Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Produse


Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Ministerul Apararii Nationale – UM 02022 Constanta
Str. Fulgerului nr. 99
În atenția: Mirela Fraico, Octavian Patrascu
900371 Constanta
ROMÂNIA
Telefon: +40 241655650
E-mail: um02022@navy.ro
Fax: +40 241610074
Adresă (adrese) Internet:
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
Alte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Caietul de sarcini și documente suplimentare (inclusiv documentele pentru dialog competitiv și sistemul de achiziție dinamic) pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
Ofertele sau cererile de participare trebuie trimise la: Punctul (punctele) de contact menționat(e) anterior
I.2)
Tipul autorității contractante
Minister sau orice altă autoritate națională sau federală, inclusiv subdiviziunile regionale sau locale ale acestora
I.3)
Activitate principală
Apărare
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului


II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului de autoritatea contractantă:
Carne de porc si carne de vita
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Conform pct. 7 din caietul de sarcini.
Cod NUTS RO
II.1.3)
Informații privind contractul de achiziții publice, acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
Anunțul implică încheierea unui acord-cadru
II.1.4)
Informații privind acordul-cadru
Acord-cadru cu mai mulți operatori economici
numărul maxim de participanți la acordul-cadru preconizat: 4
Durata acordului-cadru
Durata în luni: 12
Valoarea totală estimată a achizițiilor pentru întreaga durată a acordului-cadru
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 713 876 și 1 721 057,75 RON
Frecvența și valoarea contractelor care urmează să fie atribuite: Contractele subsecvente se vor încheia lunar sau semestrial, conform pct. 8 din caietul de sarcini.
Valoarea estimata a celui mai mare contract subsecvent care se anticipeaza ca va fi atribuit pe durata acordului cadru este:
240 355 RON pentru lotul 1 – pulpa de porc dezosata refrigerata;
26 799,50 RON pentru lotul 2 – pulpa de porc dezosata congelata;
236 651,50 RON pentru lotul 3 – spata de porc dezosata refrigerata;
26 497,25 RON pentru lotul 4 – spata de porc dezosata congelata;
299 310 RON pentru lotul 5 – pulpa de vita dezosata refrigerata;
32 118 RON pentru lotul 6 – pulpa de vita dezosata congelata.
II.1.5)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
Furnizare carne de porc (pulpa de porc dezosata refrigerata; pulpa de porc dezosata congelata; spata de porc dezosata refrigerata; spata de porc dezosata congelata; pulpa de vita dezosata refrigerata; pulpa de vita dezosata congelata).
II.1.6)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
15113000, 15111100
II.1.7)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.1.8)
Loturi
Contractul este împărțit în loturi: da
Pot fi depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9)
Informații privind variantele
Vor fi acceptate variante: nu
II.2)
Cantitatea sau domeniul contractului
II.2.1)
Cantitatea totală sau domeniul:
Cantitatile previzionate pentru acordul-cadru:
lot 1: minim 36 120 kg, maxim 36 200 kg;
lot 2: minim 3 960 kg, maxim 4 025 kg.
lot 3: minim 36 000 kg, maxim 36 110 kg.
lot 4: minim 3 960 kg, maxim 4 015 kg.
lot 5: minim 36 120 kg, maxim 36 240 kg.
lot 6: minim 3 960 kg, maxim 4 030 kg.
Cantitatile previzionate pentru un contract subsecvent:
lot 1: minim 3 010 kg, maxim 18 140 kg;
lot 2: minim 330 kg, maxim 2 015 kg.
lot 3: minim 3 000 kg, maxim 18 065 kg.
lot 4: minim 330 kg, maxim 2 015 kg.
lot 5: minim 3 010 kg, maxim 18 140 kg.
lot 6: minim 330 kg, maxim 2 020 kg.
Se accepta oferta numai pentru cantitatea maxima a acordului-cadru solicitata, pentru fiecare lot ofertat.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 1 713 876 și 1 721 057,75 RON
II.2.2)
Informații privind opțiunile
Opțiuni: nu
II.2.3)
Informații privind reînnoirile
II.3)
Durata contractului sau termenul de finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
Informații privind loturile


Lot nr: 3 Denumire: Spata de porc dezosata refrigerata
1)
Descriere succintă
Furnizare spata de porc dezosata refrigerata.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
15113000
3)
Cantitate sau domeniu
Acord-cadru: min. 36 000 kg, max. 36 110 kg; un contract subsecvent: min. 3 000 kg, max. 18 065 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 471 600 și 473 041 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Se accepta oferta pentru cantitatea maxima a acordului-cadru. Valoarea garantiei de participare este: 9 460,82 RON.
Lot nr: 4 Denumire: Spata de porc dezosata congelata
1)
Descriere succintă
Furnizare spata de porc dezosata congelata.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
15113000
3)
Cantitate sau domeniu
Acord-cadru: min. 3 960 kg, max. 4 015 kg; un contract subsecvent: min. 330 kg, max. 2 015 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 52 074 și 52 797,25 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Se accepta oferta pentru cantitatea maxima a acordului-cadru. Valoarea garantiei de participare este: 1 055,94 RON.
Lot nr: 5 Denumire: Pulpa de vita dezosata refrigerata
1)
Descriere succintă
Furnizare pulpa de vita dezosata refrigerata.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
15111100
3)
Cantitate sau domeniu
Acord-cadru: min 36 120 kg, max. 36 240 kg; un contract subsecvent: min. 3 010 kg, max. 18 140 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 595 980 și 597 960 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Se accepta oferta pentru cantitatea maxima a acordului-cadru. Valoarea garantiei de participare este: 11 959,20 RON.
Lot nr: 6 Denumire: Pulpa de vita dezosata congelata
1)
Descriere succintă
Furnizare pulpa de vita dezosata congelata.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
15111100
3)
Cantitate sau domeniu
Acord-cadru: min. 3 960 kg, max. 4 030 kg; un contract subsecvent: min. 330 kg, max. 2 020 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 62 964 și 64 077 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Se accepta oferta pentru cantitatea maxima a acordului-cadru. Valoarea garantiei de participare este: 1 281,54 RON.
Lot nr: 2 Denumire: Pulpa de porc dezosata congelata
1)
Descriere succintă
Furnizare pulpa de porc dezosata congelata.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
15113000
3)
Cantitate sau domeniu
Acord-cadru: min. 3 960 kg, max. 4 025 kg; un contract subsecvent: min. 330 kg, max. 2 015 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 52 668 și 53 532,50 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Se accepta oferta pentru cantitatea maxima a acordului-cadru. Valoarea garantiei de participare este: 1 070,65 RON.
Lot nr: 1 Denumire: Pulpa de porc dezosata refrigerata
1)
Descriere succintă
Furnizare pulpa de porc dezosata refrigerata.
2)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
15113000
3)
Cantitate sau domeniu
Acord-cadru: min. 36 120 kg, max. 36 200 kg; un contract subsecvent: min. 3 010 kg, max. 18 140 kg.
Valoarea estimată fără TVA:
Intervalul: între 478 590 și 479 650 RON
4)
Mențiune privind o altă durată a contractului sau o altă dată de începere/finalizare
Durata în luni: 12 (de la data atribuirii contractului)
5)
Informații suplimentare privind loturile
Se accepta oferta pentru cantitatea maxima a acordului-cadru. Valoarea garantiei de participare este: 9 593 RON.
Secțiunea III: Informații juridice, economice, financiare și tehnice


III.1)
Condiții referitoare la contract
III.1.1)
Depozite și garanții solicitate:
Cuantum: conform sectiunii Indformatii privind loturile pentru fiecare lot. Valabilitatea garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei, 90 de zile de la data limita de depunere a ofertelor. Mod de constituire: a) virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în conditiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurari (garantia sa fie irevocabila, sa prevada plata: conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, în conformitate cu contractul garantat; sau neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate; b) OP (cont trezorerie RO57TREZ2315005XXX000377, Trezoreria Constanta; cod fiscal 14810074) confirmat de banca. Se permite depunerea sumei la casieria unitatii, daca valoarea acesteia este mai mica sau egala cu 5 000 RON. Note: In cazul ofertantilor care se regasesc în categoria IMM, conform Legii nr. 346/2004 (facând dovada în acest sens pâna la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor) garantia de participare se constituie în procent de 50 % din cuantumul precizat în documentatia de atribuire. Data pentru care se determina echivalenta RON/valuta este data publicarii anuntului de participare. Banca pentru echivalente RON/valuta: BNR. Indiferent de modul de constituire garantia de participare se va depune în SEAP la sectiunea „Documente de calificare”. Garantia de participare constituita printr-un instrument de garantare se va depune si in original la sediul autoritatii contractante, pâna la data si ora limita de depunere a ofertelor.
a) Garantia de buna executie este de 10 % din valoarea fara TVA a fiecarui contract subsecvent si se constituie anexa la contractul subsecvent;
b) În ceea ce priveste modalitatea de constituire a garantiei de buna executie, se vor avea în vedere prevederile art. 90 alin. (1)-(3) din HG nr. 925/2006 (actualizata).
Precizari pentru IMM-uri:
În situatia în care ofertantii sunt IMM-uri, în baza art. 16, alin. 2 din Legea 346/2004, acestia beneficiaza de reduceri cu 50 % pentru garantia de buna executie – anexa 1 la Legea 346/2004.
III.1.2)
Principalele condiții de finanțare și modalități de plată și/sau trimitere la dispozițiile relevante care le reglementează:
Buget de stat.
III.1.3)
Forma juridică pe care o va lua grupul de operatori economici căruia i se atribuie contractul:
Asociere conform art. 44 din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare.
III.1.4)
Alte condiții speciale
Executarea contractului este supusă unor condiții speciale: nu
III.2)
Condiții de participare
III.2.1)
Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în registrul comerțului sau al profesiei
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor: C.1 – declaratia privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 180 din OUG 34/2006. Se va prezenta: declaratia privind eligibilitatea – Formular nr. 12A. Declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
C.2 – declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 181 din OUG 34/2006. Se va prezenta: Formular nr. 12B.
1. Declaratia va fi prezentata si de catre tertul sustinator, în ceea ce priveste prevederile art. 181 (lit. a, c^1 si d) din OUG 34/2006, daca este cazul.
C.3 – declaratie prin care se certifica faptul ca participarea la procedura este facuta în concordanta cu regulile de concurenta, în conformitate cu prevederile art. 1 din Ordinul nr. 314/2010, emis de ANRMAP. Se va prezenta: certificat de participare la licitatie cu oferta independenta – Formular nr. 2.
C.4 – declaratia privind neîncadrarea în prevederile art. 69^1 din OUG 34/2006. Se va prezenta: Formular nr. 12.B.
2. Persoanele cu functie de decizie în cadrul UM 02022: conducatorul autoritatii contractante: Haulica Dan – comandant; membrii organelor decizionale ale autoritatii contractante ce au legatura cu procedura de atribuire: Fodor Daniel – p/loctiitor comandant, Dan Vasile – sef de stat major, Buliga Vasile – contabil sef, Preda Madalina – jurist; alte persoane din cadrul autoritatii contractante ce pot influenta continutul documentatiei de atribuire si/sau procedura de atribuire – comisia de evaluare: Patrascu Octavian, Baiasu Dragos, Fraico Mirela, Dragan Emilia (membru de rezerva), Melnic Carmen (membru de rezerva). Declaratia va fi prezentata si de tertul sustinator, daca este cazul.
C.5 Certificate de atestare fiscala privind îndeplinirea obligatiilor de plata:
Se solicita pentru persoane juridice/fizice romane:
a) certificat de atestare fiscala emis de DGFP;
b) certificat de impozite si taxe locale.
Din certificatele fiscale sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Se solicita pentru persoane juridice/fizice straine:
— declaratie pe propria raspundere sau, daca în tara respectiva nu exista prevederi legale referitoare la declaratia pe propria raspundere, o declaratie autentica data în fata unui notar, a unei autoritati administrative sau judiciare sau a unei asociatii profesionale care are competente în acest sens, în cazul în care în tara de origine sau în tara în care este stabilit ofertantul nu se emit documente de natura celor prevazute la C5.
Din declaratie sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei în care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor.
Ofertantii care prezinta certificatul fiscal/declaratii cu datorii neesalonate sau fara compensari vor fi exclusi din procedura pentru atribuirea contractului. În masura in care operatorii economici prezinta înlesniri la plata de genul esalonarilor sau compensarilor, aprobate de catre organele competente in domeniu aceasta cerinta este considerata ca fiind îndeplinita.
În masura în care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata, operatorii economici pot depune o declaratie pe proprie raspundere potrivit art. 11 alin. (4) din HG nr. 925/2006.
Daca un grup de operatori economici depune oferta comuna, aceste cerinte trebuie îndeplinite de fiecare membru al asocierii. Certificatul de participare la licitatie cu oferta independenta (cf. ordin ANRMAP nr. 314/2010) – Formularul 2, se va depune pentru întreaga asociere, semnat de catre fiecare reprezentant legal al operatorilor economici care formeaza asocierea. C.1. Pentru dovedirea înregistrarii se va prezenta:
— Pentru persoane juridice/fizice romane:
Certificatul constatator emis de ONRC din care sa rezulte obiectul de activitate al operatorului economic.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
— Pentru persoane juridice/fizice straine:
Documente edificatoare care sa dovedeasca o forma de înregistrare ca persoana juridica sau de înregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional, în conformitate cu prevederile legale din tara în care candidatul/ofertantul este rezident, însotite de o traducere autorizata a acestora în limba româna.
Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru din grup trebuie sa dovedeasca ca pentru partea din contract pe care o realizeaza are corespondent în domeniile de activitate înscrise în documentele prezentate.
Informatiile cuprinse în aceste documente trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor.
În etapa evaluarii ofertelor, înainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, autoritatea contractanta îsi rezerva dreptul de a solicita prezentarea documentelor mentionate, în original sau copie legalizata.
III.2.2)
Capacitatea economică și financiară
III.2.3)
Capacitatea tehnică
Informații și formalități necesare pentru evaluarea respectării cerințelor:
Lista principalelor livrari de produse efectuate în ultimii 3 ani.
Se va completa Formularul nr. 12 D – Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani, continând valori, perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, fiecare membru al grupului are obligatia de a completa Formularul 12D.
Experienta similara ca cerinte minime de calificare:
Ofertantul va face dovada livrarii în ultimii 3 ani în baza unui/unor contracte de produse similare, în valoare cumulata egala sau mai mare decât:
240 355 RON pentru lotul 1 – pulpa de porc dezosata refrigerata;
26 799,50 RON pentru lotul 2 – pulpa de porc dezosata congelata;
236 651,50 RON pentru lotul 3 – spata de porc dezosata refrigerata;
26 497,25 RON pentru lotul 4 – spata de porc dezosata congelata;
299 310 RON pentru lotul 5 – pulpa de vita dezosata refrigerata;
32 118 RON pentru lotul 6 – pulpa de vita dezosata congelata.
Livrarile de produse declarate ca experienta similara vor fi cuprinse obligatoriu în Formularul 12 D – Declaratie privind lista principalelor livrari de produse în ultimii 3 ani.
Pentru confirmarea livrarilor de produse declarate ca experienta similara, ofertantul are obligatia de a prezenta certificari/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: denumirea produselor livrate, valori, perioade de livrare si modul de îndeplinire a livrarilor respective.
In cazul in care beneficiarul este un client privat si, din motive obiective, operatorul economic nu are posibilitatea obtinerii unei certificari/confirmari din partea acestuia, demonstrarea livrarilor de produse se realizeaza printr-o declaratie a operatorului economic.
Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR.
Pentru anul 2015 se va lua în considerare cursul de referinta comunicat de BNR din ziua publicarii in anuntului de participare.
Nota: numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depune a ofertelor.
În cazul unui grup de operatori economici care depun oferta comuna, cerinta minima privind experienta similara se demonstreaza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor grupului.
Raport de încercare/buletin de analiza emis de UM 02411 Bucuresti (Laboratorul Centrului de testare, analiza si receptie) sau de la alte laboratoare certificate/acreditate în sistem RENAR sau echivalent, având în vedere prevederile OG 23/2009 privind activitatea de acreditare a organismelor de evaluare a conformitatii pentru aplicarea Regulamentului (CE) nr. 765/2008 al Parlamentului European si al Consiliului din 9 iulie 2008 de stabilire a cerintelor de acreditare si de supraveghere a pietei în ceea ce priveste comercializarea produselor, care sa ateste ca produsul ofertat îndeplineste cerintele minime de calitate impuse în caietul de sarcini.
Standarde de asigurare a calitatii în conformitate cu standardele europene relevante prin care atesta certificarea sistemului propriu de management al calitatii ofertantului pentru comercializare de produse alimentare (ISO 9001:2008/echivalent, în termen de valabilitate la data limita de depunere a ofertelor.
Sunt admisi ofertantii care prezinta probe sau dovezi în masura în care acestea confirma asigurarea unui nivel corespunzator privind îndeplinirea unui standard de calitate.
Cerinta va fi îndeplinita individual de fiecare membru al asocierii (daca este cazul) pentru partea din contract pe care o realizeaza.
Nivel(uri) minim(e) necesar(e):
Completarea Formularului nr. 12 D din Anexa Formulare;
Certificari/documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau de catre clientul beneficiar, din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: denumirea produselor livrate, valori, perioade de livrare si modul de îndeplinire a livrarilor respective.
Conversia valorilor se va face la cursul mediu anual comunicat de BNR.
Pentru anul 2015 se va lua în considerare cursul de referinta comunicat de BNR din ziua publicarii in anuntului de participare.
Nota: numarul de ani solicitati în vederea demonstrarii experientei similare se va calcula prin raportare la data limita de depune a ofertelor.
— raport de încercare /buletin de analiza;
— prezentarea de certificate emise de organisme independente sau certificate echivalente de catre ofertant si de catre fiecare membru al asocierii, daca e cazul, pentru partea din contract pe care o realizeaza.
III.2.4)
Informații privind contractele rezervate
III.3)
Condiții specifice pentru contractele de servicii
III.3.1)
Informații privind o anumită profesie
Prestarea serviciilor în cauză este rezervată unei anumite profesii: nu
III.3.2)
Personalul responsabil pentru prestarea serviciilor
Persoanele juridice au obligația să indice numele și calificările profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective: nu
Secțiunea IV: Procedură


IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.1.2)
Limitarea numărului de operatori economici invitați să prezinte oferte sau să participe
IV.1.3)
Reducerea numărului de operatori economici în timpul negocierii sau al dialogului
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
Se va organiza o licitație electronică: nu
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă:
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
nu
IV.3.3)
Condiții de obținere a caietului de sarcini și a documentelor suplimentare sau a documentului descriptiv
Termen limită pentru primirea cererilor de documente sau de acces la documente: 24.4.2015 - 15:00
Documente contra cost: nu
IV.3.4)
Termen limită pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
27.4.2015 - 16:00
IV.3.5)
Data expedierii invitațiilor de prezentare de oferte sau de participare către candidații selectați
IV.3.6)
Limba sau limbile în care poate fi redactată oferta sau cererea de participare
română.
Altele: Documentele emise în alte state vor fi însotite de traduceri autorizate în limba româna.
IV.3.7)
Perioada minimă pe parcursul căreia ofertantul trebuie să își mențină oferta
în zile: 90 (de la termenul limită de primire a ofertelor)
IV.3.8)
Condiții de deschidere a ofertelor
Data: 21.5.2015 - 18:00
Locul:
In SEAP.
Persoane autorizate să asiste la deschiderea ofertelor: nu
Secțiunea VI: Informații complementare


VI.1)
Informații privind periodicitatea
Această achiziție este periodică: nu
VI.2)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.3)
Informații suplimentare
Modul de departajare a ofertelor cu preturi egale în cazul în care se constata ca:
— ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi;
— ofertele clasate pe locurile 2, 3 si 4 au preturi egale, elementul reofertarii îl va face pretul, acesta din urma nu poate fi îmbunatatit decât pâna la nivelul pretului ofertat de operatorul clasat pe locul anterior. Autoritatea contractanta va solicita clarificari prin intermediul SEAP, în vederea încarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin noi preturi.
Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire încarcate în SEAP operatorii economici trebuie sa aiba un program necesar vizualizarii fisierelor semnate electronic.
Verificarea documentelor de calificare, a propunerii tehnice si financiare:
În cazul în care în scopul verificarii documentelor de calificare, a conformitatii propunerii tehnice cu cerintele caietului de sarcini sau în scopul verificarii propunerii financiare, autoritatea contractanta solicita prezentarea anumitor documente, acestea trebuie transmise în SEAP în format electronic.
În perioada de evaluare ofertantii vor urmari solicitarile de clarificari în cadrul directorului „Întrebari” si vor raspunde prin completarea spatiului creat, respectiv prin atasarea documentelor solicitate.
Operatorii economici pot solicita clarificari înainte de data limita de depunere a ofertelor, în concordanta cu numarul de zile specificat la pct. I.1 din Fisa de date a achizitiei, numai prin intermediul SEAP.
Autoritatea contractanta delegata va fi transmite raspunsul la clarificari numai prin intermediul SEAP. În conformitate cu art. 271^1 si 271^2 din OUG 34/2006 (actualizata), în cazul depunerii unei contestatii, contestatarul are obligatia de a constitui o garantie de buna conduita, cu valabilitatea de minim 90 zile. Cuantum 4 796,5 RON – lot 1; 535,32 RON – lot 2; 4 730,41 RON – lot 3; 527,97 RON – lot 4; 5 979,6 RON – lot 5; 640,77 RON – lot 6.
VI.4)
Căi de atac
VI.4.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.4.2)
Utilizarea căilor de atac
Precizări privind termenele limită de exercitare a căilor de atac: Termenele de exercitare a caii de atac sunt cele prevazute la art. 2562 din OUG nr. 34/2006.
VI.4.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Compartimentul Juridic al UM 02022 Constanta
Str. Fulgerului nr. 99
900371 Constanta
ROMÂNIA
Telefon: +40 241610064
Fax: +40 241610064
VI.5)
Data expedierii prezentului anunț:
10.3.2015

Alte articole recomandate:

Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti    Numar invitatie  :  360754  /  26.05.2014    Denumire contract  :  Acord cadru de furnizare zahar, ulei de masline, brânza telemea, [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului ConstantaCod fiscal: 16762887, Adresa: str. Decebal nr. 22, Jud. Constanta. Mun.Constanta, Constanta, Telefon: 0241480851, Fax: 0241694137I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:str. Decebal nr. 22, Jud. Constanta. Mun.Constanta, Constanta, Romania, cod postal: 900665, telefon:+40 241480851, fax:+40 241694137, persoana de contact:Ciprian CalutI.1.3) Adresa [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  APASERV SATU MARE S.A.    Numar invitatie  :  360746  /  26.05.2014    Denumire contract  :  Lapte consum de vaca - 3,5% grasime    Stare procedura  :  I [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA  DESCRIERE   Sediul social  DIRECTIA GENERALA DE ASISTENTA SOCIALA SI PROTECTIA COPILULUI IALOMITA   Cod fiscal   9670462  ,    Adresa   STR. CT.D.GHEREA, NR.1, Slobozia  ,   Telefon   0243/231088  ,   Fax   0243/233407   Adresa la care se transmit ofertele  : STR. CT.D.GHEREA, NR.1, Slobozia, Romania, cod postal: 920033, telefon:+ [...]
Produse Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactAcademia de Politie Alexandru Ioan Cuza BucurestiAleea Privighetorilor nr. 1A, sector 1În atenția: Ionascu Petre014031 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213175523E-mail: achizitii@academiadepolitie.roFax: +40 213170844Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: http://www.academiadepolitie.roAdresa profilului cumpărătorului: [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului IasiStr. Vasile Lupu nr. 57AÎn atenția: Marian Matei700309 IasiROMÂNIATelefon: +40 372797671E-mail: dgaspc.achizitii@yahoo.comFax: +40 232240088Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.dasiasi.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA  Denumirea, adresa si punct(e) de contact:   PENITENCIARUL CU REGIM DE MAXIMA SIGURANTA CRAIOVA    Adresa postala: VASILE ALECSANDRI, NR.89, CRAIOVA, DOLJ,  Localitatea: Craiova  ,  Cod postal:    200463  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact: IULIA MONICA VOINEA  ,  Tel.  +40 251561777  ,  Email:    achizitii.pcraiova@anp.gov.ro, [...]
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : SPITALUL MUNICIPAL OLTENITANumar invitatie : 369971 / 10.02.2015Denumire contract : Achizitie de alimenteStare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialSPITALUL MUNICIPAL OLTENITA Cod fiscal 4294138 , Adresa Str.Argesului 134, Oltenita , Telefon +40 242515931 , Fax +40 242510673I.1.2) Adres [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi