Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa

Produse


Directiva 2004/18/CE
Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)
Denumire, adrese și punct(e) de contact
Judetul Valcea
Str. General Praporgescu nr. 1
Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice
În atenția: Laurentia Constantin
240182 Ramnicu Valcea
ROMÂNIA
Telefon: +40 250732901-103
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Fax: +40 250735617
Adresă (adrese) Internet:
Adresa generală a autorității contractante: www.cjvalcea.ro
Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro
I.2)
Tipul autorității contractante
Autoritate regională sau locală
I.3)
Activitate principală
Servicii publice generale
I.4)
Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante
Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nu
Secțiunea II: Obiectul contractului


II.1)
Descriere
II.1.1)
Denumirea atribuită contractului
Furnizare mere în cadrul „Programului de încurajare a consumului de fructe în scoli” pentru anul scolar 2014 – 2015, în judetul Vâlcea.
II.1.2)
Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor
Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Scolile cu elevi in clasele I-VIII din învatamântul de stat si privat autorizat/acreditat de pe teritoriul judetului Vâlcea.
Cod NUTS RO415
II.1.3)
Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)
II.1.4)
Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor
În aplicarea art. 1 alin. (1) din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 24/2010 privind implementarea programului de încurajare a consumului de fructe proaspete în scoli, aprobata cu modificari prin Legea nr. 195/2010, cu modificarile si completarile ulterioare, se vor furniza mere cu o greutate minima de 100 grame, încadrate la categoria „Extra” si/sau categoria I, conform Standardului de comercializare pentru mere, prevazut în anexa I „Standarde de comercializare prevazute la articolul 3” partea B „Standarde de comercializare specifice” – partea 1 „Standard de comercializare pentru mere” la Regulamentul de punere în aplicare (UE) nr. 543/2011 al Comisiei din 7.6.2011 de stabilire a normelor de aplicare a Regulamentului (CE) nr. 1.234/2007 al Consiliului în ceea ce priveste sectorul fructelor si legumelor si sectorul fructelor si legumelor prelucrate. Conform prevederilor art. 1 alin. (1) din OUG nr. 24/2010, se acorda gratuit mere, elevilor din clasele I-VIII care frecventeaza învatamântul de stat si privat autorizat/acreditat.
II.1.5)
Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)
03222321, 60000000
II.1.6)
Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nu
II.2)
Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
II.2.1)
Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor
Valoare: 542 960 RON
Fără TVA
Secțiunea IV: Procedură


IV.1)
Tipul procedurii
IV.1.1)
Tipul procedurii
Deschisă
IV.2)
Criterii de atribuire
IV.2.1)
Criterii de atribuire
Cel mai mic preț
IV.2.2)
Informații despre licitația electronică
S-a organizat o licitație electronică: da
IV.3)
Informații administrative
IV.3.1)
Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă
IV.3.2)
Publicare anterioară privind același contract
Anunț de participare
Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 223-393721 din 19.11.2014
Secțiunea V: Atribuirea contractului


Contract nr: 2076/108 Denumire: Furnizare mere în cadrul „Prog. de încurajare a consum. de fructe în scoli” pt anul sc. 2014 – 2015
V.1)
Data deciziei de atribuire a contractului:
6.2.2015
V.2)
Informații privind ofertele
Numărul de oferte primite: 1
V.3)
Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului
Achizitie si Dezvoltare SRL
Str. 23 August, bl. 88, sc. 1, et. 1, ap. 4, jud. Gorj
210257 Targu Jiu
ROMÂNIA
E-mail: loredana.radulea@achizitiesidezvoltare.ro
Telefon: +40 253223524
Fax: +40 253223524
V.4)
Informații privind valoarea contractului
Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 744 159,72 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 542 960 RON
Fără TVA
V.5)
Informații privind subcontractarea
Este posibilă subcontractarea: nu
Secțiunea VI: Informații complementare


VI.1)
Informații despre fondurile Uniunii Europene
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu
VI.2)
Informații suplimentare:
In situatia in care dupa licitatia electronica, doua sau mai multe oferte au acelasi pret (cel mai mic), autoritatea contractanta va solicita acelor ofertanti, o noua propunere financiara, în plic închis, caz în care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut. Raspunsurile la solicitarile de clarificari ale operatorilor economici interesati vor fi publicate in SEAP, in documente atasate la Anuntul de participare. Nota: Ofertantul nu are dreptul ca în cadrul aceleiasi proceduri:
a) sa depuna doua sau mai multe oferte individuale si/sau comune, sub sanctiunea excluderii din competitie a tuturor ofertelor în cauza;
b) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca subcontractant în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat.
c) sa depuna oferta individuala/comuna si sa fie nominalizat ca tert sustinator în cadrul unei alte oferte, sub sanctiunea excluderii ofertei individuale sau, dupa caz, a celei în care este ofertant asociat.
Acest formular trebuie prezentat de ofertant, ofertantul asociat (dupa caz).
Informatii privind asociatii:
— Mai multi agenti economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa îsi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
— Agentii economici care se asociaza, vor prezenta în cadrul ofertei, Informatii despre asociere si Acordul de asociere – Completare Formular nr. 16 si Formular nr. 17.
— În acordul preliminar, se va stabili liderul de asociatie, activitatile din contract care se vor realiza în comun, repartizarea fizica, valorica si procentuala a contractului pentru fiecare membru asociat.
— Toti partenerii asociati trebuie sa ramâna în aceasta forma asociativa pe toata durata de realizare a contractului.
— Autoritatea contractanta va solicita ca asocierea sa fie legalizata, numai în cazul în care oferta comuna este declarata câstigatoare.
— Criteriile de calificare referitoare la situatia personala a ofertantului si la capacitatea de exercitare a activitatii profesionale trebuie respectate de fiecare asociat în parte.
— Capacitatea economica si financiara, precum si capacitatea tehnica si profesionala se demonstreza prin luarea în considerare a resurselor tuturor membrilor asocierii.
— În cazul unei asocieri, fiecare asociat este obligat sa prezinte formularele si certificatele.
— Toate documentele întocmite/emise de catre ofertant cu scopul participarii la procedurile initiate în vederea atribuirii contractelor de achizitie publica, se vor prezenta în original, inclusiv angajamentul ferm al tertului/tertilor sustinator(i) art. 5 alin. 3 din Ordinul nr. 509/2011.
VI.3)
Căi de atac
VI.3.1)
Organismul competent pentru căile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745
VI.3.2)
Utilizarea căilor de atac
VI.3.3)
Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac
Consiliul Judetean Valcea - Serviciul Juridic, Contencios, Coordonare
Str. General Praporgescu nr. 1
240495 Ramnicu valcea
ROMÂNIA
E-mail: consiliu@cjvalcea.ro
Telefon: +40 250732901-169
Adresă Internet: www.cjvalcea.ro
Fax: +40 250735617
VI.4)
Data expedierii prezentului anunț:
16.2.2015

Alte articole recomandate:

Directiva 2004/18/CE Secțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contact Judetul Satu MareP-ta 25 Octombrie nr.1În atenția: Bartha Levente440026 Satu MareROMÂNIATelefon: +40 261717835E-mail: levente.bartha@cjsm.roFax: +40 261716402 Adresă (adrese) Internet: Adresa generală a autorității contractante: www.cjsm.ro Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteAltele: Autoritate [...]
    Obiectul procedurii il constituie achizitia de: LOT 1:conserve carne de porc, conserve carne de vita, pateu ficat de pasare, pateu ficat de porc; LOT 2: cabanos, carnati de porc, carne de porc tocata preambalata, carne de vita tocata preambalata, costita afumata, cremwursti de porc, parizer traditional, pastrama de porc, pastrama pipt de pui, salam de porc, salam cu sunca, toba; LOT 3: ficat de pasare, piept de pui cu os, pipote cu inimi de pui, pui fara cap si gheare (grill) [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  PENITENCIARUL CODLEA    Numar invitatie  :  360810  /  27.05.2014    Denumire contract  :  Contract furnizare varza proaspata    Stare procedura  :  I [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactPenitenciarul ColibasiB-dul Dacia nr. 1Punct(e) de contact: SEAP / Penitenciarul ColibasiÎn atenția: Cosmin Mitrica115400 MioveniROMÂNIATelefon: +40 248260000/ 248260802E-mail: achizitii.pcolibasi@anp.gov.roFax: +40 248260599Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roI.2)Tipul autorității contractanteMinister sau orice altă [...]
Planuri anuale de achizitii publiceAn Denumire plan Denumire detaliu planDetaliu invitatieTip legislatie : OUG nr.34/2006Autoritate contractanta : Directia Municipala de Servicii SocialeNumar invitatie : 370540 / 02.03.2015Denumire contract : FURNIZARE PACHETE CU ALIMENTEStare procedura : In Desfasurare SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialDirectia Municipala de Servicii Sociale Cod fiscal 28749733 , Adresa str.Dornei nr.12, Bistrita , Telefon 0263/230524 , [...]
Detalii procedura    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Bacau    Numar anunt  :  150932  /  20.05.2014    Denumire contract  :  Furnizare Paine si produse de panificatie    Stare procedura  :  In desfasurare    Moneda in care se transmite oferta d [...]
Detalii generale activ  Activ: 455/2014 Zahar tos ANRSPS  Descriere: Ședința de tranzacționare se va desfășura, utilizând platforma electronică a BRM, în data de 02.07.2014, ora 12:00.Ordinele de sens contrar se vor depune până la data de 02.07.2014, ora 11:30.  Instructiuni calitate: Informații privind desfășurarea procedurii se pot obține zilnic la sediul BRM str. Buzești, nr. 50-52, sector 1, București, tel.021.317.45.60 , b.iliescu@brm.ro , sau prin fax la [...]
SECTIUNEA I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1)      DENUMIREA, ADRESA SI PUNCT(E) DE CONTACT:CONSILIUL JUDETEAN BRAILAAdresa postala:  P-ta Independentei nr.1 , Localitatea:  Braila , Cod postal:  810210 , Romania , Punct(e) de contact:  Birou Achizitii Publice cam 132 , Tel.  +40 239619600-249 , In atentia:  Moisiu Nicolae , Email:  nicolae.moisiu@portal-braila.ro , Fax:  +40 239619044 , Adresa internet (URL):  www.portal-braila.ro , [...]

 

Meat Milk TV
meatmilk
Debitron Termo
testo
infoALIMENT MAGAZIN