Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Textul integral al anuntului:


Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice


Detalii procedura
Autoritate contractanta : PENITENCIARUL COLIBASI
Numar anunt : 158082 / 23.03.2015
Denumire contract : Furnizare produse alimentare ce intra in structura normelor de hrana a detinutilor
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON

Planuri anuale de achizitii publice


An Denumire plan Denumire detaliu plan


Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:

PENITENCIARUL COLIBASI
Adresa postala: B-DUL DACIA, NR. 1 , Localitatea: Mioveni , Cod postal: 115400 , Romania , Punct(e) de contact: COSMIN MITRICA , Tel. +40 248260000/ +40 0248260802 , Email: achizitii.pcolibasi@anp.gov.ro , Fax: +40 248260599 , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro


Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior


Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior

I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)

Minister sau orice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)


- Ordine si siguranta publica


Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
Furnizare produse alimentare ce intra in structura normelor de hrana a detinutilor
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor

Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Sediul Penitenciarului Colibasi, B-dul. Dacia, Nr. 1, Loc. Mioveni, Jud. Arges
Codul NUTS: RO311 - Arges

II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
Contractele subsecvente urmeaza sa se atribuie prin reluarea competitiei : Nu
Acord-cadru cu un singur agent economic
Durata acordului-cadru: 5 luni

Valoarea estimata fara TVA: intre 394,299.36 si 566,805.36 RON

Frecventa si valoarea contractelor ce vor fi atribuite: Contractele subsecvente vor fi incheiate dupa urmatorul grafic: - un contract în perioada 01.06.2015 – 31.08.2015; - un contract în perioada 01.09.2015 – 30.09.2015; - un contract în perioada 01.10.2015 – 31.10.2015. Frecventa si valoarea acestora vor varia în functie de evolutia numarului persoanelor private de libertate custodiate de penitenciarul Colibasi si de fondurile disponibile alocate pentru aceasta destinatie.
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lotul 1 Biscuiti – 5279 kg.;
Lotul 2 Cartofi - 70380 kg.;
Lotul 3 Ceapa - 7038 kg.;
Lotul 4 Fasole boabe - 7918 kg.;
Lotul 5 Faina semialba - 73899 kg.;
Lotul 6 Lapte praf - 1408 kg.;
Lotul 7 Margarina - 3871 kg.;
Lotul 8 Marmelada - 5279 kg.;
Lotul 9 Mere - 1056 kg.;
Lotul 10 Morcov - 7918 kg.;
Lotul 11 Orez - 4399 kg.;
Lotul 12 Oua - 65102 buc.;
Lotul 13 Paste fainoase - 5279 kg.;
Lotul 14 Pasta tomate - 5279 kg.;
Lotul 15 Sare - 4399 kg.;
Lotul 16 Ulei - 2815 kg.;
Lotul 17 Usturoi - 528 kg.;
Lotul 18 Zahar - 4399 kg.;
Lotul 19 Carne de porc in carcasa cu cap si picioare - 14956 kg.;
Lotul 20 Carne de vita - 1056 kg.;
Lotul 21 Slanina sarata - 1760 kg.;
Lotul 22 Preparate carne – Salam de vara - 1056 kg.;
Lotul 23 Preparate carne – Cârnati trandafir - 704 kg..
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)

15113000-3 - Carne de porc (Rev.2)
03142500-3 - Oua (Rev.2)
03212100-1 - Cartofi (Rev.2)
03221210-1 - Fasole (Rev.2)
15612100-2 - Faina de grau (Rev.2)

II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Lotul 1 Biscuiti: Cantitatea maxima 5279 kg.; Cantitatea minima 3672 kg.;
Lotul 2 Cartofi : Cantitatea maxima 70380 kg.; Cantitatea minima 48960 kg.;
Lotul 3 Ceapa: Cantitatea maxima 7038 kg.; Cantitatea minima 4896 kg.;
Lotul 4 Fasole boabe: Cantitatea maxima 7918 kg.; Cantitatea minima 5508 kg.;
Lotul 5 Faina semialba: Cantitatea maxima 73899 kg.; Cantitatea minima 51408 kg.;
Lotul 6 Lapte praf: Cantitatea maxima 1408 kg.; Cantitatea minima 979 kg.;
Lotul 7 Margarina: Cantitatea maxima 3871 kg.; Cantitatea minima 2693 kg.;
Lotul 8 Marmelada: Cantitatea maxima 5279 kg.; Cantitatea minima 3672 kg.;
Lotul 9 Mere: Cantitatea maxima 1056 kg.; Cantitatea minima 734 kg.;
Lotul 10 Morcov: Cantitatea maxima 7918 kg.; Cantitatea minima 5508 kg.;
Lotul 11 Orez: Cantitatea maxima 4399 kg.; Cantitatea minima 3060 kg.;
Lotul 12 Oua de gaina: Cantitatea maxima 65102 buc.; Cantitatea minima 45288 buc.;
Lotul 13 Paste fainoase: Cantitatea maxima 5279 kg.; Cantitatea minima 3672 kg.;
Lotul 14 Pasta tomate: Cantitatea maxima 5279 kg.; Cantitatea minima 3672 kg.;
Lotul 15 Sare: Cantitatea maxima 4399 kg.; Cantitatea minima 3060 kg.;
Lotul 16 Ulei: Cantitatea maxima 2815 kg.; Cantitatea minima 1958 kg.;
Lotul 17 Usturoi: Cantitatea maxima 528 kg.; Cantitatea minima 367 kg.;
Lotul 18 Zahar: Cantitatea maxima 4399 kg.; Cantitatea minima 3060 kg.;
Lotul 19 Carne de porc: Cantitatea maxima 14956 kg.; Cantitatea minima 10404 kg.;
Lotul 20 Carne de vita: Cantitatea maxima 1056 kg.; Cantitatea minima 734 kg.;
Lotul 21 Slanina sarata: Cantitatea maxima 1760 kg.; Cantitatea minima 1224 kg.;
Lotul 22 Salam de vara: Cantitatea maxima 1056 kg.; Cantitatea minima 734 kg.;
Lotul 23 Cârnati trandafir: Cantitatea maxima 704 kg.. Cantitatea minima 490 kg. .

Valoarea estimata fara TVA: intre 394,299.36 si 566,805.36 RON

II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
5 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
Lot 1 - 169 lei; Lot 2 - 633 lei; Lot 3 - 70 lei; Lot 4 - 325 lei; Lot 5 - 1035 lei; Lot 6 - 122 lei; Lot 7 - 135 lei; Lot 8 - 158 lei; Lot 9 - 22 lei; Lot 10 - 87 lei; Lot 11 - 119 lei; Lot 12 - 273 lei; Lot 13 - 111 lei; Lot 14 - 179 lei; Lot 15 - 22 lei; Lot 16 - 127 lei; Lot 17 - 45 lei; Lot 18 - 119 lei; Lot 19 - 1525 lei; Lot 20 - 133 lei; Lot 21 - 100 lei; Lot 22 - 95 lei; Lot 23 - 62 lei. Per. de valabilit. a garantiilor este de 45 zile de la data limita stabilita pentru depunerea of. Se poate constitui prin virament bancar (Penitenciarul Colibasi, CF 4469370, IBAN RO05 TREZ 0495 005X XX01 3858 Trezoreria Mioveni); sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurari, care se prezinta în original, în cuantumul si ptr. per. prev. la punctual anterior. Dovada constituirii GP se va posta in SEAP (semnata cu semnatura electronica, pana la data limita de depunere a ofertelor) si OBLIGATORIU va fi prezentata IN ORIGINAL (sub sanctiunea respingerii ofertei) la sediul AC de catre toti OP pana la data limita de depunere a ofertelor. Cursul de referinta leu/alta valuta pentru operatorii economici care constituie garantia de participare in alta moneda este cel practicat de BNR in data publicarii prezentului anunt de participare. În conf. cu Legea nr. 346/2004 privind stimularea înfiintarii si dezvoltarii întreprinderilor mici si mijlocii, IMM-urile pot solicita reducerea cu 50% a garantiei de participare prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare. Cuantumul garantiei de buna executie este de 5% din valoarea fara T.V.A. a contractului subsecvent de furnizare. Garantia de buna executie se va constitui sub una din urmatoarele forme: - printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari, care devine anexa la contract; - prin depunerea la casieria autoritatii contractante a intregii sume în numerar - numai în cazul în care valoarea garantiei de buna executie este redusa ca valoare; - prin virament bancar (Penitenciarul Colibasi, CF 4469370 Cont IBAN RO05 TREZ 0495 005X XX01 3858 Trezoreria Mioveni); - prin retineri succesive din sumele datorate (facturi partiale) si cuvenite contractantului pâna la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. În acest caz contractantul are obligatia de a deschide la unitatea Trezoreriei Statului un cont de disponibil distinct, la dispozitia autoritatii contractante, in care sa depuna o suma initiala de minim 0,5% din pretul contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Bugetul de stat
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
- Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta - se va prezenta formularul nr. 2 din sectiunea Formulare obligatorii.
- Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare - se va prezenta formularul nr. 3 din sectiunea Formulare obligatorii.
OBS: Persoanele cu functie de decizie din cadrul autoritatii contractante sunt: Emanuel Daniel Conea - director Penitenciar Colibasi, Musunoi George - Director adjunct ec.-adm., Soare Cristian - sef serviciu Logistica, Cirje Liviu - contabil sef, Racaleanu Ramona - consilier juridic, Mitrica Cosmin - responsabil achizitii publice si Baluta Vasile - responsabil economic alimente si vesela.
- Declaratie privind eligibilitatea - se va prezenta formularul nr. 4 din sectiunea Formulare obligatorii.
- Declaratie privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006 - se va prezenta formularul nr. 5 din sectiunea Formulare obligatorii. Certificatul constatator eliberat de Oficiul Registrului Comertului de pe lânga instanta competenta, în original sau copie certificata pentru conformitate cu originalul cu semnatura si stampila, din care sa rezulte adresa actuala si obiectul de activitate al societatii.
Persoanele juridice/fizice straine: pentru a-si demonstra capacitatea de exercitare a activitatii profesionale operatorul economic va prezenta documente edificatoare prin care sa dovedeasca forma de înregistrare ca persoana fizica sau juridica. Documentele vor fi prezentate în traducere legalizata.
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratie privind cifra de afaceri globala care vizeaza activitatea din ultimii trei ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta formularul nr. 6 - Fisa de informatii generale din sectiunea Formulare obligatorii.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 (trei) ani
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Se va prezenta formularul nr. 7 - Lista principalelor livrari de produse similare efectuate in ultimii 3 ani din Sectiunea Formulare obligatorii.
III.2.4) Contracte rezervate

Nu

III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii

Nu

III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire

Pretul cel mai scazut

IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
L19303/PCAG/09.03.2015
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)

Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 27.04.2015 15:30

Documente de plata: NU

IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
06.05.2015 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare

Romana

Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
45 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data (reprezinta data limita de evaluare a ofertelor) : 25.05.2015 18:00
Locul: In SEAP
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Da
Programul estimat de publicare a anunturilor viitoare: Perioada estimata de publicare a anuntului de participare viitor: 01.08.2015-15.08.2015
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Fonduri bugetare
VI.3) Alte informatii
În cazul în care ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi. Daca, pâna la data si ora mentionata in solicitarea autoritatii contractante, nu se vor depune documente ce contin noi preturi se va întelege ca propunerile financiare depuse initial pana la data limita de depunere a ofertelor, mentionata in anuntul de participare, sunt ferme si vor fi luate în considerare de comisia de evaluare la stabilirea ofertei câstigatoare.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac

Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro

Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac

Consilierul juridic al penitenciarului
Adresa postala: B-dul. Dacia, nr. 1, , Localitatea: Mioveni , Cod postal: 115400 , Romania , Tel. +40 248260000 , Email: pcolibasi@anp.gov.ro , Fax: +40 248260000

VI.5) Data expedierii prezentului anunt
20.03.2015 14:54

Alte articole recomandate:

Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  SECTOR 3 (PRIMARIA SECTOR 3 BUCURESTI)    Numar anunt  :  152961  /  07.08.2014    Denumire contract  :  FURNIZARE, TRANSPORT SI DISTRIBUTIE PRODUSE LACTATE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL „LAPTE-CORN”    Stare procedura  :  In desfasurare    Moneda in [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactInspectoratul Teritorial de Regim Silvic si de Vanatoare FocsaniBulevardul Republicii nr. 5În atenția: Vasile Popescu620018 FocsaniROMÂNIATelefon: +40 237232231E-mail: itrsvfcsachizitii@yahoo.comFax: +40 237230504Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: focsani.itrsv.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  SPITALUL JUDETEAN DE URGENTADR. CONSTANTIN OPRIS BAIA MARE    Numar invitatie  :  360790  /  27.05.2014    Denumire contract  :  ACORD CADRU DE FURNIZARE CARNE DE PUI : LOT 1 PULPE DE PUI; [...]
Produse Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactConsiliul Judetean GorjStr. Victoriei nr. 2-4În atenția: Daniela Stricescu 210165 Targu JiuROMÂNIATelefon: +40 253214006E-mail: liliana@cjgorj.ro, camelia.semen@cjgorj.ro, consjud@cjgorj.roFax: +40 253212023Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjgorj.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice   Detalii procedura    Autoritate contractanta  :  Institutul pentru Ocrotirea Mamei si Copilului Prof. Dr. Alfred Rusescu    Numar anunt  :  151892  /  02.07.2014    Denumire contract  :  PRODUSE DIN CARNE    Stare procedura  :  In desfasurare [...]
Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA    Numar anunt  :  151879  /  02.07.2014    Denumire contract  :  FURNIZARE SI DISTRIBUTIE PRODUSE DE PANIFICATIE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL „LAPTE-CORN”   Stare procedura  :  In desfasurare    Moneda in care se transmi [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactSpitalul Judetean de Urgenta PloiestiStr. Gageni nr. 100, jud. PrahovaÎn atenția: Mariana Cursaru100576 PloiestiROMÂNIATelefon: +40 24533004E-mail: sjuploiesti@flash.roFax: +40 24533004Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.sjup.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAltele: [...]
 Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  JUDETUL IALOMITA    Numar anunt  :  152227  /  16.07.2014    Denumire contract  :  Furnizarea si distributia de produse de panificatie pentru elevii din învatamântul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi