Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Detalii procedura
Tip legislatie : OUG nr.34/2006
Autoritate contractanta : Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
Numar anunt : 157704 / 11.03.2015
Denumire contract : PRODUSE LACTATE
Stare procedura : In desfasurare
Moneda in care se transmite oferta de pret : RONPlanuri anuale de achizitii publice
An Denumire plan Denumire detaliu plan
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Timis
Adresa postala: P-ta Regina Maria nr.3 , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300004 , Romania , Punct(e) de contact: Marcel George Scarlatescu , Tel. +40 256490281 , In atentia: Balint Verginica , Email: siapdgaspctm@yahoo.com , Fax: +40 256407066 , Adresa internet (URL): www.dgaspctm.com , Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Caietul de sarcini si documentele suplimentare (inclusiv documentele pentru dialogul competitiv si sistemul de achizitie dinamic) pot fi obtinute la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
Punctul (punctele) de contact mentionat(e) anterior
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Protectie sociala
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
PRODUSE LACTATE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Centrele din subordinea DGASPC Timis
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare Produse lactate la 14centre din subordinea DGASPCTimis: cantitate totala /12 luni-175883 buc avand o valoare estimata de 658459.2 lei fara TVA;cantitate 8 luni /2015-117259 buc avand o valoare estimata de439015 lei fara TVA;cantitate 4 luni/2016 -58624 buc avand o valoare estimata de 219444.20 lei fara TVA .
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
15500000-3 - Produse lactate (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.1.8) Impartire in loturi
Nu
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Cantitatea contracta pana la 31.12.2015/8 luni -117259 buc avand o valoare estimata fara TVA de 439015 lei : Lapte pasteurizat 1,5% grasime- 6100 litri; Lapte integral 3,5% grasime- 7353 litri; Lapte praf-2167 kg ;Lapte praf pt.sugari, 500 g -119 buc; Smantana 12% grasime,400g-1446 buc; Smantana 12%grasime,900 g-1933 buc; Unt 200 gr 65%grasime-4386 buc; Branza proaspata de vaca-2421 kg ; Branza telemea de vaca- 5533 kg; Branza topita 25%grasime cutie 140gr-6533 cutii;Branza topita la tub-546 kg; Cascaval 40% grasime-1166 kg;Iaurt natural 175 g, 2,8 %grasime -33476 buc;Iaurt natural 3% grasime,140 g-7462 buc; Iaurt fructe 125g, 4 % grasime-26198 buc; Inghetata 65 g- 7293 buc;Crema de unt cu smantana 125 g-3127 buc.


Cantitate/4 luni/2016-58624 buc avand o valoare estimata fara TVA de 219444.20 lei : Lapte pasteurizat 1,5% grasime- 3050 litri; Lapte integral 3,5% grasime- 3677 litri; Lapte praf-1083 kg ; Lapte praf pt.sugari, 500 g -59 buc; Smantana 12% grasime,400g-724 buc; Smantana 12%grasime, 900 g-967 buc; Unt 200 gr 65%grasime-2194 buc; Branza proaspata de vaca-1209 kg ; Branza telemea de vaca- 2767 kg; Branza topita 25%grasime cutie 140gr-3265 cutii;Branza topita la tub-274 kg; Cascaval 40% grasime-581 kg;Iaurt natural 175 g, 2,8 %grasime -16734 buc;Iaurt natural 3% grasime,140 g-3730 buc; Iaurt fructe 125g, 4 % grasime-13100 buc; Inghetata 65 g- 3647 buc;Crema de unt cu smantana 125 g-1563 buc.


Cantitate/12 luni/2015-2016-175883 buc avand o valoare estimata fara TVA de 658459.2 lei:
Lapte pasteurizat 1,5% grasime- 9150 litri; Lapte integral 3,5% grasime- 11030 litri; Lapte praf-3250 kg ; Lapte praf pt.sugari, 500 g -178 buc; Smantana 12% grasime,400g-2170 buc; Smantana 12%grasime, 900 g-2900 buc; Unt 200 gr 65%grasime-6580 buc; Branza proaspata de vaca-3630 kg ; Branza telemea de vaca- 8300 kg; Branza topita 25%grasime cutie 140gr-9798 cutii;Branza topita la tub-820 kg; Cascaval 40% grasime-1747 kg;Iaurt natural 175 g, 2,8 %grasime -50210 buc;Iaurt natural 3% grasime,140 g-11192 buc; Iaurt fructe 125g, 4 % grasime-39298 buc; Inghetata 65 g- 10940 buc;Crema de unt cu smantana 125 g-4690 buc.


Valoarea estimata fara TVA: intre 439015 lei si 658459.2 lei RON
Valoarea minima a intervalului(439015 lei fara TVA) reprezinta valoarea estimata a prezentei proceduri iar valoarea maxima a intervalului(658459,2 lei fara TVA) reprezinta valoarea estimata ce contine si valoarea posibilelor suplimentari.
Valoarea estimata fara TVA: intre 439,015 si 658,459.2 RON
II.2.2) Optiuni
Da
Posibilitatea de prelungire cu 4 luni prin act aditional,cf.art.6(3)/HG 925/2006,actualizata
1 prelungiri posibile
II.3) Durata contractului/acordului cadru/SAD sau termenul pentru finalizare
8 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice și garantii solicitate
Da ,in valoare de 4400 lei (in conformitate cu art.43^1,alin2,litera a/ OUG 34/2006). .Modalitatile de constituire ale garantiei de participare sunt cele prevazute la art.86 ,alin1 din H.G.925/2006,actualizata,autoritatea contractanta acceptand inclusiv depunerea sumei la casierie(de luni pana vineri intre orele 8:00-9:00 sau 12:30-15:00),art.86,alin.5 din H.G.925/2006. Pentru plata garantiei de participare prin virament bancar,contul de trezorerie este RO47TREZ6215006XXX005136,Trezoreria Timisoara, cu conditia confirmarii acestuia de catre banca emitenta pana la data deschiderii ofertelor.Perioada de valabilitatea a garantiei de participare este de minim 90 zile adica cel putin egala cu perioada minima de valabilitate a ofertei care se va raporta la termenul limita de primire a ofertelor.Dovada constituirii garantiei de participare se va face cel tarziu in sedinta de deschidere a ofertelor (art. 86 alin. 6,din HG. 925/2006 actualizata).Operatorii care constituie garantia de participare in euro sau alta valuta vor utiliza echivalenta BCE leu/valuta din data anterioara datei limita de depunere a ofertelor cu 5 zile (fara a se lua in calcul ziua depunerii).Situatiile in care se va retine garantia de participare sunt cele prevazute in reglementarile legislative ,respectiv art.87,alin.1 din H.G 925/2006,actualizata si modificata Ofertantii pot beneficia de prevederile legii IMM-urilor (Legea 346/2004),in cazul nostru 2200 lei. Da,in procent de 10% din valoarea contractului fara TVA, dupa semnarea acestuia,conf.art.90,alin 1-3/HG 925/2006 actualizata. In cazul in care partile convin constituirea garantiei de buna executie prin retineri succesive din sumele datorate pentru facturi partiale (prevazute la alin 3 al art.90/HG 925/2006, actualizata), contractantul are obligatia de a deschide un cont de disponibil distinct la dispozitia autoritatii contractante, la unitatea Trezorariei Statului din cadrul organului fiscal component in administrarea acestui cont. Suma initiala care se depune de catre contractant in contul astfel deschis, nu trebuie sa fie mai mica de 0,5% din pretul contractului.Pe parcursul derularii contractului autoritatea contractanta urmeaza sa alimenteze acest cont de disponibil prin retineri succesive din sumele datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garantie de buna executie. modificata Ofertantii pot beneficia de prevederile legii IMM-urilor (Legea 346/2004),reducerea cu 50% a garantiei de buna executie prin prezentarea documentelor justificative corespunzatoare.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
BUGETUL LOCAL
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Declaratii privind eligibilitatea: -Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.180 din OUG 34/2006, aprobata cu modificari si completari sau completarea si prezentarea formularului 12 A(se vor prezenta si de tertul sustinator daca este cazul):original,valabila la data limita de depunere a ofertelor.


Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din ordonanta - Declaratie pe propria raspundere privind neincadrarea in dispozitiile art.181 din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr.34/2006, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr.337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare sau Completarea si prezentarea formularului 12 B. (se vor prezenta si de tertul sustinator daca este cazul,avand in vedere faptul ca in conformitate cu preved.art.186,alin 2 si art. 190,alin 2 din OUG 34/2006,tertul sustinator nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire ,conf. preved. art.181,litera a,c^1 si d din OUG 34/2006): original, valabila la data limita de depunere a ofertelor.


- Prezentarea certificatului de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul de stat ,din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor(original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’’).In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata,operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11,alin 4 din HG 925/2006.
-Prezentarea certificatului de atestare fiscala privind plata obligatiilor la bugetul local, din care sa reiasa ca ofertantul nu are datorii scadente la nivelul lunii anterioare celei in care este prevazut termenul limita de depunere a ofertelor (original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’’). In masura in care procedura de emitere a acestor certificate nu permite confirmarea situatiei datoriilor la data solicitata,operatorii economici pot depune o declaratie pe propria raspundere potrivit art.11,alin 4 din HG 925/2006.
-Prezentarea Certificatului de participare la licitatie cu oferta independenta conform Ordinului presedintelui ANRMAP 314/2010
-Prezentarea declaratiei privind neîncadrarea în situatiile prevazute la art. 69^1 din OUG nr. 34/2006,actualizata si modificata(de asemenea este obligatorie completarea acestui formular : in cazul asocierii de catre fiecare asociat /de catre tertul sustinator/eventuali subcontractanti). Persoanele ce detin functii de decizie la nivelul autoritatii contractante sunt: Director General –Emilia Milutinovici; Director General Adjunct Protectie Sociala- Anucin Bogo Octavian; Director Executiv Protectia Drepturilor Copilului –Monica Trusca; Director Executiv Protectia Persoanelor Adulte-Dana Ilcau; Director General Adjunct Economic-Elena Goia;Sef Serviciu Investitii, Achizitii si Contractarea Serviciilor Sociale-Marcel Scarlatescu.Functii de executie in cadrul Serviciului Investitii,Achizitii si Contractarea Serv.Sociale:Balint Verginica,Carabet Doina,Popescu Mihaela, Luminita Rusanovschi. Persoane juridice/fizice romane -Prezentarea certificatului constatator emis de Oficiul Registrului Comertului, din care rezulta obiectul de activitate al operatorului economic.Informatiile cuprinse in certificatul constatator trebuie sa fie reale/actuale la data limita de depunere a ofertelor(original/copie legalizata /copie lizibila cu mentiunea „conform cu originalul’’).Obiectul contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN din certificatul constatator emis de ONRC.
Nota:Ofertantul clasat pe primul loc va depune pentru conformitate documentul in original/copie legalizata.
Persoane juridice/fizice straine -Documente care dovedesc o forma de inregistrare/atestare ori apartenenta din punct de vedere profesional din tara de origine, sub forma de traduceri legalizata in limba romana
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Cerinta nr.4 Fotografii pentru toate produsele care fac obiectul contractului.
Cerinta nr.1- O lista a principalelor livrari de produse efectuate in ultimi 3 ani, ani continand valori , perioade de livrare, beneficiari, indiferent daca acestia din urma sunt autoritati contractante sau clienti privati. Livrarile de produse se vor confirma prin prezentarea de certificate/ documente emise sau contrasemnate de o autoritate ori de catre clientul beneficiar in valoare cumulata de minim 220000 lei fara TVA
Cerinta nr.2- Autorizatii sanitare emise de catre Directia de Sanatate Publica pentru autovehiculele cu care se va face transportul produselor ce reprezinta obiectul contractului (Document de inregistrare pentru siguranta alimentelor privind mijloacele de transport al produselor de origine animala si non animala emis de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor)sau echivalent conform Ordinului nr.111/2008 emis de Autoritatea National Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor
Cerinta nr.3 Autorizatii sanitare emise de catre Directia de Sanatate Publica pentru spatiu de depozitare a produselor de origine animala si non animala emise de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau echivalent (conf.Ord.nr.111/2008 emis de Autoritatea National Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor.
Nivel(uri) specific(e) minim(e) necesar(e)
Modalit de indeplin a cerintei nr 4 Prezentarea de fotografii pe suport de hartie pentru toate produsele care fac obiectul contractului. Modalit de indeplin a cerintei nr.1 Completarea Formularului 12D cu valori,perioade de livrare , beneficiari pentru livrari de produse efectuate in ultimi 3 ani, in valoare cumulata de minim 220000 lei fara TVA insotit de certificate /documente emise sau contrasemnate de catre o autoritate sau client beneficiar. Pentru echivalenta se va avea in vedere cursul mediu anual lei/valuta comunicat de BCE pentru fiecare an in parte. Modalit de indeplin a cerintei nr 2 Prezentarea in copie lizibila de autorizatii sanitare pentru siguranta alimentelor privind mijloacele de transport cu care se va face transportul produselor ce reprezinta obiectul contractului emise de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau echivalent conf.Ord.nr.111/2008 emis de Autoritatea National Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor) Modalit de indeplin a cerintei nr 3 Prezentarea in copie lizibila de autorizatii sanitare pentru spatiu de depozitare a produselor ce reprezinta obiectul contractului emise de Directia Sanitar Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor sau echivalent (conf.Ord.nr.111/2008 emis de Autoritatea National Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor)/contracte de colaborare/ orice alta forma de dispozitie a ofertantului asupra spatiului de depozitare pentru care exista autorizatie sanitar veterinara.
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Da
conf.art.164 -165,alin 2/OUG 34/2006:ofertele admisibile vor participa la 1 runda de licitare electronica pentru imbunatatirea ofertei de pret- care se va desfasura intr-o singura etapa si va dura 1 zi lucratoare.Au dreptul sa participe la faza finala de licitatie electronica doar ofertantii inregistrati in Sistemul Electronic de Achizitii Publice(S.E.A.P-www.e-licitatie.ro). In vederea realizarii etapei electronice, autoritatea contractanta va introduce in SEAP informatiile solicitate automat de sistemul informatic.Ofertantii care au depus oferte admisibile vor fi invitati sa-si imbunatateasca oferta de pret. Invitatia de participare si notificarile de incepere a licitatiei electronice vor fi generate automat si transmise simultan de catre SEAP, tuturor ofertantilor respectivi, la adresa de posta electronica(e-mail) inregistrata ca adresa de contact. Procesul de licitatie electronica, se va referi numai la pret, deoarece criteriul de atribuire stabilit este pretul cel mai scazut. In termen de 3 zile de la finalizarea rundei de licitare,ofertantul desemnat castigator are obligatia sa depuna in original,noul Formular de oferta si anexa detaliata pe fiecare produs in parte.
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 17.04.2015 11:00
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
22.04.2015 10:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
Moneda in care se transmite oferta de pret : RON
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90 zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data : 22.04.2015 13:00
Locul: Timisoara,Pta Regina Maria nr.3 la sediu DGASPCTimis.
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
imputerniciti ai ofertantilor
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
Tip de finantare : Alte fonduri
VI.3) Alte informatii
In cazul in care procedura este offline si se constata ca exista oferte cu acelasi pret ,clasate pe locul I , autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis ,in vederea departajarii preturilor.
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti , Localitatea: Bucuresti , Cod postal: 030084 , Romania , Tel. +40 213104641 , Email: office@cnsc.ro , Fax: +40 213104642 / +40 218900745 , Adresa internet (URL): http://www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Termenele de exercitare a cailor de atac sunt cele prevazute la .art. 256^2 din OUG 34/2006.
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic si Contencios
Adresa postala: Pta Regina Maria,nr.3 , Localitatea: Timisoara , Cod postal: 300004 , Romania , Tel. +40 256490281 , Email: dgaspctm@gmail.com , Fax: +40 256407066
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
09.03.2015 13:45

Alte articole recomandate:

Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul TeleormanStr. Dunarii, nr. 178Punct(e) de contact: Directia Dezvoltare Locala, cam. 77În atenția: Victorita Pascutu140047 AlexandriaROMÂNIATelefon: +40 247421132E-mail: pascutu@cjteleorman.roFax: +40 247421132Adresă (adrese) Internet:Adresa generală a autorității contractante: www.cjteleorman.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul SalajP-ta 1 Decembrie 1918 nr. 12În atenția: Maria Vultur450058 ZalauROMÂNIATelefon: +40 260614120E-mail: licitatiesj@cjsj.roFax: +40 260661097Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: http://www.cjsj.roAdresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactMinisterul Apararii – Unitatea Militara 02574Str. Dr. Taberei nr. 7B, sector 6În atenția: Florin Raduslav061416 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 213195858-3163E-mail: florin.raduslav@gmail.comFax: +40 213101565Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute de la: Punctul (punctele) de contact [...]
Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  JUDETUL GALATI    Numar anunt  :  152033  /  09.07.2014    Denumire contract  :  Furnizare produse lactate pentru Programul Lapte–Corn    Stare procedura  :  In desfasurare    Moneda in care se transmite oferta de pret  :  RON [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactDirectia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 4Sos. Oltenitei nr. 252-254, bl. 151, parter, sector 4Punct(e) de contact: Str. Ion Enache nr. 1a, sector 4, Bucuresti – Serviciul AchizitiiÎn atenția: Cristi Mititelu041334 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 372715100E-mail: administrativ@dgaspc4.roFax: +40 372713885Adresă (adrese) Internet: Adresa [...]
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : SPITALUL MUNICIPAL OLTENITANumar invitatie : 369971 / 10.02.2015Denumire contract : Achizitie de alimenteStare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialSPITALUL MUNICIPAL OLTENITA Cod fiscal 4294138 , Adresa Str.Argesului 134, Oltenita , Telefon +40 242515931 , Fax +40 242510673I.1.2) Adres [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactRegia Autonoma Exploatarea Domeniului Public si Privat ConstantaB-dul Tomis nr. 101În atenția: Tatiana Bangal, Elena Mumin, Iulia Madalina Motataianu900669 ConstantaROMÂNIATelefon: +40 241580523E-mail: public@raedpp-constanta.roFax: +40 241580523Adresă (adrese) Internet: Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteOrganism [...]
Anuntul corespunde unei proceduri de licitatie deschisa sau restransa care se va desfasura prin mijloace electronice   Detalii procedura    Autoritate contractanta  :  Academia de Politie Alexandru Ioan Cuza Bucuresti    Numar anunt  :  154661  /  14.10.2014    Denumire contract  :  Acord cadru de furnizare fasole pastai congelata, legume asortate congelate, pasta de tomate, rosii decojite in bulion, [...]

 

Meat Milk TV
infoALIMENT MAGAZIN
Ultimele anunturi