Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Ioan Șerbănescu:


Principalele condiții care favorizează apariția incendiilor constau în prezența, în anumite împrejurări determinate, în același timp și spațiu, a materialelor și substanțelor combustibile, precum și a surselor potențiale de aprindere. Ordinea interioară, din punct de vedere al prevenirii și stingerii incendiilor, reprezintă ansamblul unor dispoziții stabilite, aplicate și respectate în incinta unităților productive sau comerciale din industria alimentară. În același timp, trebuie asigurată și urmărită funcționarea echipamentelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor (PSI).


 


Pregătirea acțiunilor PSI


 


Protecția împotriva incendiilor este obligatorie și urmărește securitatea persoanelor, protecția bunurilor și totodată fiabilitatea și siguranța investiției. Fiecare agent economic își asumă, pe parcursul desfășurării activității, proiectarea execuția, exploatarea, verificarea și atestarea, în conformitate cu standardele naționale în vigoare, a instalațiilor de stingere și semnalizare a incendiilor.


 


Operațiunile complexe de pregătire a intervenției în situații de urgență au ca obiectiv principal crearea, în perioada preincendiu, a condițiilor pentru realizarea intervenției operative, calificate și eficiența echipamentelor specifice. Organizarea și desfășurarea operațiunilor complexe de pregătire a intervenției sau a răspunsului, în caz de incendiu, vizează în principal verificarea pregătirii teritoriului (obiectivelor) pentru intervenție, alocarea și disponibilitatea unor mijloace tehnice și altor resurse adecvate îndeplinirii funcțiilor de sprijin.


 


În organizarea și desfășurarea operațiunilor complexe se urmărește aplicarea unor principii de bază, specifice echipamentelor împotriva incendiilor, ținând cont de: priorități, dimensiuni optime, corelarea cu resursele existente, colaborarea cu factorii interesați. Pentru desfășurarea operațiunilor cu scop preventiv se întocmesc planuri grafice conținând elementele necesare obiectivelor propuse, inclusiv a amplasării echipamentelor de prevenire și stingere.


 


Nota generală a prevenirii fenomenului de ardere, care prezintă pericol de incendiu, poate fi prezentată prin urmărirea:


-         limitării propagării fumului prin elemente de construcție;


-         clasei de periculozitate ale materialelor și substanțelor;


-         echipamentelor de protecție împotriva incendiilor;


-         împrejurărilor determinante, care pot favoriza inițierea, dezvoltarea și/sau propagarea unui incendiu;


-         echipării și dotării cu mijloace tehnice de apărare împotriva incendiilor;


-         permiselor/autorizațiilor de lucru cu foc deschis;


-         categoriilor de construcții și amenajărilor care se supun avizării și/sau autorizării privind securitatea la incendiu;


-         normelor generale de apărare împotriva incendiilor, la proiectarea instalațiilor și construcțiilor;


-         obligațiilor impuse salariaților, privind apărarea împotriva incendiilor.


 


Nivelurile de performanță privind siguranța la foc în industria alimentară, precum și măsurile de prevenire/stingere a incendiilor, stabilite pentru construcții, instalații și alte amenajări, vor fi prevăzute în documentațiile tehnice de organizare, sistematizare și amenajare a teritoriului, precum și în documentațiile tehnice de proiectare și executare a construcțiilor și instalațiilor.


 


Echiparea și dotarea cu mijloace PSI


 


Echipamentele, utilajele, instalațiile, substanțele accesoriile și alte mijloace tehnice de prevenire și stingere a incendiului trebuie să îndeplinească condițiile de performanță specifice, fiind admise pentru utilizare numai dacă sunt avizate de Inspectoratul General al Pompierilor Militari. La proiectarea, omologarea și executarea în țară a mijloacelor tehnice de prevenire și stingere a incendiilor este obligatorie respectarea condițiilor tehnice generale, prevăzute în reglementările elaborate și avizate.


 


Dotarea agenților economici cu mijloace fixe sau mobile de intervenție la incendii se face, după caz, pe baza scenariilor de siguranță la foc sau a analizei capacității de apărare împotriva incendiilor, respectându-se criteriile minime de performanță privind organizarea și funcționarea serviciilor de pompieri civili, stabilite de autoritățile abilitate prin lege.


 


Personalului de intervenție pentru stingerea incendiilor i se prevede și i se asigură echipamentul și mijloacele de protecție adecvate. Facem referire la echipamente care trebuie să asigure protecție personalului de intervenție, la efectele negative ale agenților care intervin în caz de incendiu, precum și la posibilități de iluminat, de comunicare și de lucru în condiții de siguranță.


 


Orice persoană cu atribuții de  administrator, conducător al unei unități, producător, importator de produse alimentare are obligația legală de a organiza intervențiile de stingere a incendiilor la locul de muncă. Pentru a respecta această obligație și pentru a permite salariaților să acționeze eficient, este obligat să stabilească numărul și tipul mijloacelor tehnice, care trebuie să existe la fiecare loc de muncă.


 


Categoriile principale de echipamente pentru prevenirea și stingerea incendiilor, necesare construcțiilor a instalațiilor tehnologice și a platformelor amenajate în industria alimentară sunt:


-         sistemele, instalațiile, aparatele și dispozitivele de semnalizare, alarmare și alertare, în caz de incendiu;


-         sistemele, instalațiile, aparatele și dispozitive de limitare și stingere a incendiilor;


-         stingătoarele și alte aparate de stins incendii.


 


Instalațiile care utilizează apa ca substanță de stingere sunt proiectate cu funcția de prevenire/stingere a incendiilor. În faza de postinițiere a incendiilor, materializată prin ardere/combustie, instalațiile speciale de stingere cu sprinkler trebuie proiectate pentru intrarea în funcțiune, după un interval de timp, cât mai redus, în raport cu momentul în care se produce un incendiu și cel mai târziu în faza de ardere lentă.


 


Pentru materializarea practică a acestui aspect, este necesar ca, în faza de proiectare, să se prevadă utilizarea unor sprinklere avansate din punct de vedere tehnice (cu declanșare în timp real). Datorită complexității constructive admise de astfel de instalații, le sunt caracteristice următoarele:


-         tipul (apă-apă, apă-aer);


-         condiții speciale constructive ale încăperilor pentru aparatura de comandă – control – semnalizare/A.C.S.;


-         dimensiuni mari (dezvoltare constructivă), pe arii și volume mari de lucru (rețele multiple de conducte pentru distribuția apei, ramificații, fitinguri etc.);


-         existența unei diversități de elemente tehnice (sub)componente foarte variată (capete sprinkler, fitinguri, manometre, compresoare de aer pentru sistemele de stingere tip aer-apă etc.);


-         instalații cu funcție de alimentarea cu apă (rezervoare de apă, electropompe, sisteme de hidrofor etc), aflate în stare de funcționare și verificate periodic conform graficului prestabilit de către proiectant.


 


Principalele măsuri generale pentru instalațiile de stingere, cu intrare automată sau cu acționare manuală, impun menținerea parametrilor de fiabilitate prestabiliți la proiectare. De asemenea, întreținerea, efectuarea reparațiilor curente, supravegherea echipamentelor trebuie să se realizeze numai de către personalul calificat în acest sens.


 


Echipamentele de drencere, sprinklere și cu apă pulverizată, cu echipamentele conexe, se verifică săptămânal, de către o persoană desemnată de către administrator sau de către operatori terți, în baza unui contract. Aceștia din urmă trebuie să cunoască întregul sistem, posibilele defecțiuni curente sau accidentale care pot fi generate și măsurile de remediere care se impun.


 


Beneficiarul echipamentelor PSI are obligația, cel puțin o dată la cinci ani, să evalueze (pentru sprinkele aflate în exploatare) 3% din capetele de declanșare a instalației de stingere. Operația va fi făcută la un laborator autorizat, dacă furnizorul nu face alte precizări în acest sens.


 


Pe timpul efectuării unor reparații la construcții, ca și înainte de darea în folosință a instalațiilor de stingere, când acestea nu au presiune pentru o perioadă mai mare, se recomandă protejarea acestora, prin acoperirea capetelor de sprinkler și drencer. Toate vanele care se află pe conducte se numerotează pentru identificare cu marcaje distincte, indicând ramura de drencere, sprinklere, apă sau alte substanțe pulverizate, pe care acestea o controlează/deservesc.

Alte articole recomandate:

(Autor: Alexandru Peligrad)  În 2012, volumul de mărfuri agricole și alimentare transportate pe căile rutiere a scăzut cu 40%, în vreme ce distanța medie pe care acestea erau transportate s-a diminuat cu 17%, comparativ cu 2008.   Se poate și mai rău?   În fiecare an din intervalul cuprins între 2010 și 2012 (2012 fiind ultimul an pentru care Institutul Național de Statistică deține date), circa 310 milioane tone de [...]
Internațional Lazăr Com­pany, ultimul mare transportator rutier din România controlat de un român, a anunțat recent că are în plan crearea a 3.000 de noi locuri de muncă, continuându-și astfel, programul de dezvoltare. Potrivit domnului Ion Lazăr, proprietarul companiei, „Anul trecut a fost încheiat cu un profit de aproximativ 2 milioane de euro, la o cifră de afaceri de peste 90 de milioane de euro. Din totalul businessului 60% reprezintă [...]
Apreciată ca fiind cea mai inovatoare companie din domeniul structurilor metalice, halelor și spațiilor de depozitare, Frisomat continuă să ofere proiecte eficiente clienților săi din agribusiness. Una dintre soluțiile constructive pe care Frisomat le propune fermierilor este reprezentată de hala tip Astrigma, cu utilizare multiplă ce include depozitarea recoltelor sau a utilajelor agricole. Unul dintre beneficiarii unei hale Astrigma ridicate de Frisomat este  [...]
Compania P3 din Cehia, deținută de fondul american TPG și de Ivanhoe Cambridge, subsidiara imobiliară a celui mai mare fond de private equity din Canada, în mâinile căruia se află și banii de pensii ai locuitorilor din regiunea Quebec, a cumpărat, într-o tranzacție de 120 mil. euro, Europolis Logistic Park, cel mai mare complex de depozite de lângă București, informeaz[ ZF Corporate. Proiectul vândut de grupul austriac CA Immo are o suprafață de 214.000 mp ș [...]
"Dezvoltarea tehnologiilor avansate de congelare au permis conservarea eficientă a valorii nutritive a fructelor și legumelor pentru perioade mai lungi, au redus pierderile materiale și au avut ca rezultat mărirea termenul de valabilitate a produsului. Toți acești factori au impulsionat popularitatea fructelor și legumelor congelate în rândul consumatorilor. Având în vedere, mediul dinamic și competitiv din piață, inovarea de produ [...]
P3 Logistic Parks a finalizat achizitia parcului Europolis si l-a denumit P3 Bucharest Park, astfel P3 a dezvoltat cel mai mare parc industrial din Romania. P3 Logistic Parks este investitor specializat, dezvoltator și manager de proprietăți europene de logistică, a finalizat procesul de achiziție a două parcuri logistice în Polonia și unul în România, cu o suprafață totală închiriabilă de 467.000 m2 de la fondul austriac de investiții CA [...]
Linde Gas România, parte a Lide Group, va fi Partener al Expo-Conferinței Internaționale Meat & Milk 2014. Participarea acestei prestigioase companii la evenimanetul care se va desfășura în zilele de 11 și 12 iunie, la Hotel Hilton din Sibiu, se va concretiza prin comunicarea cu titlul ”Exchipamente pentru congelare și răcire criogenică”, temă care va fi susținută în Workshop-ul din ziua de 11 iunie destinat sectorului d [...]
Interfrig Ploiești, una dintre companiile de vîrf din România, care activează în zona tehnologică a producției de lactate și carne, va fi prezentă la Expo-Conferința InternaționalăMeat & Milk 2016, care va avea loc în zilele de 12 și 13 mai a.c. la Hotel Alpin, din Poiana Brașov.   Special pentru sectorul lactatelor, Interfrig Ploiești produce și furnizează: Sisteme integrate de procesare, de la design, [...]

 

Meat Milk TV
meatmilk
Debitron Termo
testo
infoALIMENT MAGAZIN