Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Nr. 48/23.03.2015
DOCUMENTATIA PENTRU OFERTANTI
PENTRU ACHIZITIA UNOR MATERII PRIME CEAINARIE


Achizitor: SC SANTHE FITOCEANIARIE SRL
Titlul proiectului POSDRU : „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!”
ID proiect POSDRU: 143889
Calitatea achizitorului în
cadrul proiectului Structură de economie socială cu personalitate juridică proprie
1. INFORMATII GENERALE
1.1. Achizitor:
Denumire: SC SANTHE FITOCEANIARIE SRL
Sediul în social în Ilfov, com. Brănești, sat Brănești, str. Petre Ionel, nr. 109
Persoană de contact:
Chirilă Dumitru Dănuț Telefon: 0722796041
E-mail: fitoceainarie@yahoo.ro


Adresă de internet: www.proiecteconomiesociala.ro; www.dgas.ro


1.2.
a) Calendarul procedurii
ETAPA DATA
Transmiterea spre publicare a anunțului de participare 23.03.2015
Punerea la dispoziția operatorilor economici a documentației pentru ofertanți 23.03.2015
Primirea de clarificari privind documentația pentru ofertanți 28.03.2015
Transmiterea răspunsurilor la clarificari 30.03.2015
Data limita pentru primirea ofertelor 31.03.2015
Deschiderea ofertelor 31.03.2015
Evaluarea ofertelor 31.03.2015
Notificarea privind rezultatul aplicarii procedurii 01.04.2015
b) Adresa unde se primesc ofertele si unde pot fi solicitate clarificari: str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, București, www.proiecteconomiesociala.ro, www.dgas.ro
Orice oferta primita dupa termenul limita de depunere a ofertelor, stabilit in documentatia pentru ofertanti, sau la o alta adresa decat cea indicata mai sus, nu va fi evaluata de achizitor, aceasta fiind pastrata la sediul achizitorului.
2. OBIECTUL CONTRACTULUI DE ACHIZITIE
2.1. Descriere
2.1.1. Denumireacontractului de achizitie:
Titlu: CONTRACT DE ACHIZIȚIE de materie prima ceainarie, cod CPV: 15800000-6 Diverse produse alimentare; CPV 15860000-4 Cafea, ceai și produse conexe
2.1.2. Descriere produselor ce vor fi achizitionate
Se vor achizitiona materiale auxiliare structura economie sociala 2, necesare pentru dotarea unei structuri de economie socială- SC SANTHE FITOCEANIARIE SRL
Achiziția se desfășoară în cadrul proiectului „ Provoaca-te sa realizezi ceva diferit. Depaseste-te!” – ID 143889
Descrierea și caracteristicile tehnice minime sunt detaliate la punctul 7 „Descrierea obiectului contractului (specificațiile tehnice)” din prezenta documentație.
2.1.3. Denumire contract si locatia lucrarii, locul de livrare sau prestare
(a) Lucrări (b) Produse (c) Servicii
Executie
Proiectare si executie
Realizare prin orice mijloace
corespunzatoare cerintelor
specificate de achizitor Cumparare
Categoria serviciuluiPrincipala locatie a lucrării :
Principalul loc de livrare: str. Lipscani, nr. 104, parter, sector 3, București
Principalul loc de prestare:


2.1.4. Durata contractului de achizitie
Contractul se va derula de la data semnării lui de către părți, pana la 30.09.2015.3. INFORMATII DETALIATE SI COMPLETE CU PRIVIRE LA CRITERIUL APLICAT PENTRU STABILIREA OFERTEI CASTIGATOARE
Pretul cel mai scăzut x
Oferta cea mai avantajoasă din punct de vedere economic


Cerințele impuse în prezenta documentație la pct. 7 - DESCRIEREA OBIECTULUI CONTRACTULUI (SPECIFICAȚII TEHNICE) sunt cerințe minime.
Oferta care va fi declarată câștigătoare va fi acea ofertă care răspunde la toate cerințele minime obligatorii solicitate și a cărei ofertă financiară conține prețul cel mai scăzut.
3.1 VALOAREA ESTIMATA A CONTRACTULUI –120,000.00 lei cu tot cu TVA; 96,774.19 lei fără TVA
Prezenta achizitie se supune prevederilor Art. 141, aliniat 2, litera e) din Legea 571/2003 cu modificarile si completarile ulterioare (Codul Fiscal)
4. PREZENTAREA OFERTEI
4.1. Limba de
redactare a ofertei Limba romana
4.2. Moneda in care este exprimat pretul contractului Lei
4.3. Perioada minima
de valabilitate a ofertei 60 de zile de la data limita de depunere a ofertelor.4.4. Modul de
prezentare a ofertei
(tehnic si financiar)
Prezentarea ofertei se va face utilizind urmatoarele formulare- Anexa la prezenta documentatie:
Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.180, completată conform- Formularului 1
Declarație privind neîncadrarea în prevederile art.181, completată conform- Formularului 2;
Declarație privind calitatea de participant la procedură, completată conform - Formularului 3;
Scrisoare de înaintare cu număr de înregistrare de la operatorul economic - Formular 4.
Declaratie privind conflictul de interese conf. OUG 66/2011 – Formular 5
Formular de oferta- Formular 6
Centralizator preturi – Formular 7
Oferta va fi prezentată în Lei (exclusiv TVA, inclusiv TVA) și va cuprinde valoarea totală a produselor solicitate conform specificațiilor tehnice.
Ofertele se depun intr-un exemplar original, prin curier sau direct de către un reprezentant al ofertantului, la adresa din str. Foișorului, nr. 56-58, sector 3, Bucuresti ,pana cel tarziu in data de 31.03.2015 ora 12.00.
Ofertele transmise prin orice alte mijloace nu vor fi luate în considerare.
Oferta primită la altă adresă decât cea stabilită în documentația de atribuire în cadrul acestei secțiuni, sau primită după termenul limită de depunere a ofertelor, va fi returnată nedeschisă.
4.5. Posibilitatea retragerii sau modificarii ofertei Ofertele depuse nu pot fi retrase sau modificate.


4.6 Modalitati de contestare a deciziei achizitorului de atribuire a contractului de achizitie si de
solutionare a contestatiei
Eventualele contestații se pot depune la Achizitor și apoi la Instanța Competentă.
Contestațiile se pot depune în termen de 3 zile calendaristice de la notificarea rezultatului pe site-ul www.fonduri-ue.ro
4.7 Clauzele contractuale
obligatorii, inclusiv conditiile de actualizare/modificare a pretului contractului de achizitie Nu se accepta modificarea pretului pe parcursul derularii contractului.


5. Evaluarea ofertelor
5.1. Evaluarea ofertei tehnice Oferta tehnică va fi evaluată în conformitate cu cerințele minime obligatorii mentionate in Specificatiile Tehnice. Oferta tehnică care nu îndeplinește caracteristicile minime va fi respinsă.
5.2. Evaluarea ofertei financiare Ofertele care depășesc valoarea estimată vor fi respinse.


5.3. Informare ofertanți
Achizitorul va informa ofertanții cu privire la rezultatul aplicării procedurii de atribuire prin publicarea Notei justificative pe site-ul www.fonduri-ue.ro
6. ALTE INFORMAȚII
6.1. Procedura de achiziție: Procedura simplificată, în conformitate cu Ordinul Ministerului Fondurilor Europene nr. 1120/15.10.2013privind aprobarea Procedurii simplificate aplicate de beneficiarii privați în cadrul proiectelor finanțate din instrumente structurale, obiectivul "Convergență"
7. Descrierea obiectului contractului


 


SPECIFICAȚII TEHNICE


Ofertele care nu îndeplinesc cumulat cerințele minimale privind caracteristicile tehnice si cele contractuale precizate mai jos, vor fi considerate necorespunzătoare. Caracteristicile specificate în caietul de sarcini sunt minimale și obligatorii.
Livrare: Livrarea produselor se va face la sediul AC si punctele de lucru ale AC. Cantitatile necesare si specificatiile tehnice sunt prezentate mai jos:


Nr. crt. PRODUS Cantitate Luni Total Caracteristici tehnice
1. Ceai cu fructe Orange & Apple 45 piramide 6 270 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Ceaiul cu portocale si mere. Bucati de mere, portocale si ierburi se combina in fiecare pliculet de ceai piramidal pentru a produce o bautura fara cofeina, un punch de fructe ambalat.
2. Ceai cu fructe Teddy Bear's Choice
75 piramide 6 450 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Amestec de fructe uscate și plante . Caramelul cremos amestecat cu dulceata de la fructe de padure, pline de vitamina C.
3. Ceai de fructe Apple Spiced 75 piramide 6 450 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele:Amestec de fructe uscate si plante. Aroma: Mere dulci si note de condimente. Ingrediente: Mere de cea mai buna calitate uscate natural, hibiscus, ghimbir uscat natural, nucsoara, scortisoara, cuisoare, piper, stevia, petale de albastrele si arome naturale
4. Ceai de fructe Delicious Berry
75 piramide 6 450 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele:Amestec de fructe uscate si ierburi. Aroma: Fructata minunata
Gust: Fructat, acrisor, fin si delicat cu dulceata naturala
Continutul de cofeina: Fara
Ingrediente: Hibiscus de cea mai buna calitate, boabe de soc, coacaze negre uscate si arome naturale.
5. Ceai de plante Harmony Herbal
45 piramide 6 270 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele: Plante si fructe taiate grosier
Aroma: Amestec minunat de fructe si condimente slabe
Continutul de cofeina: Fara
Ingrediente: Macese, anason, zmeura, urzica, lemn dulce, nucsoara, rooibos, cuisoare, petale de galbenele si sofranel
6. Ceai negru Apple & Cinnamon
45 piramide 6 270 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele: Orange Pekoe, procesate prin metoda Orthodox
Aroma: Note de mar si scortisoara
Continutul de cofeina Aprox. 27 – 35 mg per ceasca
Ingrediente: Ceai negru premium, bucati de mere uscate, bucati de scortisoara, bucati de mere uscate congelate, frunze de mur, petale de sofranel si arome naturale.
7. Ceai negru Earl Grey
75 piramide 6 450 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele: Ortodox Orange Pekoe
Aroma: Buchet floral din ceai de Ceylon combinat in note subtile cu ulei natural de bergamota
Continutul de cofeina: Aprox intre 27- 35mg
Ingrediente: Ceai negru de cea mai buna calitate, petale de albastrele, arome naturale
8. Ceai negru English Breakfast
75 piramide 6 450 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele: Orthodox Blend - Flowery Pekoe (FP)
Aroma Bogata de ceai, cu note hranitoare
Continutul de cofeina: Aprox. 27- 35 mg per ceasca
Ingrediente: Ceai negru de cea mai buna calitate
9. Ceai negru Lemon Ginger Ceylon 75 piramide 6 450 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele:Orthodox Orange Pekoe (OP)
Aroma: Note de lamaie proaspata si ghimbir
Continutul de cofeina:Aprox. 27 – 35 mg per ceasca
Ingrediente: Ceai negru de cea mai buna calitate, bucati de ananas uscat, lemongrass, bucati de ghimbir, petale de floarea-soarelui si galbenele si arome naturale.
10. Ceai negru Mayfair English Breakfast 45 piramide 6 270 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele:Amestec de Flowery Broken Orange Pekoe (FBOP), Broken Pekoe #1 (BP1), CTC si Orthodox
Aroma:Bogata, de ceai hranitor
Continutul de cofeina: Aprox. 27- 35 mg per ceasca
Ingrediente: Ceai negru de cea mai buna calitate, petale de sofranel uscate natural
11. Ceai Rooibos Fruit & Blossom
45 piramide 6 270 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele: Rooibos selectie de gradul 1. Frunze de un rosu inchis
Aroma: Buchet fructat cu note de lavanda
Continutul de cofeina: Fara
Ingrediente: Ceai Rooibos de cea mai buna calitate, coji de macese, coacaze negre si rosii uscate, frunze de trandafir, lavanda, stafide, petale de trandafir, afine uscate si arome naturale.
12. Ceai verde Genmaicha (a.k.a. Popcorn Tea)
45 piramide 6 270 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele: Genmaicha
Aroma: Proaspat și vegetativ, cu o nota de caramel
Continutul de cofeina: Aproximativ 20mg la o cana
Ingrediente: Ceai verde de cea mai buna calitate, orez prajit
13. Ceai verde Japan Sencha
75 piramide 6 450 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele: Sencha
Aroma: Buchete proaspete de ceai verde
Continutul de cofeina: Aproximativ 20mg la o cana
Ingrediente: Ceai verde premium
14. Ceai verde Jasmine Blossom
75 piramide 6 450 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele: Ceai verde aburit Jasmine Nr. 1 imbunatatit cu flori de iasomie
Aroma: Minunat buchet floral de iasomie
Continutul de cofeina: Aproximativ 20mg la o cana
Ingrediente: Ceai verde, petale de iasomie
15. Ceai verde Kaika Cherry Sencha
75 piramide 6 450 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele: Stil Japan Sencha si Kamairicha
Aroma: Proaspata cu nunate subtile de trandafir
Continutul de cofeina: Aprox 20mg la o cana
Ingrediente: Ceai verde sencha de cea mai buna calitate, petale de trandafiri si arome naturale
16. Ceai verde Summer Strawberry
75 piramide 6 450 piramide Pliculete piramidale de ceai, ambalaj din Soilon (un material provenit din amidon de porumb)
Frunzele: Stil Japan Sencha si prajite in tigaie
Aroma: Note fructate, de capsune
Continutul de cofeina: Aproximativ 20mg la o cana.
Ingrediente: Ceai verde de cea mai buna calitate, bucati de capsune deshidratate si congelate, bucati de papaya deshidratata natural, arome naturale.
17. Ceai alb Kenya Tinderet 150 gr 6 900 gr Ceai alb Kenya de cea mai buna calitate.
18. Ceai Oolong High Mountain Alishan 300 gr 6 1800 gr Ceai oolong premium
19. Ceai verde matcha Izu Japanese 100 gr 6 600 gr 100% ceai verde
Frunze Gyocuro si Matcha facuta din ceai verde japonez de calitate suprema
20. Floare de ceai Summer Blossom 100 gr 6 600 gr Ceai verde de cea mai buna calitate, flori de iasomie si galbenele
Ceai artizanal, confectionat si legat manual
21. Ceai verde Summer Strawberry 500 gr 6 3000gr Ceai verde de cea mai buna calitate, bucati de capsune deshidratate si congelate, bucati de papaya deshidratata natural, arome naturale.
22. Ceai Rooibos Altogether Herbal 500 gr 6 3000 gr Ceai Rooibos de cea mai buna calitate, lamaita, menta, fenicul, radacina de lemn dulce, frunze de mur, bucati de scortisoara
23. Ceai Rooibos Coffee & Amaretto 200 gr 6 1200 gr Ceai Rooibos de cea mai buna calitate, bucati de mango uscat, chips-uri de iaurt, visine, ciulin rosu si arome naturale.
24. Ceai Rooibos Flame Orange & Red 500 gr 6 3000 gr Ceai Rooibos, coji de portocale si arome naturale.
25. Ceai Rooibos Winter Star 500 gr 6 3000 gr Rooibos, bucati de papaya, bucati de migdale si arome naturale
26. Ceai Rooibos Mint Chocolate 200 gr 6 1200 gr Ceai Rooibos de cea mai buna calitate, menta organica, petale de galbenele, bucati de boabe de cacao si arome naturale
27. Ceai negru English Breakfast decofeinizat 200 gr 6 1200 gr Ceai negru de cea mai buna calitate
Decofeinizat
28. Ceai negru Apple & Cinnamon 500 gr 6 3000 gr Ceai negru premium, bucati de mere uscate, bucati de scortisoara, bucati de mere uscate congelate, frunze de mur, petale de sofranel si arome naturale.
29. Ceai negru Apricot & Peach 500 gr 6 3000 gr Ceai negru de cea mai buna calitate, bucati de papaya uscate, bucati de caise si piersici uscate congelate, frunze de mur, petale de floarea-soarelui si galbenele si arome naturale.
30. Ceai negru Blueberry Burst 500 gr 6 3000 gr Ceai negru de cea mai buna calitate, macese, afine, stafide, soc si arome naturale.
31. Ceai negru French Lavender Earl Grey 500 gr 6 3000 gr Ceai negru de cea mai buna calitate, petale de lavanda si albastrele, arome naturale
32. Ceai negru Good Morning Grapefruit 500 gr 6 3000 gr Ceai negru de cea mai buna calitate, coji de portocale uscate, bucati de papaya uscate, petale de sofranel si arome naturale.
33. Ceai negru Kuchipudi Masala Chai 500 gr 6 3000 gr Ceai negru, ghimbir, coriandru, cardamom, scortisoara, cuisoare, piper negru
34. Ceai negru Lemon Ginger Ceylon 200 gr 6 1200 gr Ceai negru de cea mai buna calitate, bucati de ananas uscat, lemongrass, bucati de ghimbir, petale de floarea-soarelui si galbenele si arome naturale.
35. Ceai negru Margaret's Hope TGFOP 2nd Flush Darjeeling 500 gr 6 3000 gr Ceai negru de cea mai buna calitate
Orthodox Tippy Golden Orange Pekoe inflorit
36. Ceai verde Japan Sencha 200 gr 6 1200 gr Ceai verde premium
Sencha
37. Ceai verde Lemon Gunpowder 500 gr 6 3000 gr Ceai verde de cea mai buna calitate, petale de galbenele, lime natural uscat, arome naturale.
38. Ceai verde Pomegranate & Hibiscus Gunpowder 500 gr 6 3000 gr Ceai verde de cea mai buna calitate, hibiscus uscat natural, bucati de macese, arome naturale
39. Ceai verde Summer Strawberry 500 gr 6 3000 gr Ceai verde de cea mai buna calitate, bucati de capsune deshidratate si congelate, bucati de papaya deshidratata natural, arome naturale.
40. Ceai verde Lemon & Lime 200 gr 6 1200 gr Ceai verde de cea mai buna calitate, coaja de lamaie uscata natural, bucati de lime dulce, arome naturale
41. Ceai pentru copii Fairy Princess Fruit 500 gr 6 3000 gr Bucati de mere de cea mai buna calitate uscate natural, hibiscus, macese, bucati de ananas, bucati de papaya, mure, bucati de capsune, coacaze negre, zmeura, arome naturale
42. Ceai de plante Mate Green Egyptian Lemon 500 gr 6 3000 gr Green Mate de cea mai buna calitate, lamai uscate natural
43. Ceai de plante Time Out 500 gr 6 3000 gr Flori de musetel de cea mai buna calitate, Rooibos, Lemon Balm, Lemon Verbena, flori de tei, anason, scortisoara, paie de ovaz, hamei, floarea pasiunii, bucati de coji de portocale.
44. Ceai cu fructe Real Fruit Comfort 500 gr 6 3000 gr Petale de hibiscus, bucati de mere, bucati de macese, bucati de ananas (ananas, zahar, acid citric), bucati de papaya (papaya, zahar), struguri, aroma, bucati de cirese Morello, bucati de zmeura, coacaze rosii, bucati de capsune
45. Ceai cu fructe Tropical Mango 500 gr 6 3000 gr Bucati de mere de cea mai buna calitate uscate natural, hibiscus, macese, arome naturale
46. Ceai de fructe Apple Spiced 200 gr 6 1200 gr Mere de cea mai buna calitate uscate natural, hibiscus, ghimbir uscat natural, cardamom, scortisoara, cuisoare, piper, stevia, petale de albastrele si arome naturale
47. Ceai de fructe Exotic Strawberry Kiwi 500 gr 6 3000 gr Bucati de mere uscate de cea mai buna calitate, hibiscus, macese si arome naturale.
48. Cafea 2500 gr 6 15Kg 5 pachete cafea Espresso - un amestec puternic si catifelat, cu un caracter distinct, in cea mai buna traditie italiana a cafelei expresso. 100% Arabic
Pachet 250 gr
5 pachete Cafea tare - cu continut in proportie de 70% Arabica, 30% Robusta si miscela, ce reuneste gustul si aroma celor mai bune soiuri Arabica si taria celor mai bune soiuri de Robusta
Pachet 250 gr
49. Cafea decafeinizata 2 Kg 6 12 Kg Cafea decafeinizata, prajita , macinata , 100% arabica, macinata
ambare vid: 250g
50. Ulei de masline presat la rece 7 l 6 42 l ulei de masline extra virgin organic obtinut din masline din soiurile Koroneiki si Tsounati, exclusiv prin procedee mecanice, presat la temperaturi foarte scazute. Extras sub stricta supraveghere de control al igienei si calitatii, este un produs de calitate superioara cu o aroma usor fructata, atat de caracteristica uleiului de masline cretan.
Nivelul de aciditate este sub 0,8 %.
Sticla de 500ml.
51. Otet balsamatic 4 l 6 24 l Otet balsamic
Produs 100% natural, obtinut din struguri BIO din culturi certificate biologic.
Ambalat in sticle de 500 ml


52. Sare 3 kg 6 18 Kg Sare de Himalaya
Ambalata in pungi de 500 gr.
53. Piper 1 kg 6 6 Kg Piper negru macinat
54. Pungi gheata 2 pungi 6 12 pungi Cuburile de gheata pura si cristalina produse cu un modern sistem integrat de fabricatie, ambalare si stocare proces tehnologic ce se conformeaza standardelor HACCP.
pungi de 2,5 kg
55. Lapte pasteurizat 1500 buc 6 90000 buc Lapte ultrapasteurizat 10% grăsime, în ambalaj practic cu 10 căpacele a câte 7.5 grame
56. Miere 1500 6 90000 buc Miere ambalata la plic nepersonalizat
Dimensiune plic: 9 x 3 cm
Gramaj: 12 gr.
Continut: miere poliflora 100% naturala
Ambalare: 500 plicuri / bax
Greutate: 6 kg / bax
57. Zahar (alb/brun) 1500 stick/plic 6 90000 buc Zahar plic-stick 5 g
Mod de ambalare : 100 buc / punga , 10 pungi / bax
stick zahar alb: 800 buc
stick zahar brun: 600 buc
58. Diverse medicamente- Zaharina 15 buc 6 90 buc Zaharina pastile 650buc
Se utilizeaza pentru indulcirea lichidelor de tipul ceai, lapte, compot, cafea, sucuri de fructe.
Compozitie:Zaharina sodica 25mg
Ambalate in recipiente cu sistem dozare o pastila


59. Lamai/lime/ portocale/grapefruit 200 Kg 6 1200 Kg lamai verzi/lime: 10 kg/luna
lamai: 50 kg/luna
portocale: 100 kg/luna
grapefruit: 40 kg/luna
Ambalate in ladite si folii individuale fruct
Calitate superioara
60. Frisca naturala 2,5 l 6 15 l Ambalata: Spray 250 ml
5 x Spray frisca, continut de smantana 52% si lapte degresat
5 x Spray frisca light fara zahar cu minim de calorii.
61. Topping 35 buc 6 210 buc Topping ambalat individual, la un litru. Elaborat special pentru bauturile pe baza de cafea.
Tipuri de toppinguri, fara a se limita la acestea: caramel,ciocolata,fructe de padure,kiwi, frisca, menta, vanilie, mar verde, portocale, tiramisu etc
62. Dressing salata 1500 plicuri 6 90000 buc Sosuri si dressinguri la doze de unica folosinta, gramaj plic: 30 gr. Practic, economic si igienic
Material ambalaj: pet cu polietilena.
Tipuri de sosuri (fara a se limita la acestea)> maioneza, ketchup dulce/iute, tartar, usturoi, cezar, remoulade, chili, pentru salata greceasca, etc
63. menta proaspata 10 caserole 6 60 caserole menta proaspata
produs ambalat in caserola
gramaj: 30gr/caserolaCONDIȚII GENERALE
Procedura achiziției publice ACHIZIȚIE DIRECTĂ – Procedură conform instrucțiunilor AMPOSDRU și a normelor/prevederilor legale în vigoare
1. CONDIȚII LEGATE DE CAPACITATEA OFERTANTULUI DE A OFERI PRODUSELE CERUTE
- Furnizorul va delega o persoană de contact ce va menține relația cu Autoritatea Contractantă pe perioada întregului contract.
- Furnizorul va executa toate reviziile de îmbunătățire necesare pentru finalizarea propunerilor ofertate, în conformitate cu feedback-ul Autorității Contractante.
- Pregătirea, implementarea și gestionarea tuturor activităților ce fac obiectul acestor specificații tehnice și al viitorului contract, încheiat în urma derulării procedurii de achiziție publică, se va face sub directa supraveghere și cu participarea Autorității Contractante.


2. CONDIȚIILE PREDĂRII MATERIALELOR FINALE
Produsele vor fi acceptate de către Autoritatea Contractantă, cu condiția ca acestea să îndeplinească, cumulativ, următoarele criterii:
- Produsele vor fi livrate în termen de 30 zile calendaristice de la data semnării contractului de achiziție,în prima lună, urmând ca lunar să fie livrate produsele în baza unei comenzi ferme, cu mijloacele de transport puse la dispoziție de către furnizor, la locațiile indicate de Autoritatea Contractantă.
- Produsele furnizate trebuie să satisfacă în toate privințele specificațiile tehnice descrise;
- Produsele trebuie să fie noi, funcționale și pregătite pentru utilizare. În cazul în care buna funcțio

Alte articole recomandate:

Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul TeleormanStr. Dunarii nr. 178Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare Locala, cam. 77În atenția: Pascutu Victorita140047 AlexandriaROMÂNIATelefon: +40 247421132E-mail: pascutu@cjteleorman.roFax: +40 247421132Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjteleorman.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
Autoritatea contractantăDenumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean MaramuresStr. Gheorghe Sincai nr. 46Punct(e) de contact: Serviciul achizitii publiceÎn atenția: dna Ana Zaharia, dna Liliana Horotan430311 Baia MareROMÂNIATelefon: +40 262214659E-mail: office@maramures.ro, achizitii@maramures.roFax: +40 262215597Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjmaramures.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte [...]
PENITENCIARUL SLOBOZIAAdresa postala:  Str. Garii nr.54, Localitatea:  Slobozia, Cod postal:  920041, Romania, Punct(e) de contact:  Arsenie Dorel, Tel.  +40 243232606, Email:  achizitii.pslobozia@anp.gov.ro, Fax:  +40 243232635, Adresa internet (URL):  http:\\www.anp-just.roDetalii anuntTip anunt: Cumparari directeTip contract: FurnizareDenumirea achizitie: OTET ALIMENTAR = 50 kgCPV: 15871110-8-Otet sau echivalent (Rev.2)Descrierea contractului: OTET [...]
Informatii anunt de participare asociat   Numar anunt:   149664 / 07.03.2014   Denumire contract:   ACORD CADRU FURNIZARE CARNE DE PUI   Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan                                  Tip legislatie:  OUG [...]
Informatii anunt de participare asociat   Numar anunt:   151731 / 24.06.2014   Denumire contract:   FURNIZARE LEGUME SI FRUCTE   Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan                                  Tip legislatie:  OUG [...]
Directiva 2004/18/CE Secțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact Penitenciarul ColibasiB-dul Dacia nr. 1În atenția: Cosmin Mitrica115400 MioveniROMÂNIATelefon: +40 248260000/ 248260802E-mail: achizitii.pcolibasi@anp.gov.roFax: +40 248260599 Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) [...]
ProduseDirectiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactStatiunea de Cercetare – Dezvoltare Agricola Simnic – CraiovaSoseaua Balcesti nr. 54În atenția: Constantin Gavan200721 CraiovaROMÂNIATelefon: +40 251417534E-mail: simnic@simnicscda.roFax: +40 251417534Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAltele: Institutie [...]
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electroniceDetalii proceduraAutoritate contractanta : Institutul de Boli Infectioase Prof. Dr. Matei BalsNumar anunt : 157749 / 12.03.2015Denumire contract : alimenteStare procedura : In desfasurareMoneda in care se transmite oferta de pret : RON Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planSectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) Denumirea, adresa si punct(e) [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi