Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Comuna Meresti este beneficiara contractului de finantare C41332201272176013 incheiat la data de 13.11.2013 cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, pentru punerea in aplicare a unei cereri de finantare in scopul realizarii proiectului “ ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA ÎN COMUNA MERESTI, JUDETUL HARGHITA”. In contextul realizarii proiectului este necesara achizitia unui tractor si atasamente de lucru, tractor ce vor fi utilizat în scopul primei înfiintari a serviciului public de gospodarire comunala

Planuri anuale de achizitii publice
An     Denumire plan     Denumire detaliu plan

Detaliu invitatie
Tip legislatie: OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta: Comuna Meresti
Numar invitatie: 357712/ 21.02.2014
Denumire contract: Achizitie Tractor si atasamente de lucru pentru dotare serviciu public de gospodarire comunala
Stare procedura: In Desfasurare
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1)     DESCRIERE
I.1.1)     Sediul social
Comuna Meresti
Cod fiscal 4246246,   Adresa Meresti 144, Meresti,  Telefon 0266/220820,  Fax 0266/220688
I.1.2)     Adresa la care se transmit ofertele:
Meresti 144, Meresti, Romania, cod postal: 537195, telefon:+40 266220688, fax:+40 0266220820, persoana de contact:Mihaly Rigo
I.1.3)     Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:
Sedinta de deschidere a ofertelor va avea loc la sediul administrativ al Comunei Meresti, din localitatea Meresti, nr. administrativ 144
I.2)     Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1)     Tip Autoritate Sectorial: Nu
I.2.2)     Tip Activitate: Servicii generale ale administratiilor publice
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1)     DESCRIERE
II.1.1)     Denumire contract:
Achizitie Tractor si atasamente de lucru pentru dotare serviciu public de gospodarire comunala
II.1.2)     Tip contract: Furnizare
II.1.3)     Modalitatea de atribuire: Un contract de achizitii publice
II.1.5)     Obiectul contractului:
Comuna Meresti este beneficiara contractului de finantare C41332201272176013 incheiat la data de 13.11.2013 cu Agentia de Plati pentru Dezvoltare Rurala si Pescuit, pentru punerea in aplicare a unei cereri de finantare in scopul realizarii proiectului “ ACHIZITIE UTILAJE PENTRU DOTAREA SERVICIULUI PUBLIC DE GOSPODARIRE COMUNALA ÎN COMUNA MERESTI, JUDETUL HARGHITA”. In contextul realizarii proiectului este necesara achizitia unui tractor si atasamente de lucru, tractor ce vor fi utilizat în scopul primei înfiintari a serviciului public de gospodarire comunala
II.1.6)     CPV: 34138000-3 - Tractoare rutiere (Rev.2)
II.1.7)     Impartire pe loturi: Nu
II.2)     Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1)     Valoare estimata: 246,996 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1)     Conditii referitoare la contract
III.1.1)     Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire     Descriere
Garantie de participare     1.Cuantumul garantiei de participare:4.939 lei; 2.Perioada de valabilitate a garantiei de participare:cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei (cel putin 90 de zile de la termenul limita stabilit pentru primirea ofertelor); 3.Modalitatea de constituire a garantiei de participare:Garantia de participare poate fi constituita in oricare din formele prevazute de art.86 alin.(1) si alin.(5)din HG 925/2006; Nota 1:In cazul optarii constituirii garantiei de participare in forma prevazuta de art. 86 alin.(5) lit.(a) din HG 925/2006,datele administrative ale autoritatii contractante sunt:Contul de garantii:RO17TREZ3525006XXX002566 deschis la Trezoreria Municipiului Odorheiu Secuiesc; Cod fiscal:4246246; Titular Cont:Unitatea Administrativ Teritoriala Comuna Meresti; Nota 2:In cazul depunerii de oferte in asociere, garantia de participare trebuie constituita in numele asocierii si sa mentioneze ca acopera in mod solidar toti membrii grupului de operatori economici; Nota 3:Garantia de participare emisa in alta limba decât româna va fi prezentata in original si va fi insotita de traducerea autorizata in limba româna-(Model orientativ Formular nr.1); Nota 4:In cazul in care garantia de participare se constituie intr-o alta valuta, atunci echivalenta se va calcula la cursul BNR valabil cu 2 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor.
Garantie de buna executie     10% din valoarea contractului fara TVA- modul de constituire a garantiei de buna executie : a) Instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurarib) Prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partialeconform HG 1045/2011 privind modificarea art.90 alin.3 din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.Nota: Fiecare ofertant are obligatia de a preciza in cadrul propunerii financiare pentru care mod de constituire a garantie de buna executie opteazaOfertantiiI.M.M.-uri, daca dovedesc ca sunt indeplinite cerintele Legii nr. 346/2004, cu modificarile si completarile ulterioare, pot beneficia de reducere cu 50% la cuantumul garantiei de buna executie a contractului de furnizare.
 
III.2)     CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1)     Criterii de calificare
Criterii de calificare
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1)     Procedura
IV.1.1)     Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2)     Modalitate de desfasurare: Procedura offline
IV.2)     Criterii de atribuire
IV.2.1)     Criteriu de atribuire: Pretul cel mai scazut
IV.2.2)     Se va organiza licitatie electronica: Nu
IV.3)     Informatii administrative
IV.3.1)     Modul de obtinere a documentatiei de atribuire:
S.E.A.P.
IV.3.2)     Limba de redactare a ofertei: Romana
IV.3.3)     Moneda in care se transmite oferta de pret: -
IV.3.4)     Data limita de depunere a ofertelor: 10.03.2014 10:00
IV.3.5)     Data si ora deschiderii ofertelor: 10.03.2014 12:00
IV.3.6)     Data limita de valabilitate a ofertei: 90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1)     Mod de finantare
VI.1.1)     Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare: Da
VI.1.2)     Tip de finantare: Program / Proiect
Program / Proiect: Programul National de Dezvoltare Rurala - PNDR

Alte articole recomandate:

Autoritatea contractantăDenumire, adrese și punct(e) de contactSpitalul Universitar de Urgenta BucurestiStr. Splaiul Independentei nr. 169, sector 5Punct(e) de contact: Serviciu AchizitiiÎn atenția: ec. Andreea Hardau050098 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213140015E-mail: achizitiipublice.suub@gmail.comFax: +40 213140015Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.suub.roTipul autorității contractanteAltele: un [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Penitenciarul cu Regim de Maxima Siguranta Iasi    Numar invitatie  :  366224  /  21.10.2014    Denumire contract  :  ACORD CADRU CARTOFI DE TOAMNA 2014-2015    St [...]
Informatii anunt de participare asociat   Numar anunt:   148865 / 17.01.2014   Denumire contract:   Acord cadru de furnizare salamuri, carnati si preparate pe baza de carne pentru locatiile Bucuresti, Brasov - Predeal si Mamaia   Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu pla [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:    JUDETUL SATU MARE   Adresa postala:    P-TA 25 OCTOMBRIE NR.1  ,  Localitatea:    Satu Mare  ,  Cod postal:    440026  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Kengye Anetta Annamaria  ,  Tel.    +40 261710495  ,  Email:    [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  MUNICIPIUL CONSTANTA    Numar invitatie  :  366869  /  04.11.2014    Denumire contract  :  Achizitia de dulciuri necesare cadourilor pentru copii oferite de Primaria Municipiului Constanta cu [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactRegia Autonoma de Admministrare a Domeniului Public si a Fondului Locativ RA CraiovaStr. Brestei nr. 129, DoljÎn atenția: Claudia Cojman200177 CraiovaROMÂNIATelefon: +40 251411214E-mail: raadpfl.achizitii@yahoo.roFax: +40 251414205Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.igcti.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   DESCRIERE   Sediul social  SPITALUL CLINIC PANAIT SIRBU  Cod fiscal   4316295 ,   Adresa   CAL. GIULESTI NR. 5 SECTOR 6, Bucuresti  ,   Telefon   3161278  ,   Fax   3161296   Adresa la care se transmit ofertele  : CAL. GIULESTI NR. 5 SECTOR 6, Bucuresti, Romania, cod postal: 060251, telefon:+40 213161278, fax:+40 213161296, persoana de contact: [...]
PENITENCIARUL GALATI    Adresa postala:    Str.Traian nr.252  ,  Localitatea:    Galati  ,  Cod postal:    800186  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Comp.achizitii  ,  Tel.    +40 0236479407  ,  In atentia:    Tudor C.  ,  Email:    achizitii.pgalati@anp.gov.ro  ,  Fax:    +4 [...]

 

Meat Milk TV
meatmilk
Debitron Termo
testo
infoALIMENT MAGAZIN