Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

 


softuri infoaliment


În momentul de față, este absolut de neimaginat ținerea unei evidențe stricte a mărfurilor, precum și mișcarea acestora în și din depozite, fără utilizarea unor programe eficiente și rapide. Gestionarea cât mai corectă a datelor contribuie în bună măsură la eliminarea pierderii și la creșterea eficienței unei companii. De aceea, vă prezentăm o posibilă soluție informatică, mai precis, un soft care poate veni în sprijinul afacerii dumneavoastră.


 


Prezentare generală


 


Sistemele de gestiune a bazelor de date, pe scurt SGBD, reprezintă sisteme  informatice specializate în stocarea și prelucrarea unui volum mare de date, în rezolvarea problemelor care implică prelucrări puține asupra unui volum mare de date. Termenul de bază de date se referă la datele de prelucrat, la modul de organizare a acestora pe suportul fizic de memorat, iar termenul de gestiune se referă la acțiunea de memorare și prelucrare a acestor date.


 


Pe discuri, informațiile sunt depozitate în fișiere. O bază de date reprezintă tocmai


un astfel de fișier, cu o anumită organizare (analoagă cu cea a unui tabel), ce permite accesul rapid și complet la informațiile stocate în acesta. Asupra bazelor de date se pot defini o multitudine de comenzi precum creare, ștergere, sortare, copiere etc., care pot fi folosite fie interactiv, fie înlănțuite și combinate cu alte comenzi în secvențe de programe.


 


Îmbunătățiri mai recente ale SGBD-urilor se referă la organizarea bazelor de date


– modelul relațional al acestora – și la metodele de interogare a bazelor a bazelor de date. SGBD-urile relaționale sunt prevăzute cu posibilitatea realizării de legături între două sau mai multe baze de date, legături care permit accesarea simultană a unor date, ce se află într-o anumită relație, din baze de date diferite.


 


Sistemul FoxPro


 


FOXPRO este un sistem relațional de gestiune a bazelor de date dezvoltat de firma


FOX Software, aflat în frunte ca performanțe, principalul său atu fiind viteza de lucru mult sporită. Pentru a reda mai bine capacitățile de stocare ale acestui sistem, menționăm faptul că permite un număr maxim de 1 miliard de înregistrări (linii) și un număr de 255 de câmpuri (coloane). Pe lângă acestea FoxPro este dotat cu o interfață prietenoasă care cuprinde meniuri, ferestre, utilitare, generatoare de rapoarte etc.


 


Toate aceste caracteristici și multe altele fac din acest sistem de gestiune a bazelor


de date, un puternic instrument software, la îndemâna tuturor utilizatorilor care lucrează sau care intenționează să lucreze în domeniul bazelor de date.


 


Contabilitatea mărfurilor


 


Mărfurile sunt formate din bunuri achiziționate în vederea revânzării în aceeași


stare. Sunt asimilate stocurilor de mărfuri și acele elemente din celelalte categorii de stocuri (materii prime, materiale, obiecte de inventar) achiziționate de la terți, care ulterior sunt redistribuite (redestinate) fiind disponibile pentru a fi vândute în starea în care au fost cumpărate. Ca urmare, stocurile de materiale, combustibil, obiecte de inventar etc. negociate și vândute, vor fi trecute în gestiunea și contabilitatea mărfurilor.


 


Această delimitare, pe lângă faptul că asigură încadrarea corectă a stocurilor după


destinații reale, permite determinarea reală a cheltuielilor după felul lor. Pentru contabilizarea mărfurilor se folosesc conturile sintetice de gradul I din grupa 37 ”Mărfuri”, cu cele două componente ale sale: contul 371 ”Mărfuri” și


contul 378 ”Diferențe de preț la mărfuri”.


 


Contul 371”Mărfuri” ține evidența existenței și mișcării aflate în depozite, precum și în unitățile cu amănuntul sau de alimentație publică. Acest cont este un cont de


activ. În debit se înscrie valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor intrate în gestiunea unității astfel:


 


- achiziționate cu plată de la terți, în corespondență cu creditul contului 401 ”Furnizori”, 408 ”Furnizori facturi nesosite”, cu prețul de achiziție fără TVA;


- cu adaosul comercial cuprins în prețul de vânzare, dacă înregistrarea mărfurilor intrate se face la prețul de vânzare, prin creditul contului 378 ”Diferențe de preț la mărfuri”;


- cu taxa pe valoarea adăugată cuprinsă în prețul de vânzare cu amănuntul cu care sunt înregistrate mărfurile la intrare, prin creditul contului 4428”TVA neexigibilă”;


- readuse din custodie, păstrare sau consignație, de la terți, prin creditul contului


357 ”Mărfuri în custodie sau în consignație la terți”;


- aduse ca aport în natură la capital de asociați, prin creditul contului 456 ”Decontări cu asociații privind capitalul”;


=transferate din gestiunea altor stocuri, redistribuite spre vânzare, prin creditul


conturilor 300”Materii prime”, 301”Materiale consumabile”, 302 ”Obiecte de inventar”;


- primite prin donație sau cu titlu gratuit, prin creditul contului 771”Venituri


excepționale din operațiuni de gestiune”;


- constatate plusuri la inventar în corespondență cu creditul contului  607 ”Cheltuieli privind mărfurile”.


 


În creditul contului se înregistrează valoarea la preț de înregistrare a mărfurilor


ieșite din patrimoniul unității:


 


- prin vânzare în corespondență cu contul 607 ”Cheltuieli privind mărfurile”;


- cu adaosul comercial aferent mărfurilor vândute, când prețul de înregistrare este prețul de vânzare, prin debitul contului 378 ”Diferențe de preț la mărfuri”;


- cu taxa pe valoarea adăugată aferentă mărfurilor vândute cu amănuntul, prin debitul contului 4428 ”TVA neexigibilă”;


- venituri anticipate încasate în numerar prin creditul contului 472 ”Venituri  înregistrate în avans”;


- sumele restituite în numerar din avansuri de trezorerie, neutilizate prin creditul


contului 542 ”Avansuri de trezorerie”,


- încasări în numerar reprezentând redevențe, locații de gestiune și chirii prin creditul contului 706 ”Venituri din redevențe, locații de gestiune și chirii”;


- valoarea mărfurilor vândute cu plata în numerar prin creditul conturilor 707 ”Venituri din vânzarea mărfurilor”, 4427”TVA colectată”;


- încasări din despăgubiri și alte venituri din exploatare prin creditul contului 758 ”Alte venituri din exploatare”;


- diferențe favorabile de curs valutar, aferente disponibilităților în devize sau operațiilor efectuate în numerar prin creditul contului 765”Venituri din diferențe de curs valutar”;


 


În creditul contului 531”Casa ” se înregistrează:


 


- depunere de numerar în bancă prin debitul contului 581”Viramente interne”;


- valoarea aportului retras de întreprinzătorul individual prin debitul 108 ”Întreprinzătorul individual”;


- plăți efectuate pentru constituirea societății, prin debitul contuli 201”Cheltuieli de constituire”;


- costul de achiziție al titlurilor de participare cumpărate în numerar prin debitul contului 261”Titluri de participare”;


- costul achziție al altor titluri de plasament, cumpărate în numerar prin debitul


conturilor 263”Alte titluri imobilizate” și 269”Vărsăminte de efectuat” pentru imobilizări financiare;


- plățile efectuate către furnizori prin debitul conturilor 401”Furnizori” I 404 ”Furnizori de imobilizări”;


- valoarea avansurilor acordate pentru livrări de bunuri, prestări servicii etc., prin debitul contului 409”Furnizori – debitori”;


- remunerațiile achitate personalului prin debitul contului 421”Personal remunerații datorate”,


- plăți în numerar reprezentând ajutoare materiale și protecție socială acordată personalului prin debitul contului 423 ”Personal – ajutoare materiale acordate”;


- suma acordată personalului reprezentând participarea la profit prin debitul contului 424”Participarea personalului la profit”;


- avansuri prin debitul contului 425 ”Avansuri acordate personalului”;


- achitarea drepturilor de personal neridicate prin debitul contului 426”Drepturi


de personal neridicate”;


- rețineri din remunerații prin debitul contului 427”Rețineri din remunerații datorate terților”;


- plata altor datorii față de personal prin debitul contului 428”Alte datorii și creanțe în legătură cu personalul”;


- sume restituite în numerar asociaților prin debitul conturilor 455 ”Asociați conturi curente”, 456 ”Decontări cu asociații privind capitalul” și 457 ”Dividende de plată”;


- plăți către diverși creditori prin debitul contului 462 ”Creditori diverși”;


- plăți în numerar efectuate în avans prin debitul contului 471”Cheltuieli înregistrate în avans”;


- avansuri de trezorerie acordate în numerar prin debitul contului 542 ”Avansuri


de trezorerie”;


- plăți privind redevențe, locații de gestiune și chirii prin debitul contului 612 ”Cheltuieli cu redevențe, locații de gestiune și chirii”;


- prime de asigurare achitate în numerar prin debitul contului 613 ”Cheltuieli cu


prime de asigurări”;


- diferențele nefavorabile de curs valutar prin debitul contului 665 ”Cheltuieli din


diferențe de curs valutar”;


- valoarea despăgubirilor și amenzilor plătite în numerar, a donațiilor și subvențiilor acordate prin debitul contului 671”Cheltuieli excepționale privind operațiunile de gestiune”;


 


Soldul contului reprezintă disponibilitățile în numerar existente în casierie.


 


Contabilitatea încasărilor și plăților prin conturi la bănci


 


Unitățile patrimoniale, pentru o mai bună circulație a banilor, sunt interesate să


păstreze la diferite bănci disponibilitățile lor bănești și să efectueze operațiile de încasări și plăți prin sistemul decontărilor fără numerar. Decontările fără numerar sunt acele operațiuni bancare prin care plățile, respectiv încasările se fac prin trecerea unei sume de bani datorate de debitor din contul său de la bancă în contul bancar al creditorului, operațiune care se numește virament.


 


Plățile din contul debitorului se fac cu consimțământul acestuia, cu excepția celor


ce reprezintă obligații prin titluri executorii în limita disponibilităților bănești din cont și a creditelor contractate. Întreprinderile își pot deschide mai multe conturi de disponibil la bănci pe activitate, destinație, unități etc., astfel încât să poată beneficia de servicii operaționale, de securitatea și valorificarea mijloacelor bănești.


 


La efectuarea operațiilor de încasări și plăți fără numerar, prin bancă, se pot utiliza diferite forme de decontare și instrumente adecvate care să faciliteze cu siguranță și operativitate aceste operații. Aceasta presupune statutarea unor reguli și modalități de operare pe care să le accepte și să le respecte fiecare partener. În acest scop, Banca Națională și băncile specializate elaborează norme de efectuare a operațiilor de decontare.


 


Contabilitatea decontărilor fără numerar se ține cu ajutorul contului 512 ”Conturi


curente la bănci” deschis pe conturi sintetice de gradul II și anume 5121”Conturi la bănci în lei”, 5124 ”Conturi la bănci în devize”, 5125 ”Sume în curs de decontare” și 5126 ”Carnete de cecuri cu limită de sumă”. Contul 5121 ”Conturi la bănci în lei” ține evidența disponibilităților în lei, aflate în conturi la bănci, a mișcării acestora ca urmare a încasărilor și plăților efectuate.


 


Din punct de vedere a conținutului economic, acesta este un cont de mijloace economice, din grupa mijloacelor bănești - cont de activ.


 


În debitul contului 5121”Conturi la bănci în lei” se înregistrează:


 


- sumele depuse sau virate în cont, rezultate din încasări în numerar sau din


alte conturi bancare, prin creditul contului 581”Viramente interne”.


- sumele depuse în cont ca aport de către întreprinzătorul individual, prin


creditul contului 108”Contul întreprinzătorului individual”.

Alte articole recomandate:

"Dezvoltarea tehnologiilor avansate de congelare au permis conservarea eficientă a valorii nutritive a fructelor și legumelor pentru perioade mai lungi, au redus pierderile materiale și au avut ca rezultat mărirea termenul de valabilitate a produsului. Toți acești factori au impulsionat popularitatea fructelor și legumelor congelate în rândul consumatorilor. Având în vedere, mediul dinamic și competitiv din piață, inovarea de produ [...]
PricewaterhouseCoopers Business Recovery Services, lichidatorul Pic SA, a finalizat vanzarea hypermaketului Pic Oradea catre Western Logistics SRL, firma afiliata grupului Alf Mizzi & sons Ltd din Malta, ce acopera o gama larga de segmente de afaceri, incluzand dezvoltari imobiliare, distributie, retail, publicitate si turism. „Tranzactia s-a realizat in contextul unei piete imobiliare cu o lichiditate scazuta, indeosebi pentru activele a caror valoare se ridica la cateva milioane de [...]
Apreciată ca fiind cea mai inovatoare companie din domeniul structurilor metalice, halelor și spațiilor de depozitare, Frisomat continuă să ofere proiecte eficiente clienților săi din agribusiness. Una dintre soluțiile constructive pe care Frisomat le propune fermierilor este reprezentată de hala tip Astrigma, cu utilizare multiplă ce include depozitarea recoltelor sau a utilajelor agricole. Unul dintre beneficiarii unei hale Astrigma ridicate de Frisomat este  [...]
Piața globală de echipament frigorific comercial a înregistrat o valoare de 29,1 miliarde de dolari în 2012 și este de așteptat să ajungă la 46,6 miliarde de dolari în 2018, în creștere cu un ritm mediu anual de aproximativ 8,2 la sută pentru intervalul de timp 2012-2018, potrivit raportului "Commercial Refrigeration Equipment Market - Global Industry Size, Market Share, Trends, Analysis and Forecast, 2012 - 2018" publicat de firma de consultanță [...]
Webasto Thermo & Comfort Romania, Patener al Conferinței Internaționale Meat & Milk 2015, va expune în cadrul secțiunii EXPO cele mai noi sisteme de climatizare, detaliind pentru participanții la eveniment și celelalte produse și servicii ale companiei.   Spre deosebire de alțe companii care vor expune în zona EXPO,  Webasto Thermo & Comfort Romania va fi prezent și cu un autovehicul special care va fi expus spre a [...]
"Dezvoltarea tehnologiilor avansate de congelare au permis conservarea eficientă a valorii nutritive a fructelor și legumelor pentru perioade mai lungi, au redus pierderile materiale și au avut ca rezultat mărirea termenul de valabilitate a produsului. Toți acești factori au impulsionat popularitatea fructelor și legumelor congelate în rândul consumatorilor. Având în vedere, mediul dinamic și competitiv din piață, inovarea de produ [...]
Investitorul în parcuri de retail Mitiska Reim a încheiat a doua tranzacție cu First Retail International 2 Fund (FRI 2), în valoare de 190 de milioane de euro, ajungând astfel la un total de 400 de milioane de euro bani pentru investiții. O a treia etapă de majorare a fondurilor va avea loc în luna septembrie a acestui an. FRI 2 este un fond care investește exclusiv în proprietățile de retail din Europa, atât unități de sine stătătoare, cât și [...]
Apemin Zizin din Brașov, unul dintre cei mai mari îmbuteliatori de ape minerale naturale, va lua un împrumut în valoare de 4,2 milioane de lei de la Raiffeisen Bank pentru a construi un depozit în Mogoșoaia (jud. Ilfov), conform unei decizii luată de companie. Compania, controlată de Laura și Laurențiu Lazăr, va garanta acest credit cu un imobil din Mogoșoaia, reprezentat de un teren intravilan cu o suprafață de 6.430 de metri pătrați, unde se află o hală de depozitare [...]

 

Meat Milk TV
meatmilk
Debitron Termo
testo
infoALIMENT MAGAZIN