Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Planuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Detaliu invitatie
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna
Numar invitatie : 370844 / 10.03.2015
Denumire contract : Achizitii de carne si produse preparate din carne
Stare procedura : In DesfasurareSECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) DESCRIERE
I.1.1) Sediul social
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Covasna
Cod fiscal 9832041 , Adresa Str. Presei, Nr.8/A, Sfantu Gheorghe , Telefon 0267314660 , Fax 0267314660
I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele :
SEAP
I.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor :
In SEAP
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala
I.2.1) Tip Autoritate Sectorial : Nu
I.2.2) Tip Activitate : Protectie sociala
SECTIUNEA II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) DESCRIERE
II.1.1) Denumire contract :
Achizitii de carne si produse preparate din carne
II.1.2) Tip contract : Furnizare
II.1.3) Modalitatea de atribuire : Un contract de achizitii publice
II.1.5) Obiectul contractului :
Achizitii de carne si produse preparate din carne necesare beneficiarilor sistemului de protectie al DGASPC Covasna.Valoarea minima estimata a contractului ce se va incheia pana la 31.12.2015 este de 356.023 Ron si reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri si in functie de care se vor elabora si evalua ofertele, iar valoarea maxima este de 534.034 Ron care contine si valoarea posibilelor suplimentari.Aut.contractanta va prelungi durata contractului in anul 2016 cu max.4 luni cu valoare max. de 178.011 lei potrivit legii, suplimentare ce va fi conditionata si de existenta resurselor financiare alocate cu aceasta destinatie.In pretul ofertelor vor fi incluse si valoarea cheltuielilor de transport ale produselor, pana la sediile subunitatilor apartinatoare, conform caietului de sarcini.Se solicita cel putin doua livrari pe saptamana in functie de comenzile transmise de subunitati, zilele saptamanii in care vor fi efectuate aceste livrari vor fi stabilite de comun acord cu ofertantul desemnat castigator, la semnarea contractului.Livrarile se vor efectua in intervalul cuprins intre orele 8-15 a fiecarei zi in care vor fi efectuate aceste livrari. Optiuni: Aplicarea prevederilor art.6 din HG.925/2006
II.1.6) CPV : 15110000-2 - Carne (Rev.2)
II.1.7) Impartire pe loturi : Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului / acordului cadru
II.2.1) Valoare estimata : 356,023 - 534,034 RON
SECTIUNEA III: CRITERII DE CALIFICARE / ALTE CONDITII
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Conditii suplimentare, garantie de participare
Conditii suplimentare
Denumire Descriere
Garantie de participare Se va constitui în suma fixa în valoare de 3562 lei(1781 lei pentru IMM-uri) prin orice instrument de garantare conform art.86 din HG nr. 925/2006 ,-prin scrisoare de garantie bancara sau prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari. Garantia de participare se poate constitui si prin depunerea la casieria autoritatii contractante a) a unui ordin de plata, cu conditia confirmarii acesteia de catre banca emitenta, pâna la data limita de depunere a ofertelor; b) plata sumei în numerar.c. prin virament bancar. Cont pentru garantii RO56TREZ2565006XXX000153, Trez. Sf. Gheorghe. Dovada constituirii gar.de participare se va transmite atat in SEAP, in copie semnata cu semnatura electronica ,cat si la sediul autoritatii contractante in original, cel mai tarziu pana la data limita de depunere a ofertelor Gar.este irevocabila în sensul art. 86 din H.G. nr. 925/2006. Autoritatea contractanta are dreptul de a retine gar. de participare atunci cand ofertantul se afla în oricare dintre situatile prevazute la art. 87, alin.1) din HG.925/2006.Ofertantii care vor constitui gar.de participare in alta valuta, echivalenta leu/alta valuta va fi cea comunicata de BNR in ziua aparitiei invitatiei de participare in SEAP.Conf.art.33, alin 3,lit.b din HG 925/2006 ofertele care nu sunt insotite de garantia de participare, in cuantumul, forma si avand perioada de valabilitate solicitate in doc.de atribuire vor fi respinse in cadrul sedintei de deschidere. Valabilitatea garantiei va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei(60 zile).de la data limita de depunere a ofertelor. Restituirea garantiei de participare ofertantilor:conf.art.88 din HG.925/2006. In cazul introducerii unei contestatii la CNSC sau cereri/plangeri in justitie de catre operatori economici ofertanti, vor fi aplicate prevederile art.271^1 si art.271^2 din OUG34/2006 modificata si actualizata, privind constituirea, restituirea sau retinerea garantiei de buna conduita.
Garantie de buna executie Se va constitui în suma fixa, într-un cuantum de 7%(3.5% pentru IMM-uri) din valoarea fara TVA a contractului pe baza unei scrisori de garantie bancara în original,sau prin orice instrument de garantare emis in conditiile legii de o societate de asigurari în termen de 7 zile de la data semnarii contractului, sau conformf art.90 alin.3 din HG 925/2006 prin retineri succesive. Autoritatea contractanta va restitui garantia de buna executie, în termen de 14 zile de la data finalizarii contractului în cazul în care nu a emis pretentii asupra acesteia, oricând pe parcursul îndeplinirii contractului în limita prejudiciului creat, în cazul în care contractantul nu îsi îndeplineste obligatiile asumate prin contract. Anterior emiterii unei pretentii asupra garantiei, autoritatea contractanta are obligatia de a notifica aceasta pretentie contractantului, precizând obligatiile care nu au fost respectate.

III.2) CONDITII DE PARTICIPARE
III.2.1) Criterii de calificare
Criterii de calificare
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Procedura
IV.1.1) Tipul procedurii Cerere de oferta
IV.1.2) Modalitate de desfasurare : Procedura online
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criteriu de atribuire : Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza licitatie electronica : Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Modul de obtinere a documentatiei de atribuire :
S.E.A.P.
IV.3.2) Limba de redactare a ofertei : Romana
IV.3.3) Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.4) Data limita de depunere a ofertelor : 23.03.2015 15:00
IV.3.5) Data si ora deschiderii ofertelor : -
IV.3.6) Data limita de valabilitate a ofertei : 60 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Mod de finantare
VI.1.1) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare : Nu
VI.1.2) Tip de finantare : Fonduri bugetare
Data expedierii prezentei invitatii : 09.03.2015 11:17

Alte articole recomandate:

SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1)      DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:CENTRUL DE CERCETARE DEZVOLTARE PENTRU COMBATEREA EROZIUNII SOLULUI PERIENIAdresa postala:  Oficiul Postal 1 Barlad, Casuta postala 1 , Localitatea:  Barlad , Cod postal:  731240 , Romania , Punct(e) de contact:  Dr. ing Cosmin Hurjui , Tel.  +40 373550155 , In atentia:  Dr. ing. Stancescu Lucian , Email:  office@cesperieni.ro , Fax:  +40 373550155 [...]
Produse Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantă I.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactSpitalul Judetean de Urgenta BacauStr. Spiru Haret nr. 2-4În atenția: Teofil Rosu600114 BacauROMÂNIATelefon: +40 234534000-1391E-mail: licitatii_elec@sjubc.ro, licitatii_sjubc@yahoo.roFax: +40 234517424 / 234515184Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.sjubc.roI.2)Tipul autorității contractanteAltele: unitate [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul Maramures (Consiliul Judetean Maramures)Str. Gheorghe Sincai nr. 46Punct(e) de contact: Biroul de achizitii publiceÎn atenția: Ana Zaharia, Maria Gherasim430311 Baia MareROMÂNIATelefon: +40 262214659E-mail: office@maramures.roFax: +40 262215597Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjmaramures.roAdresa profilului [...]
Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  U.A.T. JUDETUL HUNEDOARA    Numar anunt  :  151879  /  02.07.2014    Denumire contract  :  FURNIZARE SI DISTRIBUTIE PRODUSE DE PANIFICATIE IN CADRUL PROGRAMULUI NATIONAL „LAPTE-CORN”   Stare procedura  :  In desfasurare    Moneda in care se transmi [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactInstitutul National de Gerontologie si Geriatrie ANA ASLANStr. Caldarusani nr. 9, sector 1În atenția: Tereza Ion011241 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 212237192 / 318059301E-mail: geriatrie@ana-aslan.roFax: +40 212231480Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteOrganism de drept publicI.3)Activitate [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:    JUDETUL TIMIS   Adresa postala:    B-DUL REVOLUTIEI DIN 1989 NR. 17  ,  Localitatea:    Timisoara  ,  Cod postal:    300034  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:  DANIELA GOIA,  Tel.    +40 256406362  ,  Email:    daniela.goia@cjtimis.ro  , [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA    DESCRIERE   Sediul social  PENITENCIARUL CU REGIM SEMIDESCHIS PELENDAVA   Cod fiscal   RO11964885  ,    Adresa   STR.CARACAL KM 8, Craiova  ,   Telefon   +40 251533254  ,   Fax   +40 251524554  Adresa la care se transmit ofertele  : IN SEAP   Adresa (locul) de deschidere a ofertelor  : In SEAP   Tipul [...]
Autoritatea contractantă Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul Satu MareP-ta 25 Octombrie nr. 1În atenția: Roca Daniel Lucian440026 Satu MareROMÂNIATelefon: +40 261710495E-mail: danielroca@cjsm.roFax: +40 261710495Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjsm.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roTipul autorității contractanteAltele: autoritate a administratiei publice localeActivitate principalăAltele: [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN