Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Judetul Bihor
Str. Parcul Traian nr. 5
În atenția: Joca Cristina
410033 Oradea
ROMÂNIA
Telefon: +40 259441317
E-mail: achizitii@cjbihor.ro
Fax: +40 259441317
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.cjbihor.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)
Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II.B: Obiectul contractului (Produse sau servicii)

II.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Furnizare si distributie mere in cadrul programului de incurajare a consumului de fructe in scoli pentru anul 2014-2015.
II.2)
Tipul contractului și locul de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Scolile cu clasele 0-VIII, de pe teritoriul judetului Bihor, din învatamântul de stat si privat.
Cod NUTS RO111
II.3)
Informații privind acordul-cadru
II.4)
Descrierea succintă a naturii și cantității sau valorii bunurilor sau serviciilor:
Furnizare ?i distribu?ie fructe (mere) pentru elevii din clasele 0-VIII din învatamântul de stat si privat, pentru anul de învatamânt 2014-2015, judetul Bihor per est 85 de zile de scolarizare.aprox 4812105 portii tinand cont de numarul estimate de elevi ,la 0.29 lei /buc mar fara TVA
Cost estimat fără TVA: 1 395 510,45 RON
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
II.5)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
II.6)
Data prevăzută pentru începerea procedurilor de atribuire
6.8.2014
II.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.8)
Informații suplimentare:
Procedura este licitatie deschisa pe loturi cu faza finala licitatie electronica.
Informații privind loturile

Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 1 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 0, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 0, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 461 521,95 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 3 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 2, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 2, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 123 028,15 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 2 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 1, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 1, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 122 584,45 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 4 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 3, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 3, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 146 642,85 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 5 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 4, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 4, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 113 858,35 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 6 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 5, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 5, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini
Cost estimat fără TVA: 95 050,40 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 7 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 6, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 6, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 78 041,90 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 8 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 7, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 7, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 83 489,55 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 9 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 8, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 8, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 63 695,60 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. Gp va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă: Lot nr: 10 Denumire: Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 9, judetul Bihor
1)
Descriere succintă:
Furnizare si distributie mere in scolile aferente zonei 9, judetul Bihor.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
3)
Cantitate sau domeniu:
Conform caietului de sarcini.
Cost estimat fără TVA: 107 597,25 RON
5)
Informații suplimentare privind loturile:
GP 2 % din valoarea estimata a fiecarui lot în parte. Perioada de valab. 120 zile incepând cu data limita de depunere a ofertelor. GP va fi constit. conform art. 86, alin. (1) din HG 925/2006.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Informații privind contractele rezervate
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)
Informații suplimentare:
Proced. licitatie deschisa pe loturi cu faza finala licitatie electronica.
Cerinte calif.:
Declaratie pe propria raspundere privind neîncadrarea în dispozitiile art. 180, 181, 69^1, certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta, certificat ORC, certificate buget local si buget de stat, declaratie cifra medie de afaceri globala pe ultimii 3 ani. Lista a livrarilor similare în ultimii 3 ani, însotita de minim un contract de furnizare similar.
Studiile si calificarile în domeniu ale personalului angajat:
— numele si prenumele;
— cunostinte de igiena produselor agro-alimentare sau instruire in acest sens (se va indica nr. certificatului, denumire curs, data eliberarii certificatului);
— controlul medical periodic (se va indica perioada, data eliberarii adeverintei).
Declaratie pe propria raspundere privind utilajele, instalatiile, echipamentele tehnice de care dispune operatorul economic pentru îndeplinirea corespunzatoare a contractului de livrare produse. Conditie – mijloace de transport si distributie/autovehicule speciale termoizolante, dotate cu instalatii frigorifice, minim 1 autovehicul/sector (a se întelege zona). Spatii de depozitare pentru asigurarea pastrarii produselor panificatie la temperatura indicata de producator în judetul Bihor, autorizate de catre institutiile abilitate în acest sens (DSV, DSVSA Bihor).
Crit. atrib. – pret cel mai mic.
VI.3)
Informații privind cadrul de reglementare general
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind
Legislația fiscală www.anaf.ro
Ministerul Finantelor Publice
Str. Apolodor nr. 17, sector 5
050741 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213199759
Legislația în domeniul protecției mediului www.apm.ro
Ministerul Mediului si Schimbarilor Climatice
B-dul Libertatii nr. 12, sector 5
040129 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213160215
Protecția locurilor de muncă și condiții de muncă www.mmssf.ro
Ministerul Muncii, Familiei, Protectiei Sociale si Persoanelor Varstnice
Str. Dem I. Dobrescu nr. 2-4, sector 1
010026 Bucuresti
ROMÂNIA
Telefon: +40 213136267
VI.4)
Data expedierii prezentului anunț:
11.3.2014

Alte articole recomandate:

Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  CONSILIUL JUDETEAN BRAILA    Numar anunt  :  151567  /  17.06.2014    Denumire contract  :  Furnizarea de produse lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore, d [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul IasiB-dul Stefan cel Mare si Sfant nr. 69Punct(e) de contact: Directia Achizitii PubliceÎn atenția: Anca Muscheru700075 IasiROMÂNIATelefon: +40 232235100E-mail: achizitii.publice@icc.roFax: +40 232214-425/210/336Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.icc.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor DoljStr. Fintina Popova nr. 30În atenția: Costica Tanasie200319 CraiovaROMÂNIATelefon: +40 351806743E-mail: office-dolj@ansvsa.roFax: +40 351806743Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.ansv.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   DESCRIERE   Sediul social  DIRECTIA DE ASISTENTA SOCIALA   Cod fiscal   4344406, Adresa   STR. TUDOR VLADIMIRESCU NR. 1, Targoviste, Telefon   +40 245210450, Fax   +40 245210450  Adresa la care se transmit ofertele: STR. CALEA DOMNEASCA NR.216, Targoviste, Romania, cod postal: 130016, telefon:+40 371107134, fax:+40 245/640694, persoana de contact:SIMONA MITRESCU   Adresa (locul) [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialPenitenciar PloiestiCod fiscal: RO6884453, Adresa: Str.Rudului nr.49, Ploiesti, Telefon: +40 0244526834, Fax: +40 0244595356I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:Str.Rudului nr.49, Ploiesti, Romania, cod postal: 100024, telefon:+40 0244526834, fax:+40 0244595356, persoana de contact:Steluta GrigorescuI.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:Penitenciar Ploiesti, strada Rudului , nr 49, judetul PrahovaI.2) Tipul [...]
PENITENCIARUL GALATI    Adresa postala:    Str.Traian nr.252  ,  Localitatea:    Galati  ,  Cod postal:    800186  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Comp.achizitii  ,  Tel.    +40 0236479407  ,  In atentia:    Tudor C.  ,  Email:    achizitii.pgalati@anp.gov.ro  ,  Fax:    +4 [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactAdministratia Scolilor, Liceelor si Gradinitelor Sector 4B-dul. Metalurgiei nr. 89În atenția: Andrei Trocan041832 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 214608593E-mail: biroulinvestitiiachizitiipublice@yahoo.comFax: +40 214601420Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteMinister sau orice altă autoritate [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:    JUDETUL ARGES   Adresa postala:    Piata Vasile Milea Nr.1  ,  Localitatea:    Pitesti  ,  Cod postal:    110035  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact: Mara Codrut Rujoiu Ion ,  Tel.   +40 248220075  ,  In atentia:    Mara Codrut Rujoiu Ion  , [...]

 

Meat Milk TV
testo
testo
infoALIMENT MAGAZIN