Accesarea granturilor pentru firmele din domeniul agro-alimentar

Accesarea granturilor pentru firmele din domeniul agro-alimentar

In data de 26.05.2022 se vor deschide programele de Finantari Nerambursabile Capital De Lucru Si Microgranturi, prin care societatile care activeaza in sectorul Agro-Alimentar pot solicita 5.000 sau pana la 120.000 Euro. 

Programele pot fi accesate de PFA-uri, Intreprinderi Individuale, Intreprinderi Familiale, S.R.L-uri si Cooperative Agricole, care au desfasurat activitate economica conform codurilor CAEN mentionate in Anexa atasata prezentului e-mail. Codul CAEN trebuie sa fi fost autorizat in anul 2019.

Capital De Lucru – Finantare 15% din Cifra de Afaceri inregistrata in anul 2019, dar nu mai mult de 120.000 Euro

 • Programul se deschide in data de 26.05.2022 si ramane deschis pana in data de 31.05.2022.
 • Prin intermediul acestui program vor fi aprobate 10.000 de proiecte.
 • Aportul beneficiarilor este de 15% din suma obtinuta ca si finantare nerambursabila si trebuie sa fie disponibila la momentul aprobarii proiectului – Luna Iunie 2022.

Valoarea finantarii nerambursabile se stabileste astfel:

 • Pentru societatile care au inregistrat in anul 2019 – o cifra de afaceri cuprinsa intre 5.000 si 33.500  Euro, valoarea finantarii nerambursabile este de 5.000 Euro
 • Pentru societatile care au inregistrat in anul 2019 – o cifra de afaceri mai mare de 33.350 Euro, valoarea finantarii nerambursabile este de 15% din cifra de afaceri insa nu poate depasi 120.000 Euro.

Sunt eligibile pentru a accesa programul Granturi Capital de Lucru, societatile care:

 • Au inregistrat profit operational din activitatea curenta, respectiv din activitatea de exploatare intr-unul dintre ultimii 3 ani de zile, inaite de depunerea cererii de finantare nerambursabila ( conform bilantului);
 • Dispun de coparticiparea de 15% din valoarea finantarii nerambursabile;
 • Mentin sau suplimenteaza numarul de salariati de la momentul depunerii cererii de finantare nerambursabila – o perioada de minim 6 luni de zile, cu exceptia cazurilor in care contractele de munca sunt incheiate pentru sezonieri sau zilieri;

Cheltuieli eligibile prin Grant Capital de Lucru 2022:

 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
 • Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati, potrivit contractelor incheiate;
 • Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat si/sau cheltuieli privind arenda sau redeventa pe baza de contract de arenda sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • Cheltuieli privind achizitia de servicii necesare activitatii curente, cu exceptia serviciilor de consultanta, studiilor si altor categorii de servicii indirecte;
 • Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare reluarii activitatii curente;
 • Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare reluarii activitatii;
 • Cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului si bugetele locale.

Microgranturi  – Finantare de 5.000 Euro pentru firmele care nu au avut angajati in anul 2019.

Programul se va deschide in data de 27.05.2022  si va ramane deschis pana in data de 31.05.2022. 

In actuala sesiune sunt eligibile societatile care activeaza in domeniul Agro-Alimentar.

Programul Microgranturi se adreseaza:

 • Intreprinderilor  mici si mijlocii inclusiv ( micro) care NU au avut salariati cu contract individual de munca la data de 31 decembrie 2019.
 • Persoanelor fizice autorizate, intreprinderile individuale si intreprinderile familiale.

Pot accesa programul de finatare Microgranturi 2022, societatile care:

 • Au desfasurat activitate curenta/operationala pe perioada a cel putin 3 luni calendaristice inainte de 31.12.2019;
 • Au obtinut o cifra de afaceri in exercitiul financiar anterior depunerii cererii de finantare de cel putin echivalentul in lei a 5.000 euro la data depunerii cererii de finantare. Prin exceptie, la  solicitantii care au fost infiintati in anul 2019, cu o cifra de afaceri mai mica de 5.000 euro, plafonul minim al cifrei de afaceri se calculeaza prin inmultirea numarului de luni intregi de activitate din anul 2019 cu suma de 415 euro. Tot prin exceptie, pfa, ii, if nu vor conditionate de plafonul cifrei de afaceri.
 • Isi mentin activitatea pe o perioada de cel putin 6 luni de la acordarea formei de sprijin sub forma de microgrant.
 • Au avut activitate economica in domeniile de activitate cu codurile caen prevazute in lista din anexa atasata acestui e-mail.

Cheltuieli eligibile prin Microgranturi 2022:

 • Cheltuieli privind stocurile de materii prime, materiale, marfuri, precum si alte categorii de stocuri necesare activitatii curente/operationale desfasurate de beneficiari;
 • Datorii curente si restante fata de furnizorii curenti, inclusiv fata de furnizorii de utilitati potrivit contractelor incheiate;
 • Cheltuieli privind chiria pe baza de contract incheiat si/sau cheltuieli privind arenda sau redeventa pe baza de contract de arenda sau contract de concesiune aferente terenurilor agricole;
 • Cheltuieli privind achizitia de servicii si reparatii necesare activitatii curente de baza, cu exceptia serviciilor de consultanta, studii si alte categorii de servicii indirecte cu activitatea curenta;
 • Cheltuieli privind achizitia de obiecte de inventar, inclusiv obiecte de inventar de natura mijloacelor fixe necesare pentru reluarea activitatii curente;
 • Cheltuieli privind achizitia de echipamente, utilaje, instalatii, tehnologii, dotari independente necesare pentru reluarea activitatii;
 • Cheltuieli privind plata datoriilor catre bugetul statului si bugetele locale

Onorarii – Avans 0 Lei La Depunerea Cererilor de Finantari!

 • Capital de Lucru – 4.5% din valoarea finantarii nerambursabile, dupa aprobarea cererii de finantare (semnarea contractului cu Ministerul).
 • Microgranturi – 1.500 Lei dupa aprobarea cererii de finantare (semnarea contractului cu Ministerul)

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *