Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

 


eoliene


În condiții de criză, diminuarea costurilor de producție este principala preocupare a tuturor managerilor din industria alimentară românească. O parte foarte însemnată a costurilor o reprezintă cele legate de energie. Majorarea permanentă a prețului la energia electrică și la gaze generează majorări de prețuri ale produsului final și, prin consecință, diminuarea consumului. De aceea, adoptarea unor soluții economice de aprovizionare cu energie sau chiar a soluțiilor de producere directă a acesteia nu numai că devine, pe zi ce trece, absolut obligatorie, ci și, aproape, o condiție pentru asigurarea viabilității fiecărei companii în parte. Nu mai puțin adevărat, adoptarea soluțiilor energiei regenerabile va fi obligatorie în viitor, la nivelul Uniunii Europene.


Obiectivele UE privind energia din surse regenerabile


Pentru aceasta, credem că este cât se poate de util să vedem care sunt obiectivele Uniunii Europene, la nivel instituționalizat. Directiva privind energia din surse regenerabile adoptată în 2009 stabilește obiective obligatorii cu privire la energia din surse regenerabile. Aceasta se concentrează pe atingerea unei ponderi a energiei din surse regenerabile de 20 % din consumul total de energie al UE până în 2020. Fiecare stat membru trebuie să atingă obiective individuale în ceea ce privește ponderea globală a energiei din surse regenerabile în cadrul consumului energetic. Mai mult, în sectorul transporturilor, toate statele membre trebuie să atingă același obiectiv, care vizează o pondere de 10% a energiei din surse regenerabile.


 


Aceste obiective pot fi atinse prin creșterea ponderii energiei din surse regenerabile, inclusiv energie eoliană (atât terestră, cât și offshore), energie solară (termică, fotovoltaică și concentrată), energie hidroelectrică, maremotrică, geotermală și energie obținută din biomasă (inclusiv biocarburanți și biolichide). Obiectivele privind energia din surse regenerabile sunt menite să reducă poluarea și emisiile de gaze cu efect de seră, să scadă costurile de producție pentru energia din surse regenerabile și să diversifice resursele de energie prin reducerea dependenței de petrol și de gaze.


 


În conformitate cu cerințele de raportare care decurg din Directiva privind energia din surse regenerabile, se prezintă un raport o dată la doi ani.Scopul acestui raport este evaluarea progresului statelor membre în promovarea și utilizarea energiei din surse regenerabile în vederea realizării obiectivelor pentru 2020. În plus, acesta conține secțiuni dedicate schemei de durabilitate pentru biocarburanți și biolichide consumate în UE și impactului economic, social și asupra mediului al acestui consum.


 


Situația UE, în privința energiilor regenerabile


Adoptarea cadrului de politică actual privind obiectivele obligatorii din punct de vedere juridic a avut ca rezultat o creștere puternică a ponderii energiei din surse regenerabile. Cele mai recente date Eurostat disponibile sugerează că UE și majoritatea statelor membre sunt în prezent în grafic în ceea ce privește realizarea obiectivelor pentru 2020. 


 


În 2010, cota de energie din surse regenerabile în UE a fost de 12,7 %, iar majoritatea statelor membre și-au atins deja obiectivele intermediare respective prevăzute de directivă pentru 2011/2012. În ceea ce privește criteriile de durabilitate ale UE, punerea în aplicare de către statele membre a schemei pentru biocombustibili este considerată prea lentă. În prezent, impactul potențial negativ al consumului de biocarburanți din UE nu necesită alte măsuri specifice de intervenție politică.


 


Își va atinge UE obiectivele pentru 2020?


 


Deși s-au înregistrat progrese până în 2010, există motive de îngrijorare cu privire la progresele viitoare: transpunerea directivei a fost mai lentă decât s-ar fi dorit, printre altele ca urmare a crizei economice actuale din Europa. Întrucât traiectoria orientativă pentru îndeplinirea obiectivului final are o tendință ascendentă în timp, în realitate sunt necesare mai multe eforturi în anii următori din partea majorității statelor membre. Politicile actuale nu vor fi suficiente pentru a stimula dezvoltarea necesară a energiei din surse regenerabile în majoritatea statelor membre. Prin urmare, vor fi necesare eforturi suplimentare pentru ca statele membre să se mențină în grafic în următorii ani.


 


Ce trebuie făcut până în 2020?


 


Statele membre ar trebui să finalizeze transpunerea Directivei privind energia din surse regenerabile cât mai curând posibil și ar trebui să își intensifice eforturile în ceea ce privește abordarea barierelor în calea recurgerii la energia din surse regenerabile prin:


 


- luarea de măsuri pentru a reduce povara administrativă și întârzierile;


- dezvoltarea rețelei de energie electrică și o mai bună integrare pe piață a energiei din surse regenerabile;


- scheme de sprijin mai stabile și transparente, rentabile și orientate către piață.


 


Orientările planificate ale Comisiei privind schemele de sprijin și reforma prevăzută își propun să se asigure că un astfel de sprijin este rentabil și contribuie la integrarea producției de energie din surse regenerabile pe piața energiei. Iată, în continuare, principalele soluții tehnologice de generare a surselor de energie moderne și economice.


 


Sursa eoliană


 


La scară mondială, sursa eoliană disponibilă este evaluată la 57.000 TWh pe an. Teoretic, energia de origine eoliană poate acoperi necesarul de electricitate pe plan mondial. Contribuția energiei eoliene off shore (în larg) este estimată la 25.000 - 30.000 TWh pe an, fiind limitată la locații care să nu depășească adâncimea de 50 m.


 


Multe dintre zonele cu vânturi de viteză mică sunt localizate în ferme, în zone agricole sau comunități rurale. Aceste zone de clasa 4 sunt în mod semnificativ mai aproape de punctele de conectare la rețeaua electrică decât cele de clasa 6. Vânturile de viteze mari - clasa 6 - se caracterizează prin viteze de 6,7 m/s (media


anuală) la înălțimea de 10 m (15 mph la 33 picioare înălțime). Distanța medie dintre siturile de clasa 6 este de aproximativ 800 km, iar între majoritatea celor de clasa 4, de circa 160 km. Cercetătorii consideră că dacă ariile cu vânturi de clasa 4 s-ar dezvolta la capacitate maximă, costurile privind transportul s-ar reduce considerabil, iar suprafața totală utilizabilă pentru dezvoltare ar crește de 20 de ori.


 


Sursa solară


 


Se estimează că durata de viață a astrului solar este de 5 miliarde de ani, ceea ce conduce la concluzia că, pe scara noastră a timpului, el reprezintă o energie inepuizabilă și deci regenerabilă. Energia totalăcaptată de scoarța terestră este de


720.106 TWh pe an. Energia solară termică produce apă caldă utilizată în clădiri, sau permite acționarea turbinelor ca și în cazul centralelor termice clasice, pentru producția de electricitate. Această tehnică de a produce electricitate se aplică în cazul centralelor experimentale cu randamentul net într-adevăr mic, de 15%.


 


Sursa geotermică


 


Geotermia de temperatură ridicată (150 până la 300° C) presupune pomparea acestei ape la suprafață, unde, prin intermediul unor schimbătoare de căldură, se formează vapori, care sunt utilizați ulterior în turbine, ca și în cazul centralelor termice clasice și astfel se produce electricitate. Resursele geotermice cu o temperatură scăzută (mai mică de 100° C) sunt extrase cu ajutorul unor pompe termice, în scopul eliberării unei cantități de căldură pentru diferite necesități.


 


Această resursă termică poate fi exploatată prin intermediul tehnologiei "rocilor calde și uscate", în curs de dezvoltare. Principiul constă în pomparea de apă prin intermediul primului puț către zonele de mare adâncime (mai mari de 3.000 m) corespunzătoare fisurilor din rocă.


 


Apa reîncălzită urcă prin intermediul unui al doilea puț și permite producerea de electricitate ca și în cazul centralelor termice clasice. Transferul acestei energii din sol se realizează prin pompe de căldură. Acest mod de captare a energiei geotermale este la îndemâna oricui și este din ce în ce mai răspândit.


 


Biomasa


 


Sub rezerva unei exploatări durabile a acesteia, biomasa este o energie regenerabilă care furnizează biocombustibili (în general sub formă solidă) și biocarburanți (în general sub  formă lichidă). Fără să se realizeze culturi energetice specifice, potențialul de biomasă ar putea fi dublat, doar prin recuperarea sistematică a tuturor deșeurilor organice: deșeuri menajere și industriale nereciclabile, tratarea prin metanizare a filtrelor de epurare și a deșeurilor agricole, care ar genera biogaz.


 


Cunoscându-se cantitățile impresionante de deșeuri care există în prezent și că în medie rezultă 500 m3N de metan la o tonă de deșeuri organice fermentate, putem intui ce cantitate enormă de gaz este eliminat în atmosferă. Acest gaz, care stagnează în deșeuri, captat și utilizat, poate deveni o sursă spectaculoasă de energie, fiind considerată aproape inepuizabilă. Să facem un mic calcul.


 


■ Cantitatea de reziduuri colectate zilnic (stradale, menajere, piețe, parcuri etc.) se cifrează la o medie de 0,8 kg loc./zi; rezultă, 300 kg loc./an.


■ La o medie de 100 m3 N de gaz metan consumat într-o lună pe cap de locuitor, la 1 milion de locuitori rezultă un consum de 1,2x109 m3 N de gaz metan/an care dă circa 900x109 kcal/an.


 


Consecințe în caz de eșec


 


Nerealizarea obiectivelor pentru energia din surse regenerabile va avea consecințe importante pentru UE. În primul rând, o puternică dezvoltare a energiei din surse regenerabile este o condiție importantă pentru a trece la o economie cu emisii reduse de carbon până în 2050.


 


În acest sens, actualul deceniu va fi crucial pentru a aduce Europa pe calea cea bună, deoarece deciziile privind investițiile adoptate astăzi ne vor afecta sectorul energetic în următorii 30 de ani. În al doilea rând, nerealizarea obiectivelor ar încetini progresul în direcția celor trei obiective ale politicii UE în domeniul energiei: UE ar rămâne extrem de dependentă de combustibilii fosili, iar obiectivele „securitatea aprovizionării cu energie” și „energie durabilă” ar fi compromise. 


 


În plus, răspândirea insuficientă a mai multor tehnologii legate de energia din surse regenerabile nu ar permite reducerea corespunzătoare a costurilor de producție și ar împiedica, prin urmare, contribuția energiei din surse regenerabile la competitivitatea UE. În cele din urmă, nerealizarea obiectivelor naționale obligatorii ar putea declanșa proceduri de constatare a neîndeplinirii obligațiilor împotriva statelor membre în cauză.


 

Alte articole recomandate:

  O mare parte a costurilor adiacente producției, dar care se regăsesc în prețul final al produsului, o reprezintă cheltuielile de funcționare în sine a fiecărei unități de producție. Printre acestea se numără și cele legate de manevrarea mărfurilor care, prin natura lucrurilor, utilizează mijloace de transport intrauzinal. La rândul lor, acestea pot fi: elevatoare, transportoare fixe sau mobile, electrocare, motocare, stivuitoare. O soluție pentru diminuarea acestor [...]
O investiție în valoare de 20 de milioane de euro într-o fabrică de uleiuri comestibile și necomestibile la Galda de Jos în județul Alba este blocată din motive administrative. Proiectul de hotărâre pentru aprobarea construcției noii fabrici a fost atacat în contencios administrativ de către Instituția Prefectului, întrucât legea nu permite valorificarea terenurilor din pășuni, decât prin hotărâre de Guvern. Fabrica de uleiuri de la Galda [...]
  Condiție esențială în industria alimentară, reducerea bacteriană și microbiologică se poate realiza și cu ajutorul utilizării pardoselilor performante. Soluții în acest sens propune Grup 4M, reprezentantă în România a concernului Grup 4 Europa. Dintre acestea, am selectat pentru ediția de față următoarele propuneri. FLOWCRETE FLOWSHIELD SL   Pardoseală epoxidică cu finisaj autonivelant, igienic. Se [...]
(AutorȘ Maria Demetriad)  Ținând cont de complexitatea activităților care se desfășoară într-o unitate producătoare de alimente, dar, mai ales, luându-se în calcul normele foarte stricte de igienă și siguranță care trebuie respectate, la construcția unor astfel de unități trebuie să se aibă în vedere cerințe absolut obligatorii care trebuie satisfăcute încă din faza de proiect.   Amplasarea [...]
Grecii de la Olympus Diary construiesc la Hălchiu – Brașov o centrală pe biogaz. Potrivit avizului obținut de la Electrica Transilvania Sud, puterea instalată a acesteia urmează să fie de 1,5 MW. Investiția medie într-o astfel de centrală este de trei milioane de euro pentru un MWh, ceea ce înseamnă că grecii ar urma să investească în jur de 4,5 milioane de euro pentru realizarea acestei centrale. Un proiect asemănător mai avea în Brașov compania Carmolimp, [...]
Există în continuare multe segmente din industria alimentară în care topul principalilor jucători este format din afaceri de familie din România, deși companiile multinaționale au achiziționat în ultimii ani numeroase afaceri construite de antreprenori români din industria alimentară, fie pentru a-și consolida cota de piață, fie pentru a-și asigura o nouă piață de desfacere, nota într-o analiză Ziarul financiar. De aici, [...]
Horia Stoian: Programul de Reconversie Energetică stabilit la nivel național, în conformitate cu Programul European Energetic al Uniunii Europene, oferă Industriei alimentare românești posibilitatea de a eficientiza activitatea companiilor, de a diminua costurile de producție și, nu în ultimul rând, de a repartiza un capital sporit campaniilor de marketing și promovare a produselor. De asemenea, reconversia oferă companiilor un canal în plus prin care [...]
Sistemele moderne de pardoseli pentru domeniile industriale au la bază tehnologii carepermit îmbinarea optimă dintre utilitate, condiții arhitecturale specifice, design și cerințele beneficiarilor. Sika a dezvoltat soluții pentru industria alimentară care respectă standardele și normele europene în domeniu, adaptate la cerințele proiectelor de pe piața autohtonă, prin suportul oferit de către consultanții săi tehnici. Sistemele de pardoseli speciale sunt necesare pentru spațiile [...]

 

Conferinta Meat Milkk 2019
Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi