Aproape 9 md euro pentru producatorii de alimente, de la UE

Fondurile europene ?si nationale disponibile, in 2015, pentru investitii in procesarea ?si marketingul produselor din sectorul pomicol depaordm;esc 8,8 milioane de euro, iar alocarile totale prin Programul National de Dezvoltare Rurala PNDR 2014 -2020 pentru intreaga perioada de programare se ridica la 35,2 de milioane de euro, potrivit datelor publicate pe site-ului Agentiei pentru Finantarea Investitiilor Rurale AFIR .
Sumele sunt disponibile pe submasura 4.2a Investitii in procesarea/marketingul produselor din sectorul pomicol care se incadreaza in masura 4 Investitii in active fizice din PNDR. Aceasta submasura contribuie la domeniul de interventie DI 3A Imbunatatirea competitivitatii producatorilor primarit printr-o mai buna integrare a acestora in lantul agroalimentar prin intermediul schemelor de calitate, creordm;terea valorii adaugate a produselor agricole, promovarea pe pietele locale, a circuitelor scurte de aprovizionare, a grupurilor de producatori ?si organizatiilor interprofesionale. De asemenea, submasura are ?si domeniul DI 6A Facilitarea diversificarii, a infiintarii ?si a dezvoltarii de intreprinderi mici ?si a crearii de locuri de munca.
Categoriile de beneficiari eligibili care pot primi fonduri nerambursabile pe aceste masuri sunt persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale ?si cele familiale, societatea in nume colectiv SNC , societate in comandita simpla SCS , societatea pe actiuni SA , societatea in comandita pe actiuni SCA , societatea cu raspundere limitata SRL , cooperativele agricole, societati cooperative agricole ?si grupurile de producatori.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *