Autorizarea producerii, importarii sau comercializarii de alcool si bauturi alcoolice

Autors Ioan Serbanescu
Agentii economici, producatori interni, importatori, comercianti, care realizeaza venituri din vanzarile de alcool etilic alimentar, bauturi alcoolice sau orice alte produse destinate industriei alimentare sau consumului care contin alcool etilic alimentar, i?si pot desfaordm;ura activitatea numai in baza autorizatiei de comercializare. Nu intra sub incidenta regimului de autorizare bauturile alcoolice cu concentratie alcoolica sub 0,5% in volum, precum ?si aromele sau esentele alimentare.
Acte necesare ?si termene de eliberare
Valabila pe intreaga perioada a desfaordm;urarii acestor activitati, autorizatia poate fi emisa de Ministerul Finantelor in cazul alcoolului sau de directiile generale ale finantelor publice ?si controlului financiar de stat locale, in cazul bauturilor alcoolice ?si in cazul alcoolului vandut de agentii economici producatori de bauturi alcoolice.
Autorizatia se emite cu perceperea unor taxe specifice, in baza cererii-tip ?si a urmatoarelor documente:
a certificatul de inmatriculare eliberat de Registrul Comertului;
b certificatul de inregistrare fiscala;
c adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte ca solicitantii de autorizatii nu au obligatii fiscale fata de bugetul de stat;
d licenta de fabricatie emisa de catre Ministerul Agriculturii. In cazul agentilor economici producatori interni, care obtin venituri din vanzarea produselor supuse autorizarii, provenite din productia proprie, insotita, in cazul producatorilor de alcool, de o declaratie privind dotarea cu mijloace de masurare a productiei, vizata ?si supravegheata fiscal;
e contractele de import incheiate cu partenerii externi sau comenzile de import, dupa caz, in situatia agentilor economici importatori, care obtin venituri din vanzarea produselor supuse autorizarii, provenite din operatiuni proprii de import;
f adeverinta eliberata de organul fiscal teritorial, din care sa rezulte detinerea in patrimoniu a capacitatilor de productie proprii, in cazul producatorilor interni de alcool ?si bauturi alcoolice, altele decat vinurile, tuica ?si rachiurile naturale.
g
In vederea eliberarii autorizatiei de comercializare a bauturilor alcoolice, care are o perioada de valabilitate de un an, fiecare agent economic este obligat sa depuna cererea de autorizare, insotita de documentele necesare, incepand cu data de 10 decembrie a fiecarui an, pana cel mai tarziu la 10 ianuarie al anului urmator. Autorizatia se elibereaza in termen de maximum 30 de zile de la data depunerii documentatiei complete.
Daca un agent economic poseda autorizatie de comercializare pentru un produs sau altul din cele supuse autorizarii ?si doreordm;te autorizarea ?si pentru alte produse, termenul de eliberare a autorizatiei este de maximum 10 zile. Pentru agentii economici nou-infiintati sau pentru agentii economici care i?si completeaza obiectul de activitate, termenul de depunere a documentatiei este de 30 de zile.
Taxele de autorizare se platesc in doua tranordm;e, astfel:
– prima tranordm;a, in cuantum de 50% din valoarea totala, inainte de emiterea autorizatiei;
– a doua tranordm;a, in termen de 6 luni de la emiterea autorizatiei.

In situatia in care un agent economic a achitat prima tranordm;a a taxei de autorizare ?si a primit autorizatia de comercializare, dar pana la incheierea celei de-a doua tranordm;e, din diferite motive, acesta nu mai poate sau nu mai doreordm;te sa desfaordm;oare activitatea, agentul economic respectiv, pe propria raspundere, printr-o declaratie scrisa, face cunoscuta aceasta situatie organului fiscal care i-a eliberat autorizatia ?si nu mai plateordm;te cea de-a doua tranordm;a. Taxele de autorizare devin venit la bugetul de stat, varsandu-se in acela?si cont in care se colecteaza accizele.
Avizul de insotire a marfii
Transferul produselor supuse autorizarii dintr-un depozit al societatii comerciale in alt depozit al acesteia, fara a schimba dreptul de proprietate asupra marfii, se va face in baza unui aviz de insotire a marfii, cu acelea?si caracteristici ca ?si documentele fiscale speciale. Pe lungimea in diagonala a fiecarui aviz se va inscriptiona, dupa caz, alcool-transfer, bauturi alcoolice-transfer. Acestea se tiparesc la Imprimeria Nationala. Necesarul acestor documente se stabileordm;te de fiecare agent economic autorizat, conform normativelor in vigoare, iar distribuirea lor catre utilizatori se va face in acelea?si conditii ca ?si in cazul distribuirii facturilor ?si avizelor de insotire speciale.
In cazul in care agentul economic comercializeaza bauturile alcoolice in sistem angro, pentru desfaordm;urarea activitatii sale este obligat sa completeze facturi fiscale ?si avize de insotire a marfii pentru fiecare livrare de bauturi alcoolice. Aceste documente fiscale au un regim special ?si poarta serii ?si numere special alocate de RA Imprimeria Nationala agentului economic in cauza.
Fiecare livrare de bauturi alcoolice se poate realiza numai catre agenti economici care comercializeaza bauturi alcoolice en detail ?si numai pe baza incheierii unor contracte de vanzare-cumparare, care trebuie vizate ?si inregistrate intr-un registru special de catre organele fiscale teritoriale in raza carora i?si au sediul partile semnatare. Facturile fiscale ?si avizele de insotire a transportului de bauturi alcoolice se intocmesc in momentul livrarii.
Conditii, limite ?si interdictii
Comercializarea pe piata nationala a alcoolului sanitar in vrac este interzisa. Este, de asemenea interzisa, comercializarea in vrac ca materie prima a alcoolului etilic cu concentratia alcoolica sub 96% in volum, pentru fabricarea bauturilor alcoolice. Operatorii economici angrosiordm;ti care doresc sa comercializeze bauturi alcoolice sunt obligati sa se inregistreze la autoritatea competenta prevazuta in normele metodologice ?si sa indeplineasca urmatoarele conditii:
– sa detina spatii de depozitare corespunzatoare, in proprietate, cu chirie, contract de comodat sau orice alt titlu legal;
– sa aiba inscrise in obiectul de activitate, potrivit CAEN, activitatea de comercializare ?si distributie angro a bauturilor alcoolice;
– sa se doteze cu mijloace necesare depistarii marcajelor false sau contrafacute, in cazul comercializarii produselor supuse marcarii.
Nu intra sub incidenta acestor obligatii antrepozitarii autorizati pentru locurile autorizate ca antrepozite fiscal ?si operatorii inregistrati/destinatarii inregistrati. Intra sub incidenta prevederilor acestei categorii de produse toate bauturile alcoolice, respective: Berea, vinurile, bauturile fermentate – altele decat berea ?si vinurile, produsele intermediare, bauturile alcoolice din grupa alcoolului etilic.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *