Diminuarea costurilor de productie prin folosirea energiilor regenerabile

In conditii de criza, diminuarea costurilor de productie este principala preocupare a tuturor managerilor din industria alimentara romaneasca. O parte foarte insemnata a costurilor o reprezinta cele legate de energie. Majorarea permanenta a pretului la energia electrica ?si la gaze genereaza majorari de preturi ale produsului final ?si, prin consecinta, diminuarea consumului. De aceea, adoptarea unor solutii economice de aprovizionare cu energie sau chiar a solutiilor de producere directa a acesteia nu numai ca devine, pe zi ce trece, absolut obligatorie, ci ?si, aproape, o conditie pentru asigurarea viabilitatii fiecarei companii in parte. Nu mai putin adevarat, adoptarea solutiilor energiei regenerabile va fi obligatorie in viitor, la nivelul Uniunii Europene.
Obiectivele UE privind energia din surse regenerabile
Pentru aceasta, credem ca este cat se poate de util sa vedem care sunt obiectivele Uniunii Europene, la nivel institutionalizat. Directiva privind energia din surse regenerabile adoptata in 2009 stabileordm;teobiective obligatorii cu privire la energia din surse regenerabile. Aceasta se concentreaza pe atingerea uneiponderi a energiei din surse regenerabilede 20%din consumul total de energie al UE pana in 2020. Fiecare stat membru trebuie sa atingaobiective individualein ceea ce priveordm;te ponderea globala a energiei din surse regenerabile in cadrul consumului energetic.Mai mult, in sectorul transporturilor, toate statele membre trebuie sa atinga acela?si obiectiv, care vizeaza o pondere de10% a energiei din surse regenerabile.
Aceste obiective pot fi atinse prin creordm;terea ponderii energiei din surse regenerabile, inclusiv energie eoliana atat terestra, cat ?si offshore , energie solara termica, fotovoltaica ?si concentrata , energie hidroelectrica, maremotrica, geotermala ?si energie obtinuta din biomasa inclusiv biocarburanti ?si biolichide .Obiectivele privind energia din surse regenerabile sunt menite sa reduca poluarea ?si emisiile de gaze cu efect de sera, sa scada costurile de productie pentru energia din surse regenerabile ?si sa diversifice resursele de energie prin reducerea dependentei de petrol ?si de gaze.
In conformitate cu cerintele de raportare care decurg din Directiva privind energia din surse regenerabile, se prezinta un raport o data la doi ani.Scopul acestui raport esteevaluarea progresului statelor membre in promovarea ?si utilizarea energiei din surse regenerabilein vederea realizarii obiectivelor pentru 2020.In plus, acesta contine sectiuni dedicateschemei de durabilitate pentru biocarburanti ?si biolichide consumate in UE?si impactului economic, social ?si asupra mediului al acestui consum.
Situatia UE, in privinta energiilor regenerabile
Adoptareacadrului de politica actual privind obiectivele obligatorii din punct de vedere juridic a avut ca rezultat o creordm;tere puternica a ponderii energiei din surse regenerabile.Cele mai recente date Eurostat disponibile sugereaza ca UE ?si majoritatea statelor membre sunt in prezent in grafic in ceea ce priveordm;te realizarea obiectivelor pentru 2020.
In 2010, cota de energie din surse regenerabile in UE a fost de 12,7%, iar majoritatea statelor membre ?si-au atins deja obiectivele intermediare respective prevazute de directiva pentru 2011/2012.In ceea ce priveordm;te criteriile de durabilitate ale UE,punerea in aplicare de catre statele membre a schemei pentru biocombustibili este considerata prea lenta.In prezent,impactul potential negativ al consumului de biocarburanti din UE nu necesita alte masuri specifice de interventie politica.
I?si va atinge UE obiectivele pentru 2020?
De?si s-au inregistrat progrese pana in 2010, exista motive de ingrijorare cu privire la progresele viitoare:transpunerea directivei a fost mai lenta decat s-ar fi dorit, printre altele ca urmare a crizei economice actuale din Europa.Intrucat traiectoria orientativa pentru indeplinirea obiectivului final are o tendinta ascendenta in timp, in realitate sunt necesare mai multe eforturi in anii urmatori din partea majoritatii statelor membre.Politicile actuale nu vor fi suficiente pentru a stimula dezvoltarea necesara a energiei din surse regenerabile in majoritatea statelor membre.Prin urmare, vor fi necesare eforturi suplimentare pentru ca statele membre sa se mentina in grafic in urmatorii ani.
Ce trebuie facut pana in 2020?
Statele membre ar trebuisa finalizeze transpunerea Directivei privind energia din surse regenerabilecat mai curand posibil ?si ar trebui sa i?si intensifice eforturile in ceea ce priveordm;te abordarea barierelor in calea recurgerii la energia din surse regenerabile prin:
– luarea de masuri pentrua reduce povara administrativa ?si intarzierile;
– dezvoltarea retelei de energie electrica ?si o mai buna integrare pe piata a energiei din surse regenerabile;
– scheme de sprijin mai stabile ?si transparente, rentabile ?si orientate catre piata.
Orientarile planificate ale Comisiei privind schemele de sprijin ?si reforma prevazuta i?si propun sa se asigure ca un astfel de sprijin este rentabil ?si contribuie la integrarea productiei de energie din surse regenerabile pe piata energiei. Iata, in continuare, principalele solutii tehnologice de generare a surselor de energie moderne ?si economice.
Sursa eoliana
La scara mondiala, sursa eoliana disponibila este evaluata la 57.000 TWh pe an. Teoretic, energia de origine eoliana poate acoperi necesarul de electricitate pe plan mondial. Contributia energiei eoliene off shore in larg este estimata la 25.000 – 30.000 TWh pe an, fiind limitata la locatii care sa nu depaordm;easca adancimea de 50 m.
Multe dintre zonele cu vanturi de viteza mica sunt localizate in ferme, in zone agricole sau comunitati rurale. Aceste zone de clasa 4 sunt in mod semnificativ mai aproape de punctele de conectare la reteaua electrica decat cele de clasa 6. Vanturile de viteze mari – clasa 6 – se caracterizeaza prin viteze de 6,7 m/s media
anuala la inaltimea de 10 m 15 mph la 33 picioare inaltime . Distanta medie dintre siturile de clasa 6 este de aproximativ 800 km, iar intre majoritatea celor de clasa 4, de circa 160 km. Cercetatorii considera ca daca ariile cu vanturi de clasa 4 s-ar dezvolta la capacitate maxima, costurile privind transportul s-ar reduce considerabil, iar suprafata totala utilizabila pentru dezvoltare ar creordm;te de 20 de ori.
Sursa solara
Se estimeaza ca durata de viata a astrului solar este de 5 miliarde de ani, ceea ce conduce la concluzia ca, pe scara noastra a timpului, el reprezinta o energie inepuizabila ?si deci regenerabila. Energia totalacaptata de scoarta terestra este de
720.106 TWh pe an. Energia solara termica produce apa calda utilizata in cladiri, sau permite actionarea turbinelor ca ?si in cazul centralelor termice clasice, pentru productia de electricitate. Aceasta tehnica de a produce electricitate se aplica in cazul centralelor experimentale cu randamentul net intr-adevar mic, de 15%.
Sursa geotermica
Geotermia de temperatura ridicata 150 pana la 300 C presupune pomparea acestei ape la suprafata, unde, prin intermediul unor schimbatoare de caldura, se formeaza vapori, care sunt utilizati ulterior in turbine, ca ?si in cazul centralelor termice clasice ?si astfel se produce electricitate. Resursele geotermice cu o temperatura scazuta mai mica de 100 C sunt extrase cu ajutorul unor pompe termice, in scopul eliberarii unei cantitati de caldura pentru diferite necesitati.
Aceasta resursa termica poate fi exploatata prin intermediul tehnologiei quot;rocilor calde ?si uscatequot;, in curs de dezvoltare. Principiul consta in pomparea de apa prin intermediul primului put catre zonele de mare adancime mai mari de 3.000 m corespunzatoare fisurilor din roca.
Apa reincalzita urca prin intermediul unui al doilea put ?si permite producerea de electricitate ca ?si in cazul centralelor termice clasice. Transferul acestei energii din sol se realizeaza prin pompe de caldura. Acest mod de captare a energiei geotermale este la indemana oricui ?si este din ce in ce mai raspandit.
Biomasa
Sub rezerva unei exploatari durabile a acesteia, biomasa este o energie regenerabila care furnizeaza biocombustibili in general sub forma solida ?si biocarburanti in general sub forma lichida . Fara sa se realizeze culturi energetice specifice, potentialul de biomasa ar putea fi dublat, doar prin recuperarea sistematica a tuturor deordm;eurilor organice: deordm;euri menajere ?si industriale nereciclabile, tratarea prin metanizare a filtrelor de epurare ?si a deordm;eurilor agricole, care ar genera biogaz.
Cunoscandu-se cantitatile impresionante de deordm;euri care exista in prezent ?si ca in medie rezulta 500 m3N de metan la o tona de deordm;euri organice fermentate, putem intui ce cantitate enorma de gaz este eliminat in atmosfera. Acest gaz, care stagneaza in deordm;euri, captat ?si utilizat, poate deveni o sursa spectaculoasa de energie, fiind considerata aproape inepuizabila. Sa facem un mic calcul.
#9632; Cantitatea de reziduuri colectate zilnic stradale, menajere, piete, parcuri etc. se cifreaza la o medie de 0,8 kg loc./zi; rezulta, 300 kg loc./an.
#9632; La o medie de 100 m3 N de gaz metan consumat intr-o luna pe cap de locuitor, la 1 milion de locuitori rezulta un consum de 1,2×109 m3 N de gaz metan/an care da circa 900×109 kcal/an.
Consecinte in caz de eordm;ec
Nerealizarea obiectivelor pentru energia din surse regenerabile va avea consecinte importante pentru UE.In primul rand, o puternica dezvoltare a energiei din surse regenerabile este o conditie importanta pentru a trece la o economie cu emisii reduse de carbon pana in 2050.
In acest sens, actualul deceniu va fi crucial pentru a aduce Europa pe calea cea buna, deoarece deciziile privind investitiile adoptate astazi ne vor afecta sectorul energetic in urmatorii 30 de ani.In al doilea rand, nerealizarea obiectivelor ar incetini progresul in directia celor trei obiective ale politicii UE in domeniul energiei:UE ar ramane extrem de dependenta de combustibilii fosili, iar obiectivele securitatea aprovizionarii cu energie ?si energie durabila ar fi compromise.
In plus, raspandirea insuficienta a mai multor tehnologii legate de energia din surse regenerabile nu ar permite reducerea corespunzatoare a costurilor de productie ?si ar impiedica, prin urmare, contributia energiei din surse regenerabile la competitivitatea UE. In cele din urma, nerealizarea obiectivelor nationale obligatorii ar putea declanordm;a proceduri de constatare a neindeplinirii obligatiilor impotriva statelor membre in cauza.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *