ANSVSA: 10 REGULI cu privire la siguranța alimentelor și COVID-19

ANSVSA: 10 REGULI cu privire la siguranța alimentelor și COVID-19

ANSVSA a emis în timp util un îndrumar al comportamentului operatorilor din domeniul alimentar, în condiții de Covid 19. Cum, au început să apară informații referitoare la îmbolnăvirea unor salariați din domeniu, reluăm recomandările specialiștilor.

1-Siguranța și integritatea lanțului de aprovizionare trebuie menținute: Mai mult ca niciodată, operatorii de pe întreg lanţul alimentar au responsabilitatea menţinerii unui lanţ de aprovizionare integru și sigur, în care consumatorii să aibă încredere, în paralel cu protejarea sănătăţii și siguranţei angajaţilor.

2-Alinierea practicilor de siguranţă a alimentelor la măsurile privind COVID-19: Continuaţi să aplicaţi regulamentele privind siguranţa alimentelor în paralel cu protejatea personalului și a alimentelor. Schimbările din circuitul funcţional de producţie și comercializare trebuie implementate iar personalul trebuie să fie instruit pentru a se conforma cu noile cerinţe privind fluxurile de lucru și de distanţare.

3-Consolidarea bunelor practici de igienă și a procedurilor standard de operare: Aplicaţi măsuri stricte de igienă și sanitaţie și efectuaţi instruiri privind igiena și bolile transmisibile. Operatorii din domeniul alimentar trebuie să fie conștienţi de responsabilitaţile pe care le au privind punerea pe piaţă a alimentelor sigure pentru consum.

4-Menţinerea igienizării eficiente: Curătaţi, igienizaţi și dezinfectaţi mediul de lucru în conformitate cu cerinţele și principiile generale de igienă a alimentelor. Virusul este distrus de detergenţii și dezinfectanţii obisnuiţi. Totuși, pentru a proteja personalul, este necesar să fie introduse operaţiuni de curăţare suplimentare pentru zonele care sunt mai expuse la atingeri, de exemplu: toalete, clanţe, zone din cantine sau zone destinate pauzelor de lucru.

5-Precauţii specifice pentru lucrătorii din domeniul alimentar: Echipamentul individual de protecţie, precum mănușile de unică folosinţă și măștile, poate proteja lucrătorii din domeniul alimentar și poate preveni răspândirea virusului dacă este folosit în mod adecvat. Mănușile si măștile sunt eficiente doar când sunt folosite în combinaţie cu spălarea frecventă a mâinilor. Lucrătorii din domeniul alimentar trebuie să fie instruiţi privind utilizarea corectă a echipamentului individual de protecţie.

6-Îmbolnăvirea la locul de muncă: Personalul lucrător trebuie să raporteze în cel mai scurt timp simptomele cauzate de COVID-19 sau confirmarea bolii și să nu meargă la locul de muncă. Dacă simptomele apar la locul de muncă, persoana trebuie să fie izolată până când este disponibilă asistența medicală. Persoana care a fost în contact apropiat cu o persoană bolnavă trebuie să fie notificată și trebuie să fie luate măsuri adecvate de igienizare.

7-Unităţi de vânzare cu amănuntul: Distanţarea fizică trebuie să fie aplicată atât de către personalul lucrător cât și de către clienţi. Igienizaţi cu atenţie punctele de atingere mai frecvente și suprafeţele care vin în contact cu alimentele. Operatorii din domeniul alimentar trebuie să se adapteze la noile cerinţe ale consumatorilor, să se asigure că alimentele perisabile rămân sigure pentru consum și să evite risipa alimentară.

8-Distribuţia și comerţul electronic: Urmăriţi instrucţiunile și recomandările existente pentru transportul alimentelor vrac și preambalate. Când livraţi alimente cumpărate prin comerţul on-line, curierul trebuie să poarte mânuși și mască, să le schimbe ori de câte ori este cazul și să se asigure că livrarea este realizată integral și în condiţii igienice.

9-Livrarea la pachet; comerțul stradal de alimente: Mentineţi distanțarea fizică. Acolo unde este posibil, desemnați zone de colectare pentru clienţi și oferiţi livrări și plaţi fără contact. Din nou, igiena adecvată este esenţială.

10-În prezent nu există dovezi că alimentele transmit noul coronavirus: Virusul este transmis, în principal, prin contactul de la o persoană la alta. Manipularea, producerea, procesarea și vânzarea alimentelor nu sunt considerate un pericol de infectare cu noul coronavirus.

Nereguli privind siguranţa alimentelor pot fi sesizate la Call Center ANSVSA 0800 826 787.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *