate pentru intrarea in functiune, dupa un interval de timp, cat mai redus, in raport cu momentul in care se produce un incendiu ?si cel mai tarziu in faza de ardere lenta.
Pentru materializarea practica a acestui aspect, este necesar ca, in faza de proiectare, sa se prevada utilizarea unor sprinklere avansate din punct de vedere tehnice cu declanordm;are in timp real . Datorita complexitatii constructive admise de astfel de instalatii, le sunt caracteristice urmatoarele:
– tipul apa-apa, apa-aer ;
– conditii speciale constructive ale incaperilor pentru aparatura de comanda – control – semnalizare/A.C.S.;
– dimensiuni mari dezvoltare constructiva , pe arii ?si volume mari de lucru retele multiple de conducte pentru distributia apei, ramificatii, fitinguri etc. ;
– existenta unei diversitati de elemente tehnice sub componente foarte variata capete sprinkler, fitinguri, manometre, compresoare de aer pentru sistemele de stingere tip aer-apa etc. ;
– instalatii cu functie de alimentarea cu apa rezervoare de apa, electropompe, sisteme de hidrofor etc , aflate in stare de functionare ?si verificate periodic conform graficului prestabilit de catre proiectant.
Principalele masuri generale pentru instalatiile de stingere, cu intrare automata sau cu actionare manuala, impun mentinerea parametrilor de fiabilitate prestabiliti la proiectare. De asemenea, intretinerea, efectuarea reparatiilor curente, supravegherea echipamentelor trebuie sa se realizeze numai de catre personalul calificat in acest sens.
Echipamentele de drencere, sprinklere ?si cu apa pulverizata, cu echipamentele conexe, se verifica saptamanal, de catre o persoana desemnata de catre administrator sau de catre operatori terti, in baza unui contract. Aceordm;tia din urma trebuie sa cunoasca intregul sistem, posibilele defectiuni curente sau accidentale care pot fi generate ?si masurile de remediere care se impun.
Beneficiarul echipamentelor PSI are obligatia, cel putin o data la cinci ani, sa evalueze pentru sprinkele aflate in exploatare 3% din capetele de declanordm;are a instalatiei de stingere. Operatia va fi facuta la un laborator autorizat, daca furnizorul nu face alte precizari in acest sens.
Pe timpul efectuarii unor reparatii la constructii, ca ?si inainte de darea in folosinta a instalatiilor de stingere, cand acestea nu au presiune pentru o perioada mai mare, se recomanda protejarea acestora, prin acoperirea capetelor de sprinkler ?si drencer. Toate vanele care se afla pe conducte se numeroteaza pentru identificare cu marcaje distincte, indicand ramura de drencere, sprinklere, apa sau alte substante pulverizate, pe care acestea o controleaza/deservesc.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *