Acest site foloseste cookies.
Prin navigarea pe acest site, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.
Vezi mai multe detalii
close
Stiri, informatii si noutati din industria alimentara si HoReCa


Directiva 2004/18/CE

Secțiunea I: Autoritatea contractantă


I.1)

Denumire, adrese și punct(e) de contact


Judetul Salaj
P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 12
În atenția: Maria Vultur
450058 Zalau
ROMÂNIA
Telefon: +40 260614120
E-mail: licitatiesj@cjsj.ro
Fax: +40 260661097

Adresă (adrese) Internet:

Adresa generală a autorității contractante: http://www.cjsj.ro

Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.ro


I.2)

Tipul autorității contractante

Autoritate regională sau localăI.3)

Activitate principală

Servicii publice generaleI.4)

Atribuirea contractului în numele altor autorități contractante

Autoritatea contractantă acționează în numele altor autorități contractante: nuSecțiunea II: Obiectul contractului


II.1)

Descriere


II.1.1)

Denumirea atribuită contractului

Furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Salaj, în anul scolar 2014-2015, zilnic la fiecare unitate scolara pentru zonale I-VIII conform anexei 1, 2, 3, la caietul de sarcini.
 


II.1.2)

Tipul contractului și locul de executare a lucrărilor, de livrare a produselor sau de prestare a serviciilor

Produse
Cumpărare
Locul principal de executare a lucrărilor, de livrare sau de prestare: Zilnic la fiecare unitate scolara din judetul Salaj – conform anexei 1, 2, 3 la caietul de sarcini.

Cod NUTS RO116


II.1.3)

Informații privind acordul-cadru sau sistemul de achiziție dinamic (SAD)


II.1.4)

Descrierea succintă a contractului sau a achiziției/achizițiilor

Contractul are ca scop furnizarea produselor de panificatie pentru elevii din invatamantul primar si gimnazial de stat si privat, precum si pentru copiii prescolari din gradinitele de stat si private cu program normal de 4 ore din Judetul Salaj, în anul scolar 2014-2015, zilnic la fiecare unitate scolara, conform anexei 1, 2, 3, la caietul de sarcini. Loturile pe care se va face distributia sunt:
 Lot I = Zona I (Zalau, Hereclean, Criseni, Coseiu, Mirsid);
 Lot II = Zona II (Sarmasag, Bocsa, Samsud, Bobota, Chiesd, Carastelec, Maieriste);
 Lot III = Zona III (Simleu Silvaniei, Nusfalau, Marca, Camar, Ip, Plopis, Sig, Boghis, Halmasd, Valcau de Jos);
 Lot IV = Zona IV (Crasna, Pericei, Virsolt, Mesesenii de Jos, Horoatu Crasnei, Banisor, Cizer);
 Lot V = Zona V (Simnihaiu Almasului, Treznea, Buciumi, Romanasi, Agrij, Hida, Dragu, Zimbor, Cuzaplac, Almas, Fildu de Jos);
 Lot VI = Zona VI (Cehu Silvaniei, Salatig, Benesat, Dobrin);
 Lot VII = Zona VII (Jibou, Somes Odorhei, Napradea, Surduc, Creaca, Balan, Cristolt, Girbou);
 Lot VIII = Zona VIII (Ileanda, Babeni, Letca, Lozna, Gilgau, Rus, Simisna, Zalha, Poiana Blenchii).
 


II.1.5)

Clasificare CPV (Vocabularul comun privind achizițiile publice)


15811300, 15821200, 60100000


II.1.6)

Informații despre Acordul privind achizițiile publice (AAP)

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile publice (AAP): nuII.2)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor


II.2.1)

Valoarea totală finală a contractului sau a contractelor

Valoare: 233 320 RON
Fără TVASecțiunea IV: Procedură


IV.1)

Tipul procedurii


IV.1.1)

Tipul procedurii

DeschisăIV.2)

Criterii de atribuire


IV.2.1)

Criterii de atribuire

Cel mai mic prețIV.2.2)

Informații despre licitația electronică

S-a organizat o licitație electronică: daIV.3)

Informații administrative


IV.3.1)

Numărul de referință atribuit dosarului de autoritatea contractantă

55/2014.
 


IV.3.2)

Publicare anterioară privind același contract


Anunț de participare

Numărul anunțului în JOUE: 2014/S 147-263950 din 2.8.2014


Secțiunea V: Atribuirea contractului
Contract nr: 12952 Denumire: Furnizare produse panificatie jud. Salaj 2014-2015 Lot I

V.1)

Data deciziei de atribuire a contractului:

29.10.2014V.2)

Informații privind ofertele

Numărul de oferte primite: 6V.3)

Numele și adresa operatorului economic în favoarea căruia s-a luat o decizie de atribuire a contractului


SC Zad Tiara SRL
Str. Libertatii nr. 16, ap. 1
310385 Arad
ROMÂNIA
E-mail: dana.blaga@zadtiara.ro
Telefon: +40 257289255
Fax: +40 257289255


V.4)

Informații privind valoarea contractului

Estimarea inițială a valorii totale a contractului:
Valoare: 376 353,33 RON
Fără TVA
Valoarea totală finală a contractului:
Valoare: 233 320 RON
Fără TVAV.5)

Informații privind subcontractarea

Este posibilă subcontractarea: nuSecțiunea VI: Informații complementare


VI.1)

Informații despre fondurile Uniunii Europene

Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nuVI.2)

Informații suplimentare:

Daca op. ec. prezinta decl. IMM (F 5), benef. de reducere cu 50 % pt. cifra de afaceri, garnt.part., garant. Buna exec. Restit. garant. part.: dupa semnarea ctr., dar nu mai târziu de 3 zile lucrat. de la data expirarii valab of. Of. are caracter oblg., dpv. al continutului pe toata perioada de valabilitate. Of. va prezenta decl. acceptare a conditiilor ctr., eventualele obiectiuni cu privire la clauzele ctr. negociabile se vor formula în scris,cu redarea integrala a textului/textelor afectat/afectate la care se refera obiectiunile în forma propusa de of., si vor fi anexate; daca obiectiunile formulate se vor considera dezavantajoase pentru AC, oferta va fi consid. neconforma. În DA orice norme, marci, standarde si certificate vor fi însotite de mentiunea „sau echivalent”. Daca se constata ca of clasate pe primul loc au preturi egale, AC va solicita o noua prop. financiara în plic închis care va fi depusa la o data si ora stabilita la registratura institutiei. Achiz. se obliga sa restituie gar. de buna exec. astfel:
 — cel mult 14 zile de la data întocmirii pr. verbal de receptie a produselor, daca nu a ridicat pâna la acea data pretentii asupra lui. Dupa finaliz. licit. el. op. ec castig. va prez. oblig. form. de oferta si anexa la formularul de of. cu preturile finale ofertate, in orig., datat, semnat de catre reprez. legal si stampilat. In cazul in care of. declarat admis si inregistrat in SEAP nu modifica in cadrul fazei de licit. elctronica. elementele of. care fac obiectul process. repetitiv, la stabilirea clasam. final se ia in considerare of depusa de catre acesta anterior desfasurarii acestei faze. Data initierii licit el se va transmite pe cale electr. simultan tuturor of. care au depus of. admisibile si carora le-au fost transmise invit.de participare la aceasta etapa. AC nu are dreptul de a incepe licit.el. mai devreme de 2 zile lucratoare dupa data la care au fost trimise invitatiile.
 In cazul unei contestatii, pentru a proteja autoritatea contractanta de riscul unui eventual comportament necorespunzator, contestatorul are obligatia de a constitui garantia de buna conduit pentru intreaga perioada cuprinsa intre data depunerii contestatiei/cererii/plingerii si data raminerii definitive a deciziei consiliului/hotaririi instantei de judecata de solutionare a acesteia, in conformitate cu prevederile OUG nr. 51/2014
 


VI.3)

Căi de atac


VI.3.1)

Organismul competent pentru căile de atac


Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Str. Stavropoleos nr. 6, sector 3
030084 Bucuresti
ROMÂNIA
E-mail: office@cnsc.ro
Telefon: +40 213104641
Adresă Internet: http://www.cnsc.ro
Fax: +40 213104642 / 218900745


VI.3.2)

Utilizarea căilor de atac


VI.3.3)

Serviciul de la care se pot obține informații privind utilizarea căilor de atac


Serviciul Juridic din cadrul Consiliului Judetean Salaj
P-ta 1 Decembrie 1918 nr. 12
450058 Zalau
ROMÂNIA
Telefon: +40 260614120
Adresă Internet: www.cjsj.ro
Fax: +40 260661097


VI.4)

Data expedierii prezentului anunț:

3.11.2014Alte articole recomandate:

PENITENCIARUL GALATI    Adresa postala:    Str.Traian nr.252  ,  Localitatea:    Galati  ,  Cod postal:    800186  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Comp.achizitii  ,  Tel.    +40 0236479407  ,  In atentia:    Tudor C.  ,  Email:    achizitii.pgalati@anp.gov.ro  ,  Fax:    +4 [...]
Companie:     PENITENCIARUL GALATIAdresa:    Str.Traian nr.252Localitate:    GalatiJudet:    GalatiTelefon:    0236479407Fax:    0236476336 Descrierea contractului: Faina alba - 300 kgValoarea estimata fara TVA: 375.00 RONConditii contract: Livrarea la sediul autoritatii contractante in termen de maxim 3 zile lucratoare de la lansarea comenzii; Plata in termen de 30 zile de la livrare in intervalul 24-31 [...]
AUTORITATEA CONTRACTANTA   Denumirea, adresa si punct(e) de contact:    Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului Sector 2   Adresa postala:    Str.Olari nr.11-13  ,  Localitatea:    Bucuresti  ,  Cod postal:    024056  ,  Romania  ,  Punct(e) de contact:    Negru Cristina  ,  Tel.    +40 213110029  ,  [...]
Planuri anuale de achizitii publice  An  Denumire plan  Denumire detaliu plan    Detaliu invitatie    Tip legislatie  :  OUG nr.34/2006    Autoritate contractanta  :  SERVICIUL PUBLIC MANAGEMENT SPITALE, CABINETE MEDICALE SI CRESE DIN MUNICIPIUL CRAIOVA    Numar invitatie  :  359859  /  29.04.2014    Denumire contract  :  acord-cadru de furnizare produse de [...]
    Achizitie carne : LOT 1 - carne de porc; LOT 2 - carne de vita; LOT3 - organe comestibile Planuri anuale de achizitii publiceAn     Denumire plan     Denumire detaliu plan    Tip legislatie: OUG nr.34/2006Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1)     Denumirea, adresa si punct(e) de contact:    Directia Generala de Asistenta Sociala si Protectia Copilului IasiAdresa postala:  str. Vasile Lupu nr. [...]
Directiva 2004/18/CESecțiunea I: Autoritatea contractantăI.1)Denumire, adrese și punct(e) de contactJudetul Ilfov – Consiliul JudeteanStr. Gh. Manu nr. 18, sector 1În atenția: Calinoiu Constantin010446 BucurestiROMÂNIATelefon: +40 2127534 / 2125693E-mail: cjilfov@cjilfov.ro, serv_investitii@cjilfov.ro, drumuri@cjilfov.roFax: +40 2127534 / 2125699Adresă (adrese) Internet:Adresa profilului cumpărătorului: www.e-licitatie.roAlte informații pot fi obținute [...]
Descrierea contractului: Paine alba, min.7200 kg- max. 12.300 kg - furnizarea esalonata, zilnic pe baza de comenzi, exceptand vacantele elevilor.Valoarea estimata fara TVA: 18000.00-30750.00 RONConditii contract: Oferta se depune pentru cantitatea minima de produse prevazuta in Documentatia de atribuire, urmand ca incheierea contractului sa se faca pentru cantitatea minima prevazuta, cu posibilitatea de majorare a cantitatilor, prin act aditional pana la maximul prevazut, in situatia existentei [...]
SECTIUNEA 1: AUTORITATEA CONTRACTANTAI.1) DESCRIEREI.1.1) Sediul socialUNIVERSITATEA TEHNICA DIN CLUJ NAPOCACod fiscal: 4288306, Adresa: Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr.28, Cluj-Napoca, Telefon: +40 264401398, Fax: +40 264594831I.1.2) Adresa la care se transmit ofertele:Cluj Napoca, str. Memorandumului, nr.28, Cluj-Napoca, Romania, cod postal: 400114, telefon:+40 264401298, fax:+40 264594831, persoana de contact:Cristina ParauanI.1.3) Adresa (locul) de deschidere a ofertelor:Universitatea [...]

 

Meat Milk TV
meatmilk
Debitron Termo
testo
infoALIMENT MAGAZIN