Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă

I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Judetul Galati
Strada Eroilor nr. 7
Punct(e) de contact: Paula Elena Simion
În atenția: Ilie Andreea
800119 Galati
ROMÂNIA
Telefon: +40 236468060
E-mail: licitatii@cjgalati.ro
Fax: +40 236468060
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.cjgalati.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)
Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)
Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului

II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului
Furnizare si distributie produse lactate in cadrul programului national „lapte-corn”.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Scolile si gradinitele din judetul Galati Zonele Mun. Galati, Mun. Tecuci si Pechea.
Cod NUTS RO224
II.1.3)
Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Contractul are ca scop furnizarea si distributia produselor lactate pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat autorizat si pentru prescolarii din judetul Galati.
Acestea se vor livra cu caracteristicile si în conditiile solicitate în caietul de sarcini.
II.1.5)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
15500000, 15511100, 15511210, 15551300, 60000000
II.1.6)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): da
II.2)
Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)
Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 2 409 033,72 RON
Fără TVA
Secțiunea IV: Procedură

IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: da
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
Anunț de participare
Numărul anunțului în JOUE: 2013/S 247-430256 din 20.12.2013
Secțiunea V: Atribuirea contractului

Contract nr: 1421 Denumire: Produse lactate pentru programul lapte-corn lot I zona Mun. Galati – Com. Vanatori
V.1)
Data deciziei de atribuire a contractului:
7.2.2014
V.2)
Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
V.3)
Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului
SC Mazepa Trading SRL
Str. Sulfinei nr. 1, Etaj 1, jud Galati
800180 Galati
ROMÂNIA
E-mail: mazepa_trading@yahoo.com
Telefon: +40 747030103
Fax: +40 236460949
V.4)
Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 1 122 774,72 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 1 122 774,72 RON
Fără TVA
V.5)
Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Secțiunea VI: Informații complementare

VI.1)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)
Informații suplimentare:
1. In situatia in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea în plic închis, în vederea departajarii ofertelor.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcata in SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
2. Ptr. dem. îndepl. crit. de calif. prev. la art. 176 din OUG 34/2006 actual., ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o decl. pe propria raspundere Formularul nr. 19, semnata de reprezent. sau legal, prin care confirma ca îndepl. cerintele de calif. astfel cum au fost solicit. in doc.de atrib.
Declaratia va fi însotita de o Anexa în care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de îndeplinire a respectivelor cerinte – inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.
În cazul în care uzeaza de acest drept, ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma îndeplinirea cerintelor de calificare, atunci când primeste din partea autoritatii contractante o solicitare în acest sens, în termenul prevazut în respectiva solicitare.
Acest termen nu poate fi mai mic de 3 zile lucratoare.
Docum. edific. care probeaza/confirma îndepl. cerintelor de calif., în cazul în care ofert. uzeaza de acest drept, vor avea valab. în termenul prevazut în resp. solicitare.
3. Ofert va prezenta model acord-cadru si contract subsecvent, semnat si stamp. de ofertant pe ultima pag. sub inscrisul „De acord cu clauzele obligatorii” sau va prezenta o decl. pe propria raspundere prin care isi asuma indepl.clauzelor oblig.din modelul de ctr.
VI.3)
Căi de atac
VI.3.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.3.2)
Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
CJ Galati
Str. Eroilor nr.7
800119 Galati
ROMÂNIA
E-mail: licitatii@cjg.ro
Telefon: +40 236468060
Fax: +40 236468060

Alte articole recomandate:

Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactMinisterul Apararii – Unitatea Militara 02238 ChitilaStrada Crinului numarul 2În atenția: Viorel Broscaru077045 ChitilaROMÂNIATelefon: +40 214363935E-mail: um02238ilfov@yahoo.comFax: +40 214363474Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contac [...]
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1)      DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:STATIUNEA DE CERCETARE DEZVOLTARE AGRICOLA SECUIENIAdresa postala:  STRADA PRINCIPALA NUMARUL 371 , Localitatea:  Secuieni , Cod postal:  617415 , Romania , Punct(e) de contact:  MIHAIL ROMAN , Tel.  +40 233745136 , Email:  scazsec@easynet.ro , roman@scda.ro , remus.prisecaru@scda.ro , Fax:  +40 233745137 , Adresa internet (URL):  www.scda.ro , [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 1B-dul Maresal Averescu nr. 17, sector 1În atenția: Mihaela Briciu71314 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 212224340E-mail: achizitiipublice@dgaspc-sectorul1.roFax: +40 212224340Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.dgaspc-sectorul1.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Olt    Numar invitatie  :  367480  /  17.11.2014    Denumire contract  :  Furnizare produse: PULPA VITA, PULPA PORC [...]
Informatii anunt de participare asociat   Numar anunt:   148865 / 17.01.2014   Denumire contract:   Acord cadru de furnizare salamuri, carnati si preparate pe baza de carne pentru locatiile Bucuresti, Brasov - Predeal si Mamaia   Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu pla [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul ConstantaBd. Tomis nr. 51În atenția: Mihaela Lungu900725 ConstantaROMÂNIATelefon: +40 241708413E-mail: licitatii@cjc.roFax: +40 241488411Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjc.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAutoritate regională sau localăI.3)Activitate [...]
    Primaria Municipiului Onesti, cu sediul in localitatea Onesti, B-dul Oituz, nr. 17, judet Bacau, cod de identificare fiscala 4353250, intentioneaza sa achizitioneze prin cumparare directa in conformitate cu prevederile art. 19 din OUG nr. 34/2006 - privind atribuirea contractelor de achizitie publica, a contractelor de concesiune de lucrari publice si a contractelor de concesiune de servicii, cu modificarile si completarile ulterioare, urmatoarele produse:1.Butasi pelargonium [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactStatiunea de Cercetare-Dezvoltare Agricola Simnic-CraiovaSoseaua Balcesti nr. 54În atenția: Constantin Gavan200721 CraiovaROMÂNIATelefon: +40 251417534E-mail: simnic@simnicscda.roFax: +40 251417534Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAltele: Institutie publicaI.3)Activitate principalăAltele: [...]

 

Meat Milk TV
meatmilk
Debitron Termo
testo
infoALIMENT MAGAZIN