Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Judetul Bihor
Str. Parcul Traian nr. 5
În atenția: Joca Cristina
410033 Oradea
ROMÂNIA
Telefon: +40 259441317
E-mail: achizitii@cjbihor.ro
Fax: +40 259441317
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.cjbihor.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)
Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare si distributie mere in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli pentru anul 2014-2015.
II.2)
Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Scolile cu clasele 0-VIII, de pe teritoriul judetului Bihor, din învatamântul de stat si privat.
Cod NUTS RO111
II.3)
Informații privind acordul-cadru
II.4)
Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Furnizare ?i distribu?ie fructe (mere) pentru elevii din clasele 0-VIII din învatamântul de stat si privat, pentru anul de învatamânt 2014-2015, judetul Bihor per est 85 de zile de scolarizare.aprox 4812105 portii tinand cont de numarul estimate de elevi ,la 0.29 lei /buc mar fara TVA
Cost estimat fără TVA: 1 395 510,45 RON
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
II.6)
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.8.2014
II.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)
Informații suplimentare:
Procedura este licitatie deschisa pe loturi cu faza finala licitatie electronica.
Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 0, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 0, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 461 521,95 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 2, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 2, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 123 028,15 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 1, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 1, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 122 584,45 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 3, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 3, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 146 642,85 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 4, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 4, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 113 858,35 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 5, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 5, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini
Cost estimat fără TVA: 95 050,40 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 6, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 6, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 78 041,90 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 8 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 7, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 7, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 83 489,55 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 9 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 8, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 8, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 63 695,60 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. Gp va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 10 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 9, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 9, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 107 597,25 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Informații privind contractele rezervate
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)
Informații suplimentare:
Proced. licitatie deschisa pe loturi cu faza finala licitatie electronica.
Cerinte calif.:
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180, 181, 69^1, certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, certificat ORC, certificate buget local si buget de stat, declaratie cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Lista a livrarilor similare în ultimii 3 ani, însotita de minim un contract de furnizare similar.
Studiile si calificarile în domeniu ale personalului angajat:
— numele si prenumele;
— cunostinte de igiena produselor agro-alimentare sau instruire in acest sens (se va indica nr. certificatului, denumire curs, data eliberarii certificatului);
— controlul medical periodic (se va indica perioada, data eliberarii adeverintei).
Declaratie pe propria raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de livrare produse. Conditie – mijloace de transport si distributie/autovehicule speciale termoizolante, dotate cu instalatii frigorifice, minim 1 autovehicul/sector (a se întelege zona). Spatii de depozitare pentru asigurarea pastrarii produselor panificatie la temperatura indicata de producator în judetul Bihor, autorizate de catre institutiile abilitate în acest sens (DSV, DSVSA Bihor).
Crit. atrib. – pret cel mai mic.
VI.3)
Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind
Legislația fiscală www.anaf.ro
Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213199759
Legislația în domeniul protecției mediului www.apm.ro
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213160215
Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213136267
VI.4)
Data expedierii prezentului anunț:
11.3.2014

Alte articole recomandate:

Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Bistrita-NasaudStr. Tarpiului nr. 26, jud. Bistrita-NasaudÎn atenția: Dorina Clapa420062 BistritaROMÂNIATelefon: +40 263224974E-mail: office-bistrita-nasaud@ansvsa.roFax: +40 263206029Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.ansvsa.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Autoritatea contractantă Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul Satu MareP-ta 25 Octombrie nr. 1În atenția: Kengye Anetta Annamaria440026 Satu MareROMÂNIATelefon: +40 261710495E-mail: anetta_anamaria@yahoo.comFax: +40 261710495Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjsm.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roTipul autorității contractanteAltele: autoritate a administratiei publice localeActivitate [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactSpitalul de Psihiatrie Poiana MareStr. Garii nr. 40În atenția: Ilie Purcarin207470 Poiana MareROMÂNIATelefon: +40 51235310E-mail: ipurcarin@yahoo.comFax: +40 251235063Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anteriorCaietul de sarcini [...]
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1)      DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:REGIA NATIONALA A PADURILOR - ROMSILVA RAAdresa postala:  Aleea IAS Mircea Voda nr.2 , Localitatea:  Calarasi , Cod postal:  910058 , Romania , Punct(e) de contact:  Gavrila Victor , Tel.  +40 242314344 , Email:  office@calarasi.rosilva.ro , Fax:  +40 242311496 , Adresa internet (URL):  www.rosilva.ro , Adresa profilului cumparatorului:  [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:    SERVICIUL PUBLIC ASISTENTA SOCIALA Adresa postala: STR. DACIA, NR. 1  ,  Localitatea:  Baia Mare  ,  Cod postal: 430406  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    GAVRA BOGDANEL VIOREL  ,  Tel. +40 0262211949,  Email:  spasbm@yahoo.com,  Fax:    +40 0262211959,  Adresa internet (URL):  [...]
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice   Detalii procedura    Autoritate contractanta  :  PENITENCIARUL POARTA ALBA    Numar anunt  :  151161  /  28.05.2014    Denumire contract  :  Contract de furnizare CARTOFI ?I LEGUME - FRUCTE    Stare procedura  :  In desfasurare    Moneda in care [...]
Companie:     PENITENCIARUL GALATIAdresa:    Str.Traian nr.252, GalatiJudet:    GalatiTelefon:    0236479407Fax:    +40 0236476336Descrierea contractului: OUA - 990 BUCValoarea estimata fara TVA: 347.00 RONConditii contract: Livrarea la sediul autoritatii contractante in termen de maxim 3 zile lucratoare de la lansarea comenzii; Plata in termen de 30 zile de la livrare in intervalul 24-31 ale luniiCond [...]
INVITATIE DE PARTICIPARE  Prin prezenta, vă invităm să participați la procedura organizată pentru atribuirea prin achiziție directă a contractului de achiziție publică privind "Furnizare apa potabila imbuteliata (sistem water cooler) " la Spitalul Clinic Judetean de Urgenta Oradea - conform caietului de sarcini  Valoarea estimata a achizitiei: 5.400 lei fara tva , pentru o perioada de 12 luni; Valoarea estimata a achizitiei pana la 31.12.2014 este de 3.150 lei  Codul CPV: [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN