Acreditarea FSC a ambalajelor

Maria Demetriad:
Sustenabilitatea a devenit nu doar o moda, in industria alimentara ci si o necesitate din ce in ce mai stringenta. O componenta de baza a acestui concept o reprezinta prezervarea mediului. Cercetarile privind reducerea poluarii, din cauza ambalajelor reziduale a dus la un proces mai amplu, care incepe de la acreditarea exploatarilor forestiere si se incheie cu acreditarea FSC a ambalajelor. Varful de lance in industria alimentara din Romania este Tetra Pak, aceea care a inceput sa introduca pe piata ambalaje certificate FSC.
Ce este FSC Forest Stewardship Council ?
FSC Forest Stewardship Council este o organizatie independenta, neguvernamentala si non-profit aparuta in anul 1993 pentru a promova un management forestier responsabil in padurile din intreaga lume. Organizatia opereaza la nivel international si ofera servicii prin centrul FSC International situat in Bonn, Germania, precum si prin intermediul unei retele internationale de Initiative Nationale
Principalele atributii ale FSC sunt:
1 Dezvoltarea de standarde
2 Acreditarea deorganisme de certificaresiintiative nationale FSC
3 Etichetarea produselor din lemn.
Prin cumpararea de produse din lemn independent certificate, se garanteaza ca lemnul utilizat in produsul respectiv provine din paduri gestionate durabil, pe criterii sociale, economice si ecologice.
Certificarea managementului forestier
Certificarea managementului forestier este un act voluntar, procesul de certificare putand fi demarat numai la solicitarea proprietarului padurii si reprezinta evaluarea modului de administrare si gospodarire a unei paduri, in raport cu un standard acreditat. In acceptiunea generala, termenul cel mai utilizat in definirea certificarii managementului forestier este cel dequot;certificarea padurilorquot;. Actiunea de evaluare a managementului forestier in vederea certificarii este derulata de un auditor independent, pe baza unor standarde clar definite.
In vederea certificarii, Forest Stewardship Council FSC a elaborat un set de 10 Principii si 56 de Criterii, care sunt considerate general valabile in managementul responsabil al unei paduri si fac referire la aspectele de mediu, sociale si economice ale mangementului forestier. Pe baza acestora, s-au dezvoltat standarde de certificare nationale care detaliaza principiile si criteriile generale de management forestier, prin elaborarea de indicatori si verificatori specifici.
Ce este certificarea de grup?
Certificarea managementului forestier este un proces care implica anumite costuri. Acestea sunt reprezentate de costurile directe de certificare si costurile necesare indeplinirii standardelor. S-a constatat ca, in timp ce pentru suprafete forestiere extinse costurile certificarii sunt mai usor accesibile, pentru micii proprietari acestea pot deveni uneori prohibitive. Pentru a se asigura accesul nediscriminatoriu la certificarea managementului forestier, au fost dezvoltate proceduri specifice pentru certificarea in grup a unitatilor forestiere.
In certificarea de grup, costurile sunt suportate de mai multi proprietari sau administratori de padure care doresc sa urmeze acest proces, ajungandu-se astfel la diminuarea costurilor per proprietar. Organizarea unui grup presupune existenta unuiadministrator de grup, care elaboreaza oquot;schema de grupquot;, la care adera proprietarii de paduri. Grupul functioneaza pe baza acestei scheme agreate, iar certificarea presupune, pe de o parte, evaluarea managerului de grup, iar pe de alta parte, evaluarea prin sondaj a membrilor grupului, fara a se recurge la verificarea fiecarui membru in parte.
Un capitol aparte il constituie certificarea suprafetelor forestiere de mici dimensiuni si cu intensitate redusa de gospodarire asa numitele quot;SLIMFquot; . Acestea urmeaza un proces simplificat de certificare si monitorizare. In consecinta, si costurile certificarii sunt mai mici.
Certificarea lantului de custodie
Certificarea managementului forestier este continuata prin ata numita certificare a quot;lantului de custodiequot;, prin care se urmareste sa se elaboreze mecanisme de urmarire a produselor lemnoase sau nelemnoase care provin din padurile certificate, de la sursa, pana la consumator cumparatorul final . Prin aceasta, se urmareste ca intreg traseul lemnului certificat, incepand de la cioata si trecand prin transport, procesare primara, secundara etc., sa poata fi identificat si documentat, pentru a i se demonstra in orice moment provenienta.
In general, certificatul de management forestier include si certificatul de lant de custodie, prin care managerul forestier se angajeaza sa asigure identificarea lemnului certificat pana la iesirea din padure. Certificarea lantului de custodie reprezinta o necesitate pentru companiile care exploateaza, proceseaza sau comercializeaza material lemnos certificat si care doresc sa eticheteze aceste produse cu numele sau cu eticheta FSC. Evaluarea se face in raport cuFSC-STD-40-004 V2 quot;Standardul FSC pentru lant de custodie pentru companii care prelucreaza lemn FSCquot;.
Etapele certificarii
In mare procesul de certificare a managementului forestier cuprinde urmatorii pasi:
Aplicareapentru certificare: Certificarea este un proces voluntar, aplicantul trebuie sa solicite certificareaorganismului de certificare acreditat FSC, completand un Formular de Aplicare, care ofera informatii generale despre ocolul silvic, respectiv firma de prelucrare a lemnului.
Pre-evaluarea:In majoritatea cazurilor o pre-evaluare a managementului forestier este necesara. Pre-evaluarea are drept scop familiarizarea managerului forestier cu cerintele schemei de certificare, dar si a reprezentantilor organismului de certificare, cu specificul organizatiei care solicita certificarea. Auditorul si managerul identifica impreuna punctele tari, dar si punctele slabe ale managementului forestier care constituie potentiale neconformitati cu prevederile standardului de certificare;
Rezolvarea neconformitatilor:Managerul forestier trebuie sa adreseze toate potentialele neconformitati identificate si orice alte neconformitati cu cerintele standardului. De asemenea, managerul urmareste sa identifice si sa corecteze si alte eventuale puncte slabe care nu au fost identificate cu ocazia pre-evaluarii. Din moment ce acestea au fost rezolvate, managerul poate cere evaluarea managementului forestier;
Consultarea factorilor interesati:Inainte de evaluarea principala, organismul de certificare desfasoara o actiune de consultare publica, contactand partile interesate care pot afecta sau pot fi afectate de managementul forestier . Aceasta este a parte a transparentei procesului de certificare;
Evaluarea principala:Are rolul de a oferi informatii suficiente pentru a determina daca modul de gospodarire al padurii respective indeplineste cerintele standardelor de certificare. in situatii in care anumite prevederi ale standardului nu sunt indeplinite partial sau in totalitate , se stabileste daca neconformitatea constatata este minora sau majora.
Acordarea certificatului:Certificatul este acordat cu conditia indeplinirii cerintelor specificate mai sus, pe o perioada de 5 ani;
Monitorizarea:Certificatorul asigura monitorizarea periodica de obicei, anuala a organizatiilor certificate, pentru a evalua:
1 modul de rezolvare a conditiilor emise cu ocazia elaborarii certificatului;
2 problemele ridicate de factorii interesati;
3 modificarile aparute in obiectul certificatului suprafata, proprietatea, produsele incluse in certificate etc. ;
4 conformitatea cu noile cerinte ale standardului periodic, standardele de certificare sunt actualizate/completate cu prevederi specifice ;
5 conformitatea continua cu prevederile standardelor de certificare
Re-certificarea:O noua re-evaluare se deruleaza inainte de expirarea certificatului, pentru a se pastra statutul de certificare, rezultand in eliberarea unui nou certificat. Cf. Certificare.ro, organism de la care puteti afla detalii.

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *