Cerinte obligatorii in proiectarea unitatilor din Industria alimentara

Autors Maria Demetriad
tinand cont de complexitatea activitatilor care se desfasoara intr-o unitate producatoare de alimente, dar, mai ales, luandu-se in calcul normele foarte stricte de igiena si siguranta care trebuie respectate, la constructia unor astfel de unitati trebuie sa se aiba in vedere cerinte absolut obligatorii care trebuie satisfacute inca din faza de proiect.
Amplasarea unitatilor
Intreprinderile pentru industrie alimentara se amplaseaza in zona industriala a localitatilor stabilita prin planurile de dezvoltare si sistematizare. Se recomanda ca unitatile alimentare sa fie grupate intr-un anumit sector al platformei industriale, pentru ca, de obicei, ele nu se polueaza reciproc si, in acelasi timp, pot folosi in comun sursele de aprovizionare cu apa, canalizarea si instalatiile de epurare ale apelor reziduale, retelele energetice etc.
Se va urmari sa se pastreze o distanta suficient de mare fata de alte intreprinderi care genereaza factori poluanti praf, pulberi, gaze toxice, mirosuri puternice neplacute in aordm;a fel incat, chiar in conditiile meteorologice cele mai nefavorabile, concentratia poluantilor din atmosfera sa nu depaseasca limitele maxime admise pentru zonele de locuit.
La abatoare, se va lua in calcul posibilitatea aplicarii de carantina sanitara veterinara, organizandu-se circulatia materiei prime, a produselor finite si a deseurilor, fara incomodarea intreprinderilor din zona Banateanu-Teveloiu, 1997 .
Cerinte privind terenurile
Terenurile destinateamplasarii intreprinderilor din industria alimentara trebuie sa indeplineasca urmatoarele cerinte:
– sa fie ferite de emanatiile sau infiltratiile de substante toxice, inflamabile ori explozive;
– sa fie ferite de influenta nocivitatilor eliminate de obiectivele economice invecinate si sa permita dezvoltarea normala a plantatiilor;
– sa fie departe de rafinarii de petrol, unitati ale industriei chimice, industrializarea cadavrelor si confiscatelor de origine animala, locuri pentru depozitarea gunoaielor menajere etc.;
– sa asigure conditii igienice de aprovizionare cu apa si de indepartare a apelor meteorice, a celor uzate, a reziduurilor solide, precum si de intretinere a salubritatii solului;
– sa fie in apropierea unor cai de comunicatie corespunzatoare pentru traficul auto, feroviar sau fluvial;
– sa aiba cai de acces adecvate pentru transportul animalelor si, separat, pentru transportul carnii si al produselor de abator, pentru transportul pestelui, pentru transportul laptelui.
– seva avea in vedere, la proiectare, un spatiu de rezerva, pentru a permite extinderea sectiilor pentru frig tehnologic si pentru prelucrarea carnii, pestelui, laptelui;
– sectiilepentru prelucrarea produselor necomestibile si confiscate, bazinele pentru colectarea grasimilor, se vor amplasa, in mod obligatoriu, in spatele salilor pentru taiere si separat de rampele pentru livrarea carnii si a produselor din carne.
Cerinte privind prevenirea poluarii
Orientarea trebuie organizata astfel incat vanturile dominante sa nu polueze centrele locuite prin difuzarea mirosurilor; adaposturile din unitatile in care se sacrifica animalele sa fie amplasate la o distanta de minimum300 mde zonele pentru locuinte;
Asigurarea protectiei intreprinderilor de industrie alimentara fata de poluarea produsa de industriile care degaja noxe, printr-o zona pentru protectie sanitara, cu respectarea distantelor minime legal admise. Fata de unitatile zootehnice si alte unitati industriale poluante ale mediului inconjurator, distanta minima pentru protectie se va stabili pe baza unui studiu privind factorii poluanti.
Cerinte privind protectia sanitara impotriva zgomotelor
Pe teritoriul intreprinderilor de industrie alimentara care prelucreaza sau depoziteaza produse alimentare de origine animala, nivelul limita admis al zgomotului in timpul zilei este de 80 dB, iar in timpul noptii este necesar sa fie redus cu 10 dB.
Amenajarea terenului
Amplasarea cladirilor trebuie sa asigure o buna aerisire si ventilare naturala, trasee economice pentru drumuri si retele de apa si canalizare, distante convenabile fata de surse de impurificare proprii si din unitati vecine. Cladirea destinata serviciilor administrative va fi separata pe cat posibil de cele in care se desfasoara procesul tehnologic si amplasata langa poarta, pentru a se evita patrunderea persoanelor straine de unitate in spatiile productive si de depozitare. Pe teritoriul unitatilor de industrie alimentara nu este permisa construirea de locuinte si crescatorii de animale.
Se vor asigura drumuri interioare si curti suficient de mari pentru primirea materiei prime si expedierea produselor, iar circulatia vehiculelor inincinta intreprinderii va fi astfel organizata incat sa se evite incrucisarea alimentelor cu produsele nealimentare. Drumurile, aleile, curtile, peroanele precum si bordura imprejurul cladirilor trebuie asfaltate sau pavate pentru a se impiedica formarea prafului, noroiului si infiltrarea apei la temelia constructiilor.
Spatiile ramase libere se vor amenaja ca zone verzi care se vor planta cu iarba, flori, arbusti si arbori. Se recomanda ca, in special pe latura dinspre strada si in directia surselor de nocivitati sa existe perdele de arbori care retin pulberile, amortizeaza zgomotele, mentin o atmosfera mai racoroasa si amelioreaza estetica unitatii. Se recomanda ca teritoriul unitatii sa fie imprejmuit, pentru a se putea efectua un control eficient al circulatiei in interiorul ei si a impiedica patrunderea animalelor vectoare de microorganisme.
Aprovizionarea cu apa
In general, firmele de industrie alimentara sunt mari consumatoare de apa. Apa folosita in aceste unitati trebuie sa fie potabila, adica, sa corespunda din punct de vedere organoleptic, fizico-chimic si microbiologic. Debitele de apa potabila necesare vor fi astfel calculate, incat sa asigure necesitatile tehnologice; operatiile de igienizare a spatiilor tehnologice, utilajelor, ustensilelor si mijloacelor de transport; nevoile de consum ale angajatilor baut, grupuri sanitare, dusuri etc. etc.
Orientativ consumul de apa se apreciaza a fi de:
-10-24 m3/t in industria carnii;
-4-9 m3/m3in industria laptelui;
-7-80 m3/t in industria conservelor;
-45-60 l/l in industria maltului si a berii;
-3-3,6 m3/t in industria alcoolului;
-0,85-0,9 m3/t in industria panificatiei si pastelor fainoase;
-8-10 30 m3/t in industria zaharului;
-6-10 m3/t in industria uleiurilor si grasimii;
-10-20 m3/t in industria amidonului.
In unitatile de industrie alimentara se utilizeaza atat apa rece, cat si apa calda. Apa calda va fi furnizata dintr-o instalatie centrala prin incalzirea si distribuirea ei.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *