Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Directia Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor Caras-Severin
Str. Timisorii nr. 15
În atenția: Talia Rozalia Rusu
320232 Resita
ROMÂNIA
Telefon: +40 733441590
E-mail: rusu.talia-cs@ansvsa.ro
Fax: +40 255230041
Adresă (adrese) Internet:
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)
Activitate principală
Altele: Servicii veterinare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si înregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
Categoria de servicii nr 25: Servicii de sănătate și asistență socială
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Pe raza a 6 CSVA-uri din judetul Caras-Severin, Romania.
Cod NUTS RO422
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu un singur operator economic
Durata acordului-cadru
Durata în ani: 4
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA: 1 187 312 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Anul 1: 27.3 – 31.12.2014;
Anul 2: 1.1 – 31.12.2015;
Anul 3: 1.1 – 31.12.2016;
Anul 4: 1.1 – 31.12.2017.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Actiuni sanitar-veterinare cuprinse în Programul actiunilor de supraveghere, prevenire, control si eradicare a bolilor la animale, a celor transmisibile de la animale la om, protectia animalelor si protectia mediului, de identificare si înregistrare a bovinelor, suinelor, ovinelor si caprinelor, a actiunilor prevazute în Programul de supraveghere si control în domeniul sigurantei alimentelor.
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
85200000
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
— lot 1 Tarnova – 234 268 RON;
— lot 2 Ezeris – 197 968 RON;
— lot 3 Bautar – 189 208 RON;
— lot 4 Socol – 186 556 RON;
— lot 5 Racasdia – 257 268 RON;
— lot 6 Dalboset – 122 044 RON.
Valoarea estimată fără TVA: 1 187 312 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 46 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile

Lot nr: 1 Denumire: Tarnova
1)
Descriere succintă
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si înregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sauneconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
85200000
3)
Cantitate sau domeniu
1
Valoarea estimată fără TVA: 234 268 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 46 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Gr. de part. – cf. art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 – se poate depune la casierie.
— pentru celelalte modal. de dep. a gr. de part., cont de gr. este RO62TREZ1815009XXX000180 – deschis la Trez. Resita, CF 3227068, valab. gr. de part. 90 zile. Valoarea garantiei de participare este: 2 342,68 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Ezeris
1)
Descriere succintă
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si înregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sauneconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
85200000
3)
Cantitate sau domeniu
1
Valoarea estimată fără TVA: 197 968 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 46 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Gr. de part. – cf. art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 – se poate depune la casierie.
— pentru celelalte modal. de dep. a gr. de part., cont de gr. este RO62TREZ1815009XXX000180 – deschis la Trez. Resita, CF 3227068, valab. gr. de part. 90 zile. Valoarea garantiei de participare este: 1 979,68 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Socol
1)
Descriere succintă
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si înregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sauneconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
85200000
3)
Cantitate sau domeniu
1
Valoarea estimată fără TVA: 186 556 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 46 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Gr. de part. – cf. art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 – se poate depune la casierie.
— pentru celelalte modal. de dep. a gr. de part., cont de gr. este RO62TREZ1815009XXX000180 – deschis la Trez. Resita, CF 3227068, valab. gr. de part. 90 zile. Valoarea garantiei de participare este: 1 865,56 RON.
Lot nr: 3 Denumire: Bautar
1)
Descriere succintă
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor
si a mediului, de identificare si înregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
85200000
3)
Cantitate sau domeniu
1
Valoarea estimată fără TVA: 189 208 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Gr. de part. – cf. art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 – se poate depune la casierie.
— pentru celelalte modal. de dep. a gr. de part., cont de gr. este RO62TREZ1815009XXX000180 – deschis la Trez. Resita, CF 3227068, valab. gr. de part. 60 zile. Valoarea garantiei de participare este: 1 892,08 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Racasdia
1)
Descriere succintă
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si înregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
85200000
3)
Cantitate sau domeniu
1
Valoarea estimată fără TVA: 257 268 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Gr. de part. – cf. art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 – se poate depune la casierie.
— pentru celelalte modal. de dep. a gr. de part., cont de gr. este RO62TREZ1815009XXX000180 – deschis la Trez. Resita, CF 3227068, valab. gr. de part. 60 zile. Valoarea garantiei de participare este: 2 572,68 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Dalboset
1)
Descriere succintă
Servicii de supraveghere, prevenire si control al bolilor la animale si al bolilor transmisibile de la animale la om, de protectie a animalelor si a mediului, de identificare si înregistrare a animalelor si a miscarii acestora, precum si de corectare a eventualelor erori sau neconformitati generate de nerespectarea termenelor de înregistrare sau de greseli de înregistrare.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
85200000
3)
Cantitate sau domeniu
1
Valoarea estimată fără TVA: 122 044 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
5)
Informații suplimentare privind loturile
Gr. de part. – cf. art. 86, alin. (1) din HG nr. 925/2006 – se poate depune la casierie.
— pentru celelalte modal. de dep. a gr. de part., cont de gr. este RO62TREZ1815009XXX000180 – deschis la Trez. Resita, CF 3227068, valab. gr. de part. 60 zile. Valoarea garantiei de participare este: 1 220,44 RON.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice

III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
1 % din valoarea fiecarui lot 5 % din valoarea fiecarui contract subsecvent incheiat.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Fonduri publice de stat.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinte minime pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6:
— declaratie privind eligibilitatea – Formular A (incadrarea in situatia prevazuta la art. 180/OUG 34/2006 atrage excluderea ofertantului din procedura aplicata pentru atribuirea contractuluide achizitie publica);
— declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181/OUG 34/2006 – Formular B (in situatia in care reiese ca ofertantul de afla intr-una din situatiile prevazute de art. 181/OUG 34/2006, acesta va fi exclus de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica);
— certificat fiscal privind impozitele si taxele locale in cazul persoanelor juridice eliberat de primarie. Din certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
— certificat de atestare fiscala pentru persoane juridice, eliberat de Administratia Finantelor Publice. Din certificat trebuie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele;
— declaratie „Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta” – Formular 20 (declaratie pe propria raspundere prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta in concordanta cu reglulile de concurenta);
— declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 69'1 din OUG nr. 34/2006, cu modificarile si completarile ulterioare, completat, semnat si stampilat in conformitate cu cerintele modelului prezentat in Formularul nr. 3.
Persoanele ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante, sunt:
— dr. Ion-Florin Radulescu – dir. ex.;
— dr. Dorin-Lazar Imbrea – dir. ex. adj;
— ec. Talia-Rozalia Rusu – sef Serv Ec.-adm.;
— jr. Rodica Gherghe – consilier juridic;
— dr. Braila Petru Aurel – sef Birou Sig. Alim. de Orig. Animala;
— dr.Tataru Radu – sef Birou Sanatate Animala;
— dr. Gheorghe Minea – sef Serv. SBAMB.
Cerinte minime pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6:
Pentru persoane juridice romane:
1. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta – cu semnatura si stampila, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii, respectiv codurile CAEN corespunzatoare comercializarii produselor de tipul celor ce constituie obiectul achizitiei.
2. Pentru persoane juridice /fizice straine:
Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe langa instanta competenta, cu semnatura si stampila, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii, respectiv codurile CAEN corespunzatoare comercializarii produselor de tipul celor ce constituie obiectul achizitiei.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: Cerinte minime pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6: bilant contabil la data de 31.12.2013 se vor prezenta si alte documente relevante.
Cerinte minime pentru loturile 1, 2, 3, 4, 5, 6: fisa de informatii generale – Formular F4.
— se vor prezenta informatii referitoare la cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e): Se va prezenta bilantul contabil la data de 31.12.2013 se vor prezenta si alte documente relevante.
Se va completa formularul fisa de informatii generale – Formular F4 – se vor prezenta informatii referitoare la cifra de afaceri globala pe ultimii 3 ani.
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
a) Lista principalelor servicii sanitar-veterinare prestate in ultimii 3 ani, continand valori, perioade de prestare, beneficiari;
b) Informatii referitoare la studiile, pregatirea profesionala si calificarea personalului de conducere, precum si ale persoanelor responsabile pentru indeplinirea corespunzatoare a contractului de servicii.
Conditii pentru toate loturile:
a) Prezentarea documentului solicitat;
b) Minim o persoana responsabila pentru indeplinirea contractului va fi medic veterinar cu atestat de libera practica.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Se va completa si prezenta Anexa nr. 15 atasata prezentei fise de date a achizitiei.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: da
Precizați actele cu putere de lege și actele administrative aplicabile: Medic veterinar de libera practica.
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic în ceea ce privește criteriile menționate în continuare
1. Pretul ofertei. Pondere 30
2. Evaluarea ofertei tehnice. Pondere 70
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: da
Informații suplimentare despre licitația electronică: Elementul care face obiectul reofertarii este pretul total.
Numarul de runde: 1.
Durata unei runde: 24 h. Faza finala de licitatie electronica va începe la minim 2 (doua) zile lucratoare de la transmiterea invitatiei.
Sistemul informatic va pune la dispozitia ofertantilor informatiile relevante privind procesul licitatiei electronice si conditiile în care ofertantii vor avea dreptul sa liciteze.
Invitatia se transmite electronic simultan ofertantilor cu oferte admisibile si va contine data si momentul de start al licitatiei electronice. Ofertantii nu pot decât sa îmbunatatateasca oferta depusa. In cazul în care ofertantul declarat admis nu modifica în cadrul licitatiei pretul, la stabilirea clasamentului final este luata în considerata oferta depusa initial conform criteriului de atribuire stabilit.
Informatiile care urmeaza a fi puse la dispozitia ofertantilor în cursul licitatiei electronice si momentul când aceste informatii vor fi disponibile:
— sistemul informatic va pune instantaneu la dispozitia tuturor ofertantilor informatiile necesare acestora pentru a-si determina, în orice moment, pozitia pe care o ocupa în clasament;
— sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la existenta de preturi sau valori noi prezentate în cadrul licitatiei electronice;
— sistemul informatic va pune la dispozitia participantilor la procesul repetitiv de reofertare informatii referitoare la numarul participantilor în cadrul licitatiei electronice.
Informatiile la care vor avea acces ofertantii în cursul licitatiei electronice:
— ofertantii pot vedea cea mai buna oferta: da;
— ofertantii pot vedea numarul de participanti înscrisi la licitatie: da.
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 10.3.2014 - 12:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
12.3.2014 - 11:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 12.3.2014 - 12:00
Locul:
DSVSA, Caras-Severin, Str. Timisorii nr. 15, etajul 1, secretariat – sala sedinte.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: da
Informații suplimentare despre persoanele autorizate și procedura de deschidere: Autoritatea Teritoriala a Achititiilor Publice din Finantele Publice Locale.
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
In cazul in care 2 sau mai multe oferte admisibile au punctaje egale, autoritatea contractanta va incheia contractul cu ofertantul care are pretul cel mai scazut, în cazul în care în cadrul propunerii financiare au acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara, in plic inchis, caz in care contractul se va incheia cu ofertantul a carui propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745

Alte articole recomandate:

Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice   Detalii procedura    Autoritate contractanta  :  PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA CRAIOVA    Numar anunt  :  154770  /  17.10.2014    Denumire contract  :  achizitie fasole boabe, faina semialbe, biscuiti, paste fainoase    Stare procedura  :  In [...]
SPITALUL MUNICIPAL CAREI    Adresa postala:    B-dul 25 Octombrie Nr. 9  ,  Localitatea:    Carei  ,  Cod postal:    445100  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    ALEXANDRU LAPSANSZKY  ,  Tel.    +40 0261863304  ,  Email:    achizitii@spitalcarei.ro  ,  Fax:    +40 0261863105     Detalii [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactSpitalul Universitar de Urgenta BucurestiSplaiul Independentei nr. 169, sector 5Punct(e) de contact: Serv. AchizitiiÎn atenția: ec. Andreea Hardau050098 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213140015E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.comFax: +40 213140015Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.suub.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Autoritatea contractantăDenumire, adrese și punct(e) de contactJudetul BotosaniP-ta Revolutiei nr. 1-3În atenția: Antonela Patrascu710236 BotosaniROMÂNIATelefon: +40 23151-4712/4181E-mail: patrascu.antonela@cjbotosani.ro, cojocaru.camelia@cjbotosani.ro, tiganasu.viorel@cjbotosani.roFax: +40 231515020Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjbotosani.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roTipul autorității [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI ILFOV    Numar invitatie  :  360096  /  08.05.2014    Denumire contract  :  FURNIZARE DIVERSE PRODUSE ALIMENTARE [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  SPITALUL DE PSIHIATRIE GATAIA    Numar invitatie  :  360824  /  27.05.2014    Denumire contract  :  PAINE si COZONACI    Stare procedura  :  In Desfasurare [...]
Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Judetul Mures    Numar anunt  :  155414  /  11.11.2014    Denumire contract  : „Furnizarea de mere elevilor din clasa pregatitoare si elevilor din clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat acreditat/autorizat din judetul Mures în anul scolar 2014-2015”   Stare [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactPrimaria Sectorului 5 BucurestiB-dul Regina Elisabeta nr. 29-31, sector 5În atenția: Aurelia Negru75540 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213126279E-mail: aurelianegru@yahoo.comFax: +40 213126279Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN