A fost adoptata noua Lege a pietelor!

Actul normativ prevede noi reguli pentru fermieri printre care noi conditii si o forma actualizata a atestatului de producator, carnete in care vor fi trecute toate vanzarile, dar si obligatia autoritatilor de a aloca cel putin 40% din totalul spatiilor din piete pentru producatorii agricoli.
Proiectul de lege are ca obiect de reglementare modul de desfasurare al activitatilor economice de valorificare de catre producatorii agricoli persoane fizice a produselor agricole proprii si de exercitarea comertului cu aceste produse, a explicat in plenul Camerei Deputatilor Liviu Harbuz, vicepresedintele Comisiei pentru agricultura, citat de Agrointel.
Noile atestate de producator vor contine date complete despre fermier, de la nume, pana la suprafata cultivata, efectivul de animale si denumirea produselor. Valabilitatea atestatului este de un an, cu vizare semestriala prin aplicarea stampilei si semnaturii primarului comunei, orasului, municipiului, sectorului Capitalei, dupa caz. Atestatul de producator se elibereaza, la cerere, persoanelor fizice care opteaza pentru desfaordm;urarea unei activitati economice in sectorul agricol, dupa verificarea cu privire la existenta suprafetelor deteren, respectiv a efectivelor de animale pentru care se solicita eliberarea atestatului de producator, se arata in forma transmisa presedintelui Basescu spre promulgare.
Atestat doar cu aviz de la o asociatie de fermieri
Atestatul de producator se va elibera de catre primar in termen de 5 zile lucratoare de la data solicitarii, cu avizul consultativ al structurilor asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura, dupa caz,constituite potrivit legii ?si organizate la nivel local ?si judetean, care se inregistreaza la primariile comunelor, oraordm;elor, municipiilor sau ale sectoarelor municipiului Bucureordm;ti ?si care nominalizeaza cel putin un reprezentant in acest scop.
In vederea inregistrarii, structurile asociative profesionale/patronale/sindicale din agricultura depun la primariile la care solicita inregistrarea, urmatoarele documente:a certificatul de identificare fiscala;b hotararea judecatoreasca definitiva de constituire;c statutul, care sa prevada exercitarea de atributii privind furnizarea de servicii de consultanta, informarea ?si certificarea calitatii de producator a fermierilor;d situatiile financiare anuale pentru exercitiul financiar anterior inregistrarii prevazute la alin. 1 , depuse/transmise la unitatile teritoriale aleMinisterului Finante lor Publice, cu exceptia structurilor asociative constituite in cursul anului in care se solicita inregistrarea la primarie;e documentul care atesta afilierea la o organizatie/federatie/confederatie reprezentativa la nivel national, dupa caz.
Taxa pentru eliberarea atestatului, decisa de primari
Costurile generate de tiparire a atestatului de producator din sectorul agricol se suporta de catre consiliile judetene/Consiliul Generale al Municipiului Bucureordm;ti, iar sumele cheltuite de acestea se recupereaza prin grija primarilor, din sumele achitate de solicitanti pentru eliberarea acestora, stabilite prin hotarari ale autoritatilor deliberative, la propunerea autoritatilor executive, se mai arata in lege.
Comercializarea se va face doar pe baza carnetului de producator
Legea pietelor aduce un element nou in viata fermierilor, respectiv carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, fiind interzisa vanzarea produselor cumparare de la terte persoane in baza carnetului de comercializare – activitatea specifica samsarilor.
Carnetele de producator vor fi securizate, iar primarii vor avea libertatea de a solicita un pret pentru acesta, pentru a recupera cheltuielile cu tiparirea lui. Carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol se utilizeaza exclusiv pentru produse vegetale, produse zootehnice, precum ?si pentru produse apicole, se mai spune in actul normativ.
Prima fila din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol, care contine datele privind identitatea producatorului agricol ca titular ?si, dupa caz, a sotului/sotiei, rudelor/afinilor de gradul I, informatiile privind suprafetele cultivate ?si structurile corespunzatoare pe specii de legume, pomi fructiferi, cartof, cereale, oleaginoase, vita-de-vie pentru struguri de vin/struguri de masa, alte culturi, respectiv pe specii de animale, care sa reflecte grupele de produse vegetale/grupele de animale stabilite de art. 72 alin. 2 din Legea nr. 571/2003 privind Codul fiscal, cu modificarile ?si completarile ulterioare, precum ?si productiile estimate a fi destinate comercializarii, este semnata de primar ?si ramane nedetaordm;abila la carnet.
Regimul de utilizare a filelor din carnetul de comercializare a produselor din sectorul agricol este urmatorul: primul exemplar se inmaneaza cumparatorului; al doilea exemplar se pastreaza de vanzator, iar al treile exemplar se pastreaza la carnet. Carnetele utilizate, continand al treilea exemplar al filelor, se restituie la primariile care au emis carnetul, in termen de 15 zile lucratoare de la data utilizarii ultimei file ale acestora., se mai spune in textul legii. Exceptie fac producatorii care isi valorifica marfa cu amanuntul, in piete sau targuri si care vor completa o singura data, la finele zilei, cu vanzarea totala de peste zi.
Carnetul de comercializare va avea un rol important si in verificarea marfurilor transportate. Astfel, orice incarcatatura va trebui sa fie insotita de fila – al doilea exemplar pe care producatorul o da cumparatorului. Prevederile nu se aplica transportului produselor agricole proprii de la locul de productie/recoltare/procesare la domiciliul/locul de depozitare. In acest caz, producatorii agricoli trebuie sa detina documentul de identitate ?si atestatul de producator.
Obligatii pentru fermieri
Comercializarea produselor din sectorul agricol obtinute din gospodaria/ferma proprie de catre producatorii agricoli persoane fizice se face pe baza documentului de identitate, a atestatului de producator ?si a carnetului de comercializare a produselor din sectorul agricol.
Producatorii agricoli, cetateni ai altor state membre ale Uniunii Europene, care comercializeaza produsele agricole proprii in spatiile publice din Romania sunt exceptati de la prevederile paragrafului anterior care i?si vor desfasura activitatea in baza documentatiei legale din statul membru de origine.
Producatorii agricoli au obligatia afiordm;arii la locul de vanzare a etichetei de produs, care contine informatii cu privire la denumirea produsului, localitatea de origine, data obtinerii produsului ?si pretul de vanzare.
Sanctiuni
Legea pietelor prevede o serie de sanctiuni pentru producatorii agricoli sau comerciantii care nu respecta noilor norme. Astfel, spre exemplu, agentii economici prinsi cu marfa transportata fara dovada de provenienta risca amenzi intre 6.000 si 10.000 de lei. La persoanele fizice care incalca la fel legea, sanctiunea este de pana la 1.000 de lei. Totoodata, fermierii care nu afiseaza eticheta de produs pot primi amenzi intre 100 si 300 de lei. Mai multe, pewww.agrointel.ro

infoalimentMAGAZIN

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *